Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 2018/5

 • Aika: torstai 6.9.2018 klo 10.00-13.00
 • Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, P213, (Bulevardi 31, Helsinki)
 • Kokousmerkintä, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/D4JSB
 • Etäosallistuminen myös mahdollista CSC:n AC-huoneessa: http://connect.funet.fi/kootuki
 • Kahvi ja kevyt lounas tarjolla kokouksen keskivaiheilla. Ilmoitattehan mahdollisesta esteestä, etäosallistumisesta sekä erityisruokavalioista etukäteen Eeva Polvelle, ät csc.fi

Muistioluonnos

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Widgrén-Sallinen avasi kokouksen klo 10:01.

Hyväksyttiin kokouksen asialista niillä muutoksilla että 1) lisättiin kohdaksi 3 Peda-forumin edustus KOOTuessa ja 2) käsiteltiin Visio2030- ja arkkitehtuuriteemat kokouksen sen jälkeen Ilmari Hyvösen läsnäollessa. 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 2018-05-30 KOOTuen kokous

3. Peda-forumin edustus KOOTuessa

Kareisen jälkeen Digi-peda-ryhmän puheenjohtajana toimii Marko Forsell Centriasta. Digi-peda-ryhmän ehdotuksen mukaisesti todettiin että Forsell on jatkossa ryhmän edustaja KOOTuessa. Kareinen vie tämän tiedoksi Digi-peda-ryhmään ja KOOTUen toimesta toivotetaan Forsell tervetulleeksi mukaan KOOTuen toimintaan.

4. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyön ajankohtaiset asiat

Hyvönen esitteli

 • Esitys KOOtuki-visio-alustat.pptx
 • Visio2030 toimeenpanon ryhmillä toimeksiantona luoda kehittämisohjelma: työnimenä korkeakoulutuksen "Avoimen joustavan oppimisen alustan" - kehittämisohjelma 2018-2021
 • Kehittämisohjelmasta syntyy ylärakenne muille kehittämispanostuksille kuten kehittämishankkeille. Viitearkkitehtuurityö nähtiin osana tätä ylärakennetta. Todettiin, että OKM vastaa toimialan arkkitehtuureista ja siten niiden hallintamallin mukaisesta resursoinnista. Tältä osin seurataan arkkitehtuurotyön suunnittelua.
 • Widgrén-Sallinen toivoi, että tähän teemaan palataan KOOTuen syksyn kokouksissa

5. Viitearkkitehtuurityön jatkaminen 

Ari Rouvari ja Lara Anastasiou esittelivät

 • Esitys 2018-09-06 KOOTuki viitearkkitehtuurin päivitys
 • Viitearkkitehtuurityön wiki-sivut: OPI-Viitearkkitehtuurityö 2018  
 • Ennakkotehtävän purku
 • Viitearkkitehtuurin päivityksen tarkennus ja organisoituminen
  • Päätettiin koota 24.10. kokoukseen tarkennettu ehdotus viitearkkitehtuurin päivitystarpeesta ja -työstä mm. Synergiaryhmän työstön pohjalta CSC:n koordinaattorien toimesta. Vision mukaisten tavoitteiden osalta tarvitaan sekä laajempi yhteinen viitekehys että tietyillä osa-alueilla tarkempia kuvauksia.
  • Päätettiin laatia Synergian pajan pohjalta laaditaan arkkitehtuurityöhön kutsuva viesti taustaverkostoille ja korkeakoulukentälle. Viestissä kerrotaan että tehdään viitearkkitehtuurityötä (palveluiden yhteentoimivuus, yhteinen kieli). Viestissä annetaan myös ajoissa tietoa aikataulusta, Synergian teematyöpajasta marraskuussa.

6. KOOTuen toiminta syksyllä 2018

Widgrén-Sallinen esitteli

 • Ryhmän toiminnan vuosikello ja kokousten teemat
  • Todettiin että KOOTuen syksyn kokoukset on rytmitetty Synergian kokousten kanssa mm. viitearkkitehtuurityön edistämistä ajatellen
   • KOOTuki 6.9. → Synergia 10.-11.9.
   • KOOTuki 24.10. → Synergia 29.10.
   • Synergia 21.-22.11.  KOOTuki 3.12.
  • Päätettiin että kevään kokoukset aikataulutetaan lokakuun kokouksessa Synergian aikataulujen pohjalta.
 • Yhteistyöalueen käyttö ja päivitysoikeudet
  • Päätettiin että koulutus- ja opetusyhteistyön Eduuni-tilan (KOOTuki, Synergia, OPI-viitearkkitehtuuri) oikeudet asetetaan jatkossa niin että sivut ovat edelleen julkisesti luettavissa mutta päivitysoikeudet ovat vain tunnistetuilla ryhmäläisillä ja ryhmää tukeville henkilöille sovituista organisaatioista. Lista päivitysoikeudellisista jäsenistä sijoitetaan Kootuen sivustolle tarkistettavaksi. Uusille henkilöille saa oikeudet pyytämällä osoitteesta opi@csc.fi   

7. Synergiaryhmän ajankohtaiset

Ekholm esitteli

8. Muut esille tulevat asiat

Eeva Polvi esitteli

 • Katsaus kehittämishankkeiden ajankohtaisiin asioihin

  • Todettiin että kehittämishankkeiden tilannekuvaa on syytä käydä läpi KOOTUessa jotta saamme kokonaiskuvaa siitä mihin ryhmän tukea tarvitaan. Erityisenä ajankohtaisena teemana ehdotettu oppimisanalytiikkahankkeiden ja korkeakoulukentän tietosuojateemaisten verkostojen yhteistyötapaamista
   • Päätettiin että selvitetään tämän toteuttamista osana kehittämishankkeiden tukea. Polvi kokoaa ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

9. Seuraava kokous

24.10.2018 keskiviikkona yhteistyöryhmän kokous sekä yhteiskokous Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kanssa. Paikkana Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki).

10. Tiedoksi

11. Kokouksen päättäminen

Widgrén-Sallinen päätti kokouksen klo 12.57.

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä
 • Marjaana Kareinen, Digi-peda-ryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto - ETÄNÄ
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus  ESTE
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä 
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy , sihteeri

Asiantuntijat

 • Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Marko Borodavkin, AMK-OHA 
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Laura Pellikka, OHA-forum 
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jaakko Riihimaa, AAPA
 • Ari Rouvari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Teemu Seesto, FUCI=
 • No labels