Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä on Tutkijan tiedot -palvelu?

Useilla kansallisen tutkimustietovarannon käyttäjäryhmillä on (tiedotusvälineet, tutkijat, tutkimusorganisaatiot, yritykset, rahoittajat) tarve asiantuntijahaulle. Tutkijan tiedot -palvelu toteutetaan osaksi tutkimustietovarantoa vuoden 2022 aikana, ja sen käyttöönotto riippuu mahdollisen erillislain voimaantulosta. 

Palvelussa tutkija voi halutessaan luoda Tiedejatutkimus.fi-portaaliin profiilin ja valita, mitä tietoja haluaa itsestään näytettävän. Tutkija voi  liittää profiiliinsa tietoja ORCIDista ja kotiorganisaatiostaan sekä tutkimustietovarannon muista tiedoista sekä päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa. Palvelu edellyttää, että tutkijalla on ORCID-tunniste ja siihen tunnistaudutaan ORCID-tunnuksilla.

Tavoitteena on toteuttaa selkeä ja kattava palvelu, josta käyttäjä löytää yhdellä haulla tutkijoita kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista.

Palvelun pääperiaatteet

 1. Tutkija kirjautuu ORCID-tunnuksella suostumuksenhallinnan sivustolla (linkki lisätään myöhemmin).
 2. Tutkija antaa luvan omien tietojensa siirtoon ORCIDista ja luo itselleen profiilin tutkimustietovarantoon, jolloin muutokset tutkijan ORCID-profiilissa päivittyvät automaattisesti tutkimustietovarantoon.
 3. Kotiorganisaatiosta tutkijan tiedot on valmiiksi siirretty tutkimustietovarantoon, mutta niitä ei näytetä ilman tutkijan suostumusta.
 4. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa liittää tutkimustietovarannon profiiliinsa
  1. ORCID-profiilistaan,
  2. kotiorganisaatiostaan ja
  3. tutkimustietovarannon muista tiedoista (julkaisut, hankkeet, aineistot, infrastruktuurit).
 5. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa näyttää tutkimustietovarannon portaalissa ja mille tahoille tietoja saa luovuttaa.

Mitä tietoja tutkijoista kerätään?

Tutkijaa koskevia tietoja ovat nimet, affiliaatiot, yhteystiedot, koulutukset sekä muut tutkimusaktiviteetit (esim. asiantuntijatehtävät, palkinnot). Alla kuvassa esitettynä tutkijan profiilin tietosisältö, jossa vihreät kohdat ovat tutkimustietovarannosta löytyviä avoimia tietoja ja pinkit kohdat puolestaan tutkijan suostumuksella ORCIDista tai kotiorganisaatiosta profiiliin liitettäviä tietoja.

Tutkimusorganisaatiot siirtävät tutkijoidensa tiedot tutkimustietovarantoon, mikä edellyttää erillislakia tutkimustietovarannosta. Lisäksi tutkija voi antaa luvan hakea tietonsa ORCID-palvelusta.

Aikataulu Tutkijan tiedot -palvelun toteuttamiselle

Tutkijan tiedot -palvelu toteutetaan osaksi tutkimustietovarantoa vuoden 2022 aikana, kun erillislaki tutkimustietovarannosta on tullut voimaan 1.1.2022.

Kysymyksiä ja kommentteja tutkijan tietoihin liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi

Tutkijan tiedot -työryhmä

Määrittelyä ja toteutusta seuraa Tutkijan tiedot -työryhmä (9/2019-12/2022)

Työryhmän tehtävät:

 1. Määritellä siirrettävä tietosisältö profiili- ja meriittitietojen osalta: yhteinen metatietomalli ja minimimetatiedot
 2. Määritellä suostumuksenhallintaprosessi
 3. Kartoittaa tiedonsiirron tekniset edellytykset
 4. Seurata suostumuksenhallintatyökalun toteutusta
 5. Seurata portaalin toteutusta profiili- ja meriittitietojen osalta
 6. Pilotoida tiedonsiirtoa 2–4 tutkimusorganisaatiosta