Mikä on Tutkijan tiedot -kokonaisuus?

Useilla kansallisen tutkimustietovarannon käyttäjäryhmillä (tiedotusvälineet, tutkijat, tutkimusorganisaatiot, yritykset, rahoittajat) on tarve asiantuntijahaulle.

Tutkijan tiedot -työkalu on tarkoitettu kaikille tutkimuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille nimikkeestä ja affilitaatiosta riippumatta. Profiilin tiedot ovat aina tutkimuksen asiantuntijan käytettävissä riippumatta affiliaatioiden tai nimikkeiden vaihtumisesta. Asiantuntija voi luoda profiilistaan omaa osaamistaan ja asiantuntijuutta korostavan kokonaisuuden.

Tutkijan tiedot -työkalulla tutkija voi halutessaan luoda Tiedejatutkimus.fi-portaaliin profiilin ja valita, mitä tietoja haluaa itsestään portaalissa näytettävän. Tutkija voi liittää profiiliinsa tietoja ORCIDista ja kotiorganisaatiostaan sekä tutkimustietovarannon muista tiedoista sekä päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa. Palvelu edellyttää, että tutkijalla on ORCID-tunniste ja siihen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella.

Keväällä 2023 julkaistu Tutkijan tiedot on selkeä ja kattava kokonaisuus, josta käyttäjä löytää yhdellä haulla tutkijoita kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista.

Työkalun pääperiaatteet

 1. Tutkija kirjautuu Tutkijan tiedot -työkaluun Suomi.fi-tunnistautumisella.
 2. Tutkija kirjautuu ensimmäisellä käyttöönottokerralla ORCID-tunnuksella ja antaa luvan omien tietojensa siirtoon ORCIDista ja luo itselleen profiilin tutkimustietovarantoon, jolloin muutokset tutkijan ORCID-profiilissa päivittyvät automaattisesti tutkimustietovarantoon. ORCID-tunnistautumista ei tarvita käyttöönoton jälkeen.
 3. Kotiorganisaatiosta tutkijan tiedot on valmiiksi siirretty tutkimustietovarantoon, mutta niitä ei näytetä ilman tutkijan suostumusta.
 4. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa liittää tutkimustietovarannon profiiliinsa
  1. ORCID-profiilistaan,
  2. kotiorganisaatiostaan ja
  3. tutkimustietovarannon muista tiedoista (julkaisut, hankkeet, aineistot, infrastruktuurit).
 5. Tutkija ei muokkaa tietojaan työkalussa, vaan tiedon lähdejärjestelmässä (kotiorganisaation järjestelmä, ORCID).
 6. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa näyttää tutkimustietovarannon portaalissa ja mille tahoille tietoja saa luovuttaa.


Yhteydenotot

Kysymyksiä ja kommentteja tutkijan tietoihin liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi

Tutkijan tiedot -kokonaisuuden hyödyt

 • Tutkijoiden näkyvyys kansallisessa palvelussa
 • Tiedotusvälineiden, yritysten, kustantajien, rahoittajien, lainvalmistelijoiden, päätöksentekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden tutkimuksesta ja sen tuloksista kiinnostuneiden kanava etsiä asiantuntijoita yhdestä paikasta.
 • Tutkijat voivat jakaa valitsemansa tiedot suoraan kolmansille osapuolille, kuten rahoittajille, kotiorganisaatiolle tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää moneen kertaan eri palveluihin.
 • Tutkijat voivat päättää, mitä tietoja haluavat itsestään näyttää ja jakaa.
 • Tutkijat voivat yhdistää tietonsa yhteen koko tutkimusuransa ajalta eri organisaatioista.
 • TKI-toiminnan tuotosten ja siihen liittyvien aktiviteettien ja yhteiskunnallisten tehtävien esille tuominen laajasti.