Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mitä tietoja tutkijoista kerätään?

Tutkijaa koskevia tietoja ovat nimet, affiliaatiot, yhteystiedot, koulutukset sekä muut tutkimusaktiviteetit (esim. asiantuntijatehtävät, palkinnot).

Mistä tiedot kerätään?

Tutkimusorganisaatiot siirtävät tutkijoidensa tiedot tutkimustietovarantoon*. Lisäksi tutkija voi antaa luvan hakea tietonsa ORCID-palvelusta.

*) Edellyttää erillislakia tutkimustietovarannosta. OKM:n tavoittena lain voimaantulo 2021.

Tutkijan profiilipalvelu

Tutkijan profiilipalvelu toteutetaan osaksi tutkimustietovarantoa vuoden 2021 aikana, mutta sen käyttöönotto riippuu mahdollisen erillislain voimaantulosta. Profiilipalvelussa tutkija voi halutessaan luoda Tiedejatutkimus.fi-palveluun profiilin ja valita, mitä tietoja haluaa itsestään näytettävän. Tutkija voi  liittää profiiliinsa tietoja ORCIDista ja kotiorganisaatiostaan sekä tutkimustietovarannon muista tiedoista sekä päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa. Palvelu edellyttää, että tutkijalla on ORCID-tunniste ja siihen tunnistaudutaan ORCID-tunnuksilla.

Palvelun pääperiaatteet:

 1. Tutkija kirjautuu ORCID-tunnuksella suostumuksenhallinnan sivustolla ”omadata.tiedejatutkimus.fi
 2. Tutkija antaa luvan omien tietojensa siirtoon ORCIDista ja luo itselleen profiilin tutkimustietovarantoon
  • Tällöin muutokset tutkijan ORCID-profiilissa päivittyvät automaattisesti tutkimustietovarantoon
 3. Kotiorganisaatiosta tutkijan tiedot on valmiiksi siirretty tutkimustietovarantoon, mutta niitä ei näytetä ilman tutkijan suostumusta
 4. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa liittää tutkimustietovarannon profiiliinsa
  1. ORCID-profiilistaan
  2. kotiorganisaatiostaan
  3. tutkimustietovarannon muista tiedoista (julkaisut, hankkeet, aineistot, infrat)
 5. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa näyttää tutkimustietovarannon portaalissa ja mille tahoille tietoja saa luovuttaa

Tiedonsiirto organisaatioista - miten?

 • Tiedonsiirrot toteutetaan vuonna 2021.
  • Toteutetaan XML-tiedonsiirtona, joka yksinkertaisin ja nopein toteuttaa sekä useimmille organisaatioille että CSC:lle
  • AMKeissa voidaan hyödyntää JUSTUS-HR-integraatiota
  • Tutkimustietovarannon rajapinnan toteutus lisäksi mahdollisesti myöhemmin
 • Ks. vuonna 2020 tehdyt selvitykset tiedonsiirron teknisistä valmiuksista yliopistoista.
 • Tiedonsiirron toteutuksesta keskusteltu tutkimustietojärjestelmiä käyttävien yliopistojen ja JUSTUS-käyttäjien kanssa: JUSTUS 16.3.2020, Pure 25.3.2020, Converis 3.4.2020, SoleCRIS 1.4.2020.


Tietojen siirto - tietomallit ja skeemat

Siirtoprofiili kuvaa korkeakoulujen järjestelmistä siirrettävän tiedon rakenteen:

XSD-määrittelytiedostot:

 • Tutkijan tiedot (xsd)
 • Tyypit (xsd)

XML-mallitiedostot

 • Tutkijan tiedot (xml)
 • Aktiviteetit (xml)
 • Tutkijan tiedot ja tutkimusaktiviteetit samassa tiedostossa (xml)

Koodistot kertovat eräiden tietotyyppien sallitut arvot:

Tietojen poistaminen tapahtuu poistotiedostoilla

Aikataulu

Miksi?

Useilla tutkimustietovarannon käyttäjäryhmillä (tiedotusvälineet, tutkijat, tutkimusorganisaatiot, yritykset, rahoittajat) tarve asiantuntijahaulle.

Tavoitteena selkeä, kattava palvelu, josta yhdellä haulla löydettävissä tutkijoita kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista.

Tutkijan tiedot -työryhmä

Määrittelyä ja toteutusta seuraa Tutkijan tiedot -työryhmä (9/2019-12/2021)

Työryhmän tehtävät:

 1. Määritellä siirrettävä tietosisältö profiili- ja meriittitietojen osalta: yhteinen metatietomalli ja minimimetatiedot
 2. Määritellä suostumuksenhallintaprosessi
 3. Kartoittaa tiedonsiirron tekniset edellytykset
 4. Seurata suostumuksenhallintatyökalun toteutusta
 5. Seurata portaalin toteutusta profiili- ja meriittitietojen osalta
 6. Pilotoida tiedonsiirtoa 2-4 tutkimusorganisaatiosta