Mikä on Tutkijan tiedot -kokonaisuus?

Useilla kansallisen tutkimustietovarannon käyttäjäryhmillä (tiedotusvälineet, tutkijat, tutkimusorganisaatiot, yritykset, rahoittajat) on tarve asiantuntijahaulle. Tutkijan tiedot -kokonaisuus toteutetaan osaksi tutkimustietovarantoa vuoden 2022 aikana. Työkalu julkaistaan vuonna 2023.

Tutkijan tiedot työkalu tuodaan julkisesti saataville betaversiona vuoden 2022 lopussa. Tällöin työkalussa ei ole vielä saatavilla kattavasti suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tietoja tutkijoiden ja asiantuntijoiden profiilitiedoista ja tutkimusaktiviteeteista. Profiilin betaversioon voi luoda ORCID-profiilin ja tutkimustietovarantoon siirrettyjen tietojen pohjalta. Tutkijan tiedot -työkalu on tarkoitettu kaikille tutkimuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille nimikkeestä riippumatta.

Tutkijan tiedot -työkalulla tutkija voi halutessaan luoda Tiedejatutkimus.fi-portaaliin profiilin ja valita, mitä tietoja haluaa itsestään portaalissa näytettävän. Tutkija voi liittää profiiliinsa tietoja ORCIDista ja kotiorganisaatiostaan sekä tutkimustietovarannon muista tiedoista sekä päättää, mille tahoille tietoja saa luovuttaa. Palvelu edellyttää, että tutkijalla on ORCID-tunniste ja siihen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella.

Tavoitteena on toteuttaa selkeä ja kattava kokonaisuus, josta käyttäjä löytää yhdellä haulla tutkijoita kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista.

Työkalun pääperiaatteet

 1. Tutkija kirjautuu suostumuksenhallinnan sivustolla Suomi.fi-tunnistautumisella. (linkki lisätään myöhemmin).
 2. Tutkija kirjautuu ensimmäisellä käyttöönottokerralla ORCID-tunnuksella ja antaa luvan omien tietojensa siirtoon ORCIDista ja luo itselleen profiilin tutkimustietovarantoon, jolloin muutokset tutkijan ORCID-profiilissa päivittyvät automaattisesti tutkimustietovarantoon. ORCID-tunnistautumista ei tarvita käyttöönoton jälkeen.
 3. Kotiorganisaatiosta tutkijan tiedot on valmiiksi siirretty tutkimustietovarantoon, mutta niitä ei näytetä ilman tutkijan suostumusta.
 4. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa liittää tutkimustietovarannon profiiliinsa
  1. ORCID-profiilistaan,
  2. kotiorganisaatiostaan ja
  3. tutkimustietovarannon muista tiedoista (julkaisut, hankkeet, aineistot, infrastruktuurit).
 5. Tutkija ei muokkaa tietojaan työkalussa, vaan tiedon lähdejärjestelmässä (kotiorganisaation järjestelmä, ORCID).
 6. Tutkija valitsee, mitä tietoja haluaa näyttää tutkimustietovarannon portaalissa ja mille tahoille tietoja saa luovuttaa.


Aikataulu Tutkijan tiedot -kokonaisuuden toteuttamiselle

Tutkijan tiedot -palvelu toteutetaan osaksi tutkimustietovarantoa vuoden 2022 aikana. Toteuttamisen on mahdollistanut 1.1.2022 voimaan tullut laki tutkimustietovarannosta.

Tutkijan tiedot -työkalun julkinen betaversio otetaan käyttöön Tiedejatutkimus.fi-portaalissa syksyllä 2022. Betaversiossa ei ole vielä kattavasti organisaatioista siirrettyjä profiilitietoja, mutta profiilin voi luoda portaaliin ORCID-profiilin ja tutkimustietovarantoon jo siirrettyjen tietojen pohjalta. Työkalun varsinainen versio julkaistaan vuonna 2023.

Yhteydenotot

Kysymyksiä ja kommentteja tutkijan tietoihin liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi

Tutkijan tiedot -kokonaisuuden hyödyt

 • Tutkijat saavat näkyvyyttä kansallisessa palvelussa​, josta tulee median edustajien, rahoittajien, päättäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanava etsiä asiantuntijoita.
 • Media, päättäjät ja muut yhteistyökumppanit voivat etsiä asiantuntijoita suodattamalla hakutuloksia monin eri tavoin.
 • Tutkijat voivat jakaa valitsemansa tiedot suoraan yhteistyökumppaneille, kuten rahoittajille tai kotiorganisaatiolle.
 • Median edustajat, päättäjät ja yhteistyökumppanit saavat ajantasaiset yhteystiedot asiantuntijoista.
 • Tutkijoiden sekä organisaation osaaminen tulevat näkyviin kansallisella tasolla.
 • Tutkijan ja organisaation vaikuttavuus kasvaa.
 • Työkalun käyttäjä päättää mitä tietoja hänestä näytetään​. Käyttäjä yhdistää tietoja ORCID-profiilistaan, kotiorganisaation tiedoista ja tutkimustietovarannon tiedoista. Käyttäjän ei tarvitse syöttää tietojaan moneen kertaan eri palveluihin.
 • Tutkijat voivat tuoda esiin koko tutkimusuransa riippumatta organisaatiorajoista tai nimikkeistä.