Pätevyyskoodiston arvon kautta saadaan VIRTAsta tieto tutkinnon tai muun opintosuorituksen tuottamasta pätevyydestä tai opiskeluoikeuden tavoitteena olevasta pätevyydestä. Pätevyyskoodiston käyttö mahdollistaa sen, että  saadaan tieto muodostuneesta tai tavoitteena olevasta pätevyydestä niissä tapauksissa, kun tieto ei synny koulutuskoodin kautta. Pätevyystietojen  merkitsemisestä on sovittu VIRTAssa yhteinen käytäntö  alla kuvatun mukaisesti:

  • VIRTAan voidaan tuoda tieto opiskeluoikeuteen liittettynä pätevyyskoodiston arvona, jolloin kyseessä on tavoitteena oleva pätevyys
  • VIRTAan voidaan tuoda tieto opintosuoritukseen liitettynä saavutettuna pätevyytenä
    • Teknisesti henkilöön liittyvä pätevyystieto voidaan korkeakoulusta tuoda Virtaan ko. opintosuorituksessa tai se voidaan tuoda omassa 0 op -laajuisessa suoritustiedossa, johon pätevyystieto on liitetty
    • Pätevyyden opintosuoritus voi olla tutkintosuoritus (laji 1) tai muu suoritus (laji 2). Pätevyyden opintosuoritus voi olla lehtitason opintosuoritus tai kokonaisuus. Eli suoritus johon sisältyy muita suorituksia.

  • Korkeakoulut voivat valita haluamansa tavan ja vastaavat luonnollisesti siitä, että opiskelijan pätevyystiedot ovat oikein merkitty.
  • Virtan näkökulmasta siis suoritukseen liitetty pätevyysmerkintä tarkoittaa aina, että ko. pätevyys on saavutettu - oli opintosuoritus mikä tai millainen tahansa. Tiedonhyödyntäjän on huomioitava tämä, kun se käyttää tietoja Virran rajapinnan kautta.

VIRTA-opintotietopalvelun pätevyystietoja hyödynnetään tällä hetkellä OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruissa sekä Valvirassa (sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusten tuottamat kelpoisuudet).

VIRTAn pätevyyskoodisto

  • No labels