Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen sähköinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.

Kandipalaute -kyselymittaristo on syntynyt Suomen Yliopistot UNIFI ry:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselyn kehittämisestä syksystä 2022 eteenpän vastaa OHA-Forum.

Kandipalaute toteutetaan Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla. Yliopiston henkilökunta voi tarkastella kyselyn tuloksia reaaliaikaisesti Arvosta. Katseluoikeudet (Arvo-katselija) voi anoa Opintopolun virkailijantyöpöydän kautta (Omat tiedot).

Kysely perustuu oppimista, opiskelua ja opetusta koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, ja sen pohjalta kehitettyyn Helsingin yliopiston HowULearn-kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yliopistojen koulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti yliopistojen ohjauksessa. Kyselyn täyttävät kaikki alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat tai vastaavat opinnot suorittaneet yliopisto-opiskelijat.

Opiskelijan HAKA-kirjautumisen avulla haetaan henkilön opiskeluoikeuteen liittyviä tietoja VIRTA-opintotietopalvelusta taustatiedoksi Kandipalaute-kyselyn vastaajatunnuksen luomiseksi ja sähköisen palautteen antamisen mahdollistamiseksi. Henkilön yksilöiviä tunnisteita ei välitetä eteenpäin itse Kandipalaute-kyselyyn ja annettua palautetta käsitellään anonyymisti.

Kandipalautteen työskentelytila (korkeakoulujen kandipalauteyhteyshenkilöille):
Kandipalaute - yliopistojen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely