Arvon virkailijakäyttöliittymän Kyselyt-sivulta koulutuksen järjestäjä

 • näkee kaikki omat kyselyt: tulevat, nykyiset ja menneet.
 • voi esikatsella kyselyitä

Vaadittu käyttöoikeus

Arvo-katselija, Arvo-käyttäjä, Arvo-vastuukäyttäjä tai Arvo-ylläpitäjä

Sivun sisältö


Kyselylistauksen suodattaminen

Kyselyt-sivulla näytettäviä kyselyitä voi suodattaa näkyviin ja pois näkyvistä kyselyiden tilan perusteella. Suodattimet ovat:

 • Käynnissä olevat = tällä hetkellä käynnissä/voimassa olevat kyselyt eli kyselyt, joihin voi vastata
 • Juuri päättyneet = enintään 30 päivää sitten päättyneet kyselyt
 • Tulossa = CSC:n Arvo-tiimin julkaisemat kyselyt, joiden vastausaika ei ole vielä alkanut
 • Arkistoitu = yli 30 päivää sitten päättyneet kyselyt

Käynnissä oleva, juuri päättyneet ja tulossa olevat ovat oletuksena näkyvissä.

Kyselylistauksen järjestäminen

Kyselyitä voi järjestää eri sarakkeiden sisällön, kuten voimassaoloajan tai kyselyn nimen, mukaan. Järjestäminen on mahdollista kerrallaan vain yhden sarakkeen mukaan. 

Paina sarakkeen nimen perässä olevaa nuoli-ikonia, niin kyselyt järjestyvät kyseisen sarakkeen mukaan. Sarakkeen nimen perässä näkyvä kolme viivaa -ikoni kertoo, minkä sarakkeen perusteella kyselyt on parhaillaan järjestetty. 

Nimi(voit järjestää kyselyt tämän sarakkeen mukaan)

Voimassa(kyselyt on parhaillaan järjestetty tämän sarakkeen mukaan)

Kyselyt on oletuksena järjestetty voimassaoloajan mukaan. (Jos useammalla kyselyllä on sama voimassaoloaika, samaan aikaan voimassaolevat kyselyt on aakkostettu nimen mukaan.)

Kyselyn hakeminen nimellä

Voit hakea kyselyä kirjoittamalla kyselyn nimen Hae kyselyitä -kenttään ja painamalla Hae-painiketta. 

Kyselyn esikatselu

Voit esikatsella kyselyä painamalla Toiminnot-sarakkeessa näkyvää silmäikonia. Esikatselu avautuu selaimessa uuteen välilehteen. Kyselyä on mahdollista esikatsella kyselyn tilasta riippumatta, eli esimerkiksi tulossa olevaa tai arkistoitua kyselyä voi myös esikatsella. 

Kyselyn esikatselu näyttää kyselyn sellaisena kuin vastaaja näkee sen. 

Esikatselussa on mahdollista kokeilla vastaamista ja tarkistaa, että esimerkiksi monivalinta- ja asteikkotyyppisiin kysymyksiin vastaaminen toimii oikein, oikeat kysymykset ovat vastaajalle pakollisia sekä mahdolliset jatkokysymykset avatuvat oikein näkyviin. Esikatselussa annetut vastaukset eivät tallennu Arvoon. 

Vastaajalle voidaan Arvon vastaussovelluksessa näyttää erilaisia taustatietoja. Esikatselussa ei näytetä oikeita taustatietoja, mutta esikatselussa on listattu, mitä taustatietoja kyseisessä kyselyssä näytetään vastaajalle.

Tarkasta nämä tiedot esikatselulla kyselyn personoimisen jälkeen

 1. Tarkasta kyselyn johdantotekstiin tehdyt muutokset, erityisesti mahdolliset muotoilut kuten hyperlinkit, jos olet lisännyt niitä
 2. Tarkasta koulutuksen järjestäjän omat kysymysryhmät
  1. Ovatko kysymykset oikeat
  2. Ovatko oikeat kysymykset pakollisia ja ei-pakollisia
  3. Onko kysymystyyppi (vastaustapa) oikea, esimerkiksi onko käytetty oikeaa vastausasteikkoa tai monivalintavaihtoehtoja vai onko kysymykselle valittu kysymystyypiksi vapaa teksti
  4. Ovatko kysymykset oikeassa järjestyksessä
  5. Onko kysymyksille ja johdantotekstille lisätty oikeat kieliversiot
   1. Vaihda esikatselun kieltä oikeasta yläkulmasta