Arvossa tiedonkeruu on mahdollista toteuttaa siten, että Arvo lähettää suoraan vastaajalle pyynnön vastata tiedonkeruuseen sekä muistutukset vastaamisesta. Tämä toiminnallisuus vaatii koulutuksen järjestältä tiedonkeruun kohdejoukkoon kuuluvien yhteystietojen rikastamisen.

Toiminnallisuus käytössä tiedonkeruussa: Ammattikorkeakoulujen uraseuranta

Toiminnallisuuden käyttörajoitukset: vastaajien yhteystietojen toimittaminen on mahdollista vain kyselyn voimassaollessa, kun kysely ei ole voimassa, toiminnallisuus ei ole näkyvissä käyttöliittymässä

Vaadittu käyttöoikeus

ammattikorkeakoulun Arvo-vastuukäyttäjä tai Arvo-ylläpitäjä


Yhteystietojen rikastaminen ja toimittaminen Arvoon

 • Avaa Arvon uusi virkailijakäyttöliittymä (https://arvo.csc.fi/new)
 • Siirry Kyselyt-välilehdelle
 • Mene listauksessa oikealle riville
  • AMK-uraseurannassa vuonna 2023: URASEURANTA VUONNA 2018 VALMISTUNEILLE 
 • Valitse Näytä vastaajat -linkki, jolloin pääset Vastaajat-sivulle, ks. ohjeistus Vastaajat-sivulle siirtymisestä: Vastaajat-sivu: vastaustilanteen seuraaminen ja tunnusraportti

 • Vastaajat-sivulta löydät otsikot: Kyselyn kohdejoukko ja sen alta kaksi painiketta: "Lataa kohteet" ja "Lähetä kohteet"

 • Valitse Lataa kohteet, jolloin saat Arvoon tallennetun kohdejoukon perustiedot omalle koneellesi
  • tiedosto sisältää seuraavat tiedot:
   • id-numero yhteystietojen yhdistämiseen Arvon tietokannassa
   • opiskelijatunnus tietojen yhdistämiseen korkeakouluilla
  • lisäksi tiedostossa on seuraavat sarakeotsikot: sähköposti, puhelinnumero, asiointikieli
 • Tallenna tiedostoon seuraavat kohdejoukkoon kuuluvien tiedot sarakeotsikoiden alle:
  • sähköposti
  • puhelinnumero (muodossa: +358012345678)
  • asiointikieli (muodossa: fi / sv / en )
 • Palauta rikastettu tiedosto Arvoon Lähetä kohteet -toiminnolla
 • Epäselvässä tilanteessa korkeakoulu voi tarkistaa yhteystietojen lisäämisen onnistumisen "Lataa kohteet"-painikkeesta. Jos taulukko sisältää rikastetut yhteystiedot, lataus on onnistunut.

Huomioi seuraavat Excel-tiedoston käsittelyohjeet

 • tiedoston nimeä ei saa muuttaa
 • alkuperäisiä tietoja ei saa muuttaa
 • sarakkeiden järjestystä ei saa muuttaa
 • tiedostoon ei saa lisätä ylimääräisiä rivejä
 • Jos alumnilla on tiedoissaan henkilötietojen luovutuskielto, yhteystietokentät jätetään tyhjäksi. Riviä, id:tä ja opiskelijatunnusta ei kuitenkaan poisteta tiedostosta.

Tietoja voi tarvittaessa täydentää tiedonkeruun aikana muistutusten lähettämistä varten. Tällöin lataa tiedostosta viimeisin versio uudelleen käyttöliittymästä, täydennä ja palauta muokattu tiedosto valitsemalla jälleen "Lähetä kohteet".