JUSTUS-palvelu on suunnattu erityisesti sellaisille tutkimusorganisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä. Palvelun toteuttamisesta vastaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Palvelussa voi tallentaa julkaisutietoja ja tutkimusaktiviteettien tietoja. Jatkossa palvelun kautta on myös mahdollista tallentaatutkimusaineistojen tietoja (2024). 


Julkaisutietojen tallennuspalvelu

JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelun avulla voidaan toteuttaa organisaatiossa tutkimusjulkaisujen metatietojen syöttäminen, niiden hallinnointi ja julkaisutietojen toimittaminen edelleen VIRTA-julkaisutietopalveluun käyttäen pelkästään verkkopohjaista sovellusta. VIRTA-julkaisutietopalvelusta julkaisutiedot välittyvät esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja muihin VIRTA-julkaisutietopalvelua lähteenään käyttäviin järjestelmiin. Tietojen esitäyttö on mahdollista ulkoisista palveluista (CrossRef, VIRTA) ja yksittäisten metatietojen osalta (esim. asiasanat, julkaisukanavat, alayksiköt).

Tietoa palvelusta: Julkaisutietojen tallennuspalvelu

Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu

Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama lisäosa JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalveluun. Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu mahdollistaa aktiviteettitietojen syöttämisen, tarjoaa tiedot organisaation hyödynnettäväksi suoraan JUSTUS-palvelusta sekä mahdollistaa niiden hyödyntämisen muissa organisaation valitsemissa palveluissa. Palveluun tallennetut tutkimusaktiviteetit on mahdollista siirtää esimerkiksi kansalliseen tutkimustietovarantoon, josta tutkija voi halutessaan julkaista ne Tiedejatutkimus.fi-palveluun tekemässään profiilissa.

Tutkimusaktiviteettitietojen tallennuspalvelu on suunnattu erityisesti sellaisille organisaatioille, joilla ei ole omaa tutkimustietojärjestelmää tai muuta rekisteriä tutkimusaktiviteettitietojen ylläpitoon. Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu on erillinen ja lisämaksullinen lisäosa JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelun yhteydessä. 

Tietoa palvelusta: Tutkimusaktiviteettien tallennuspalvelu

Tutkimusaineistotietojen tallennuspalvelu (2024)

Tutkimusaineistotietojen tallennuspalvelu on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama erillinen lisäosa JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalveluun. Palvelu mahdollistaa tutkimusaineistotietojen syöttämisen, tarjoaa tiedot organisaation hyödynnettäväksi suoraan JUSTUS-palvelusta sekä mahdollistaa niiden hyödyntämisen muissa organisaation valitsemissa palveluissa.

Palvelun toteuttamisesta päätettiin keväällä 2022, palvelu on tuotannossa 2024.

Tietoa palvelusta: Tutkimusaineistotietojen tallennuspalvelu

JUSTUS-palvelu käyttöön organisaatiossasi?

JUSTUS-palvelussa julkaisutietojen tallennuspalvelu on ns. peruspalvelu, ja lisäosat on mahdollista tilata sen lisäksi. Julkaisutietojen tallennuspalvelun voivat ottaa käyttöönsä kaikki tutkimusorganisaatiot, joilla on tarve rekisteröidä ja hallinnoida tuottamiensa tutkimusjulkaisujen metatietoja, sekä toimittaa niitä eteenpäin kansalliseen VIRTA-julkaisutietopalveluun ja sieltä edelleen muihin palveluihin. Ohessa lyhyesti palvelun käyttöönottoon liittyvät vaiheet:

 1. Nykytilanne ja tiedonkeruun tarpeet 
  1. Miten ja mihin metatietoja tällä hetkellä kerätään, mihin niitä käytetään ja välitetäänkö tietoja muihin palveluihin?
  2. Millaisia metatietoja kerätään?
  3. Ketkä syöttävät ja hallinnoivat metatietoja?
 2. Käyttöönottoon vaadittavat tiedot
  1. Kirjautuminen tapahtuu organisaatiossa luoduilla tunnuksilla (usein HAKA-kirjautuminen) - tieto käyttäjien käyttämästä sähköpostidomainista tai domaineista (esim. @organisaatio.fi ja @student.organisaatio.fi)
  2. Metatietoja (julkaisut) hallinnoivat pääkäyttäjät - tieto yhden tai useamman pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta
  3. Palvelun toimintaan tarjotaan ohjeistus, mutta käyttäjien ohjeistaminen hoidetaan organisaatioissa - tieto organisaation palveluosoitteesta (esim. justus-tuki@organisaatio.fi)
  4. Mahdollisten ongelmatilanteiden varalta - tieto organisaation tietoturvasta vastaavan tahon sähköpostista (esim. security@organisaatio.fi)
 3. Hinnoittelu ja palvelutilaus
  1. Kaikki palvelukomponentit hinnoitellaan tilaajaorganisaation vuosittaisen julkaisumäärän mukaan - Julkaisutietojen tallenuspalvelun kustannukset ja hinta. Lisäosien kustannukset perustuvat myös julkaisumääriin, mutta lasketaan erikseen. 
  2. Palvelutilaukset tehdään osaksi CSC:n ja tilaajan välisiä laajempia puitesopimuksia 
  3. Tilaajaorganisaatiot toimivat tietojensa rekisterinpitäjinä, mutta palvelun tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ohjeistaa CSC:tä henkilötietojen käsittelystä. 
  4. Mikäli tilaajaorganisaatiolla on palvelun kehittämiseen erityistarpeita, voidaan näistä sopia tilaajan kanssa erillisenä asiantuntijatyön tilauksena tilanteen mukaan. 

Palvelusta on olemassa testiversio, johon luovutamme mielellämme pääsyn organisaatiolle.

Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut JUSTUS-palvelun käyttöönotosta, ota yhteyttä osoitteeseen justus@csc.fiJUSTUS-palvelun tuotantoversio:

https://justus.csc.fi/

Kuukausittainen huoltokatko:

Kuukausittainen huoltokatko tehdään joka kuukauden neljäs torstai klo 9-12. Katkon alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan Justus-yhteyshenkilöille.


Liity JUSTUS-yhteyshenkilöiden sähköpostilistalle:

https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/justus-yhteyshenkilot

Eroaminen postilistalta:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Kirjoita otsikkokenttään: unsubscribe justus-yhteyshenkilot
 4. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi

Tuki- ja palvelupyynnöt:

justus (at) csc.fi

Yhteyshenkilöiden kokoukset

Justus-palvelun ajankohtaisia asioita käsitellään VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteyshenkilökokousten yhteydessä.

Tiedonkeruun käsikirja

3.2 VIRTA-julkaisutietopalvelu 2023 (Suorat tiedonkeruut)

Tuetut selaimet

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten uusimpia versiota JUSTUS-palvelun parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi:

Pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet:

Mobiililaitteet:

 • No labels