Tutkimuksen datan hallinnan viitearkkitehtuurin kommentointi

Tavoitteena on esitellä viitearkkitehtuuriluonnoksia ja koota kommentteja vaiheittain työn edetessä kaikille avoimissa webinaareissa.

Keväällä 2024 järjestetään avoimia webinaareja, joissa esitellään arkkitehtuuriartefakteja. Kunkin webinaarin jälkeen on mahdollisuus antaa kommentteja kirjallisesti Eduuni Wiki -alustalla. Webinaarit ja kommentointi on avoin kaikille kiinnostuneille - kutsua saa välittää eteenpäin.

Kesä-elokuussa 2024 kootaan DAHA-viitearkkitehtuurin ensimmäinen kokonaisversio, johon huomioidaan saadut kommentit.

Syksyllä 2024 Yhteistyöfoorumi käsittelee viitearkkitehtuurikokonaisuuden kokouksessaan 24.9.2024, minkä jälkeen järjestetään laajempi kommentointikierros. Yhteistyöfoorumi hyväksyy viitearkkitehtuurin kokouksessaan 15.11.2024. 

Marras-joulukuussa 2024 järjestetään viitearkkitehtuurin julkistamistilaisuus.


KUTSU

Otsikko: KUTSU: Tutkimuksen datanhallinnan viitearkkitehtuurin webinaarit ja kommentointimahdollisuus

Tervetuloa Tutkimuksen datan hallinnan arkkitehtuuriryhmän (DAHA) järjestämiin webinaareihin, joissa esitellään tekeillä olevan arkkitehtuurin osia vaiheittain!

Webinaareissa esitellään kommentoitavaksi avattavat osat viitearkkitehtuurista ja kommentointi on auki aina kaksi viikkoa webinaarin jälkeen. Kevään webinaarien yhteydessä saadut kommentit kootaan ja ne huomioidaan DAHA-viitearkkitehtuurin ensimmäisessä kokonaisversiossa, josta järjestetään kommentointikierros lokakuussa 2024 ja arkkitehtuuri julkistetaan vuoden lopussa. Suosittelemme lämpimästi osallistumista työstämiseen jo keväällä kommentoimalla!

Tutkimuksen datan hallinnan viitearkkitehtuurin tavoite on tutkimuksen digitaalisen transformaation tukeminen. Tarkoitus on edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat yhteentoimivuutta. Tutkimuksen datan hallinnan kuvaaminen edistää sekä kansallisten investointien vaikuttavuutta että eurooppalaista yhteistyötä tutkimusdatan hyödyntämisessä.

Laadittava viitearkkitehtuuri tulee osaksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistä kokonaisarkkitehtuurisalkkua (https://ka.csc.fi/#arkkitehtuurit_anchor). Työ tehdään OKM:n toimeksiannosta ja sitä tukee CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumi (YTF) toimii arkkitehtuuriprojektin ohjausryhmänä ja hyväksyy arkkitehtuuriryhmän tuotokset.

Osallistuminen webinaareihin ja kommentointiin on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Tätä kutsua saa välittää eteenpäin (alla olevalla sivulla alkuperäinen jakelulista).

Tarkemmat tiedot käsiteltävistä osista ja osallistumisesta webinaareihin ja kommentointiin: https://wiki.eduuni.fi/x/looQGg

Webinaarit järjestetään Zoom-etäkokoushuoneessa: https://cscfi.zoom.us/j/66073784177?pwd=U3BQQmZTODY2M2RQNDd2bmVkNjRuZz09


Webinaarien aikataulu:

12.3.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Tavoitteet ja periaatteet

https://wiki.eduuni.fi/x/45tEGg

23.4.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Toimijat ja kyvykkyydet

https://wiki.eduuni.fi/x/nJxEGg

14.5.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Palvelut ja käyttötapaukset

https://wiki.eduuni.fi/x/pJxEGg

11.6.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Toimenpidesuositukset 

https://wiki.eduuni.fi/x/q5xEGg


Lisätietoja:Webinaarit ja kommentoinnin aikataulu 

12.3.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Tavoitteet ja periaatteet

Esiteltävät artefaktit:

Periaatteellinen taso

 • Arkkitehtuuriperiaatteet, rajaus, sidosarkkitehtuurit, riskien hallinta
 • Strategiat, strategiakartat, lainsäädäntö

Avoin kommentointi auki 12.3.-26.3.2024

23.4.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Toimijat ja kyvykkyydet

Esiteltävät artefaktit:

Toiminta-arkkitehtuuri

 • Toimijat

Periaatteellinen taso

 • Kehittämisvaatimukset, Kyvykkyydet ja resurssit

Avoin kommentointi auki 23.4.-7.5.2024

14.5.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Palvelut ja käyttötapaukset

Esiteltävät artefaktit:

Liiketoiminta-arkkitehtuuri

 • Käyttötapaukset
 • Liiketoimintapalvelut ja palveluketjut
 • Prosessit ja prosessien välinen vuorovaikutus

Avoin kommentointi auki 14.5.-28.5.2024

11.6.2024 klo 12-14 DAHA-webinaari: Toimenpidesuositukset

Esiteltävät artefaktit:

Toimenpidesuositukset ja tietojärjestelmäarkkitehtuuri

 • Toiminpidesuositukset
 • tuotetut tietojärjestelmäkuvaukset

Avoin kommentointi auki 11.6.-25.6.2024

Lokakuu 2024 - Koko arkkitehtuurin kommentointi

 • Kommentoitavaksi tuotavassa versiossa otettu huomioon kevään kommentoinnissa esiin tuodut huomiot

Kutsun jakelu

 • No labels