Tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumi (Yhteistyöfoorumi, YTF) on saanut tehtäväkseen toimikaudella 2022-2024 "kartoittaa, identifioida ja ohjata tieteellisen datan koko elinkaaren aikaisen hallinnan viitearkkitehtuurin laatimista".  Viitearkkitehtuuri tulee sisältämään myös suurten datamassojen pitkäaikaistallennuksen infrastruktuurin. Lisäksi huomiota kiinnitetään sensitiiviseen dataan ja datan hallinnoinnin prosesseihin mukaan lukien datan hyödyntämisen tutkimuseettiset kysymykset.

Arkkitehtuurin tavoite on tutkimuksen digitaalisen transformaation tukeminen. Tarkoitus on edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat yhteentoimivuutta. Tutkimuksen datan hallinnan kuvaaminen edistää sekä kansallisten investointien vaikuttavuutta että eurooppalaista yhteistyötä tutkimusdatan hyödyntämisessä.

Laadittava viitearkkitehtuuri tulee osaksi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistä kokonaisarkkitehtuurisalkkua (https://ka.csc.fi/#arkkitehtuurit_anchor). Tarve datanhallinnan arkkitehtuurin tarkempaan kuvaamiseen tunnistettiin Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuurityössä. Arkkitehtuurityössä huomioidaan suhteet myös muihin keskeisiin tutkimuksen viitearkkitehtuureihin kuten Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuriin (AVOTT).

Viitearkkitehtuurin laadinta on hankkeistettu vuosille 2023-2024. Työ tehdään OKM:n toimeksiannosta ja sitä tukee CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Yhteistyöfoorumi toimii arkkitehtuuriprojektin ohjausryhmänä ja hyväksyy arkkitehtuuriryhmän tuotokset.

Arkkitehtuurin kuvauksia mm. palveluista ja prosesseista työstetään yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Arkkitehtuurityöhön kutsutaan mukaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoita sekä keskeisiä sidosryhmäverkostoja. Arkkitehtuurityön keskeisiä sidosryhmiä on tunnistettu projektisuunnitelmassa (hyväksytty YTF:n kokouksessa 7.2.2023). Arkkitehtuuriryhmän työstämät luonnokset ovat vapaasti saatavilla ja kommentoitavissa näiden sivujen kautta. 


Lisätietoja:

  • puheenjohtaja Stina Westman, etunimi.sukunimi@xamk.fi
  • ylitarkastaja Sami Niinimäki, etunimi.sukunimi@gov.fi
  • kokonaisarkkitehti Olli-Pekka Kotilainen (aiemmin Ari Rouvari), etunimi.sukunimi@csc.fi


Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuurityössä mukana olleita korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia: 1. Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurityössä mukana olevia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia: Avoimen tieteen Arkkitehtuurityö
  • No labels