Vaihe

Aloitus

Lopetus

Projektin käynnistäminen

11/2022

01/2023

Käyttoliittymäsuunnitelmien päivitys ja käyttötapaukset

01/2023

02/2023

Backlogin valmistelu

02/2023

03/2023

Kehitystyön aloitus

03/2023

03/2023

Kehitystyö

04/2023

03/2024

Pilotointi ja testaus

02/2024

04/2024

Käyttöönotto: koulutukset

04/2024

05/2024

Käyttöönotto: lanseeraus

08/2024

08/2024

Ylläpitoon siirtyminen

06/2024

08/2024

Kehitysprojektin päätös

09/2024

10/2024


Kehitysprojektin toteutuksen tarkempi eteneminen

PäävaiheVaiheetKuvausaloituslopetus

vaiheen tilaSUUNNITTELUSSAKÄYNNISSÄ

VALMIS
Projektin käynnistäminen

11/202201/2023

Wikin ja Jiran luominenLuodaan wiki-sivu projektin dokumentaatiolle ja Jira - board projektin backlogille. Varmistetaan projektin avainhenkilöiden pääsy em. alustoille11/202212/2022

VALMIS


Projekstisuunnitelman laadintaLaadinta projektisuunnitelma wikiin ja käsitelään se projektiryhmässä. Projektisuunnitelman hyväksyy ohjausryhmä11/202201/2023

VALMIS


Projektiryhmän asettaminenProjektille asetetaan projektiryhmä. Projektiryhmässä on edustus Lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaan sivistystyön yksiköstä (tulevat palveluvastaavat) ja Digitalisaatio yksiköstä. Varsinaisen sovelluksen toteutuksen alkaessa projektiryhmä muodostaa yhdessä kehittäjien kanssa kehitystiimin.12/202201/2023

VALMIS


Ohjausryhmän asettaminenProjektille asetetaan ohjausryhmä, jossa on edustus Opetushallituksesta (tulevan palvelun omistava päätoiminto, Asiakkuus ja tieto päätoiminto ja OKM), projektiryhmästä palveluvastaava toimii ohjausryhmän sihteerinä.12/202201/2023

VALMIS


Kehittäjäresurssien varmistaminenProjektille vasrmistetaan kehittäjäresurssit joko olemassa olevien sopimusten kautta12/2022

01/2023

VALMIS


Viestintäsuunnitelman laadintaLaadintaan kehitysprojektille viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan miten kehitysprojektista viestitään ja kenelle. Lisäksi kuvataan sidosryhmille järjestettävät demot.01/2023

02/2023

VALMIS


Riskienhallintasuunnitelman laadintaLaaditaan kehitysprojektin riskienhallintasuunnitelma. Pohjana käytetään OPH:n riskienhallintasuunnitelma pohjaa01/2023

02/2023

VALMIS

Kälisuunnitelmien päivitys ja käyttötapaukset

02/2023

03/2023

VALMIS


Tavoitetilan yhteinen läpikäyntiKäydään yhdessä läpi tavoitetilan kuvaus ja tarkennetaan sitä käyttötapausten laadintaa varten , vko 201/2023

03/2023

VALMIS


Kälisuunnitelma/Käyttötapaus työpajatJärjestetään kaksi työpajaa, jossa yhdessä työstetään kehitysprojektin käyttötapaukset → ei toteutettu työpajoina. Käytiin erillisessä palaverissa käyttöliittymä kuvia yhdessä läpi, kommentit ux-suunnittelijalle tarvittavista muutoksista.02/2023

03/2023


VALMIS

ei

Käyttöliittymien demoSidosryhmien kuulemiset suunnittelmista (teams/live/hybridi)03/2023

03/2023

VALMIS

Backlogin valmistelu

Jira boardKäydään yhdessä projektiryhmän kanssa läpi Jira työskentelyn pääkohdat03/2023

04/2023

VALMIS


Backlogin luontiLuodaan laadituista käyttötapauksista backlogille jira-tiketit ja tehdään alustava priorisointi03/2023

04/2023

VALMIS

Kehitystyön aloitus

Kick offJärjestetään kehitystyön aloituksen Kick off, johon osallistuvat projekitryhmä, ohjausryhmä ja kehittäjät13.3.2023

13.3.2023

VALMIS


Kehitystyön tekninen palaveriJärjestetään kehittäjien kanssa tekninen palaveri, jossa käydään OPH:n käytäntöjä läpi21.3.2023

21.3.2023

VALMIS


Kehitystyön aikaisista sprinteistä ja palavereista sopiminenSovitaan sprintin pituus (2vko), sovitaan dailyn ajankohta, sovitaan sprintin suunnittelupalaverit ja katselmoinnit03/2023

04/2023

VALMIS

Kehitystyö

04/2023

01/2024

KÄYNNISSÄ


Kehitystyön aikaiset retrot

järjestetään säännöllisesti kehitystyön aikana retroja, joisssa voidaan arvioida ja tarkastella etenemistä ja tarvittaessa muuttaa tomintatapoja

  1. retro 29.5.2023
  2. retro 26.3.2024

Kehitystyön etenemistä seurattu säännöllisissä teknisissä palavereissa kahden viikon välein

Kehitystyön aikaiset demotSidosryhmien kuulemiset toteutuksesta (1-2), Palvelua on esitelty erilaisissa OPH järjestämissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa.08/2023

04/2024

KÄYNNISSÄ


Toteutuksen auditointiTietoturva auditoidaan toteutus11/2023

01/2024Saavutettavuuden katselmointiVarmistetaan palvelun saavutettavuus direktiivin mukainen toteutus11/2023

01/2024


SUKO alasajo

12/2023

12/2023
Alasajon suunnittelu10/2023

12/2023

KÄYNNISSÄ

Testaus ja pilotointi

02/2024

04/2024TestausLaadintaan testausta varten testaussuunnitelma ja havaintojen kirjauslomake hyödynnetään sivdostyhmiä laajemmassa testauksessa. OPH:n testausta varten järjestetään yhteisiä testatilaisuuksia.11/2023

03/2024

KÄYNNISSÄ


PilotointiPilotoidaan palvelua pienellä toimijajoukolla.  Laaditaan pilotointisuunnitelma. Pilotoinnin tavoitteena on osoittaa vielä ennen varsinaista käyttöönottoa mahdolliset virheet, pilotointi tarjoaa myös syötettä varsinaiseen käyttöönottoon, liittyen esim. koulutukseen ja viestintään. Pilotointitilaisuus 6.3.11/2023

03/2024

KÄYNNISSÄ

Käyttöönotto
Laaditaan käyttöönottosuunnitelma02/202404/2024

KÄYNNISSÄ


Tehtävien laadinnanprosessiKuvataan tehtävien laadintaprosessi: toimijat, hankinnat, ohjeistus. Tehtävien laadintaprosessi mukana DigiTUSO 2024 kehittämiskokonaisuudessa, omana alatyöpakettina. Tehtävän laatijan roolia ei LUDOS palvelun MVP toteutuksessa.11/202305/2024

KÄYNNISSÄ


KoulutusSuunnitellaan ja järjestetään palvelun käyttöönottoa varten tarvittavat koulutukset ja laaditaan koulutusmateriaali.02/202409/2024

KÄYNNISSÄ


Ohjeiden tuottaminenOhjeina voidaan hyödyntää koulutusten tallenteita, tarvittaessa tuotetaan myös näyttökuvin varustettu manuaali (ohjeet mukaan itse palvelun ohjeosioon, jolloin käyttäjillä siihen helppo pääsy). LUDOS palvelun ohjeet viedään eDuuni wikiin, ja ohjeisiin linkitetään palvelusta.LanseerausValmistellaan palvelun lanseeraus, markkinointi ja viestintä. Täydennetään viestintäsuunnitelma.03/202405/2024
Ylläpitoon siirtyminen

10/202302/2024

AsiakaspalveluSuunnitellaan palveluun liittyvä asiakaspalvelu ja otetaan käyttöön asiakaspalveluratkaisu03/202405/2024

Suomi.fi laatutyökalujen käyttöönottoOtetaan käyttöön suomi.fi palvelun laatutyökalut02/202402/2024

VALMIS


YlläpitomalliSuunnitellaan ylläpitoon tarvittavat resurssit (henkilö, rahoitus) ja varmistetaan ne osana Tusoa/sisäistä budjettia. Luodaan palvelukortti ja jatkokehityssuunnitelma (roadmap), infra ja infran ylläpitäjä (suunniteltava 2023). Loppu vuoden 2024 ylläpitorahoitus jo kevään 2023 aikana)12/202303/2024

KÄYNNISSÄ

Kehitysprojektin päätös
Laaditaan kehitysprojektista loppuraportti ja järjestetään OPH:n avainhenkilöille retro, jossa arvioidaan mm. kehitysprojektin onnistumista.09/202410/2024

Kehitysprojektin päätöspisteet

VaihePäätösPäätöksen tekijäpvm
Projektin käynnistäminenProjekti- ja ohjausryhmän asettaminenPääjohtaja

Projektisuunnitelman hyväksyminenohjausryhmä

Viestintäsuunnitelman hyväksyminenohjausryhmä

Riskienhallintasuunnitelman hyväksyminenohjausryhmä
KehitystyöPäätös käyttöönottoon siirtymisestäOhjausryhmä
KäyttöönottoPäätös ylläpitoon siirtymisestäOhjausryhmä
YlläpitoYlläpitomallin hyväksyminenOhjausryhmä
Kehitysprojektin päätösLoppuraportin hyväksyminenOhjausryhmä

Kehitysprojektin aikana syntyvä dokumentaatio

VaiheDokumentaatio
Projektin käynnistäminen

Ryhmien asettamiskirje (asha)

Projektisuunnitelma (wiki)

Viestintäsuunnitelma (wiki)

Riskienhallintasuunnitelma (wiki)

kälisuunnitelmien päivitys/

Käyttötapausten laadintaKäyttötapaukset (wiki)

Kälisuunnitelmat (wiki)
Backlogin valmisteluaBacklog (jira)
KehitystöKehitystyön aikaisten palaverien musitiinpanot (wiki)
Testausta ja pilotointi

Testaussuunnitelma (wiki)

Pilotointisuunnitelma (wiki)
KäyttöönottoKäyttöönottosuunnitelma (wiki)

Koulutussuunnitelma (wiki)
Ylläpitoylläpitomalli (wiki)

Jatkokehityssuunnitelma

Kehitysprojektin päätös

Loppuraportti (asha)

  • No labels