Mitä?

Tähän sivustoon julkaistaan OPH:n hyväksytyt arkkitehtuurikäytännöt, -mallinnukset ja -kuvaukset. Sivuston rakenne ja sisältö pohjautuvat Lean EA -viitekehyksen mukaiseen rakenteeseen:

Johtaminen -sivuilla julkaistaan OPH:n organisaation ja toiminnan ohjaukseen liittyviä tavoitteita ja periaatteita. Ideasta tuotantoon -sivuilla julkaistaan toiminnan ja arkkitehtuurien ideointi-, kehitys- ja tuotantoaikaisia työpaketteja ja niissä hyväksyttyjä julkaisuja. Toimintakokonaisuus -sivuilla julkaistaan toiminnan kokonaisarkkitehtuuri eli toiminnan kokonaiskuva palvelualueittain.

Miksi?

Hyväksyttyjen arkkitehtuurien julkaisu, viestintä ja toimeenpano käytäntöön.

Jos haluat perehtyä ja tietää, miksi ylipäätänsä organisaatioiden kannattaa panostaa (kokonais)arkkitehtuureihin eli johdonmukaiseen ja kattavaan toiminnan kehittämiseen, käy läpi ilmainen ja selkokielinen verkkokoulutus...

Miten?

Arkkitehtuuritöissä eli -työpaketeissa noudatetaan Arkkitehtuurikuvausten hallintamallia ja -prosessia, joka on tarkemmin kuvattuna Kehittämismalli -sivulla:

 

Ketkä?

Arkkitehtuuritöistä vastaa Opetushallituksen Digitalisaatio -yksikkö Opetushallituksen ja töiden tilaajien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tämän sivuston ylläpidosta vastaa Opetushallituksen Digitalisaatio -yksikkö.


  • No labels