Koulutustoimijan toimittamien attribuuttien tarkistaminen

Atribuutti

Pakollinen attribuutti, jotta kirjautumistapahtuma välitetään palvelulle.

Validointi ja kuvaus

Sukunimi 


Ei validointia.

Mikäli käyttäjältä puuttuu sukunimi, välitetään muut käyttäjän tiedot ilman sukunimeä.

Etunimi 


Ei validointia.

Mikäli käyttäjältä puuttuu etunimi, välitetään muut käyttäjän tiedot ilman etunimeä.

Yksilöintitunnus 

x

Mikäli käyttäjältä puuttuu käyttäjähakemiston yksilöllinen tunniste, MPASSid ei toimita mitään tietoja käyttäjästä palvelulle.Oppilaitostunnus


 • Mikäli käyttäjältä puuttuu oppilaitostunnus tai se on virheellinen, MPASSid ei toimita seuraavia attribuutteja palveluntarjoajalle.
  • Oppilaitoksen nimi (urn:mpass.id:school)
  • Oppilaitostunnus ja nimi (urn:mpass.id:schoolInfo)
  • Rooli (urn:mpass.id:role)
  • Koulutustoimijan OID-tunniste (urn:mpass.id:educationProviderId)
  • Koulutustoimijan nimi (urn:mpass.id:educationProvider)
  • Koulutustoimijan OID-tunniste ja nimi (urn:mpass.id:educationProviderInfo)
 • Koulutustoimijan oppilaitostunnus pitää olla aktiivinen Opetushallituksen organisaatiopalvelussa.

Luokka tai ryhmä 


Ei validointia.

Luokka-aste 


 • Kokonaisluku

Rooli 


 • Mikäli käyttäjältä puuttuu rooli tai sen arvo ei ole sallittu, MPASSid ei toimita seuraavia attribuutteja palveluntarjoajalle:

  • Rooli (urn:mpass.id:role)

  • Koulukoodi (urn:mpass.id:schoolCode)

  • Koulutustoimijan OID-tunniste (urn:mpass.id:educationProviderId)

  • Koulutustoimijan nimi (urn:mpass.id:educationProvider)

  • Koulutustoimijan OID-tunniste ja nimi (urn:mpass.id:educationProviderInfo)

  • Oppilaitoksen nimi (urn:mpass.id:school)

  • Oppilaitostunnus ja nimi (urn:mpass.id:schoolInfo)

Oppijanumero 

x

Mikäli käyttäjältä puuttuu oppijanumero tai sen muoto on virheellinen MPASSid-kirjautuminen on estetty.*

MPASSid-kirjautuminen ei onnistu, jos

1) käyttäjältä ei välity oppijanumeroa koulutustoimijan käyttäjähakemistosta.

2) oppijanumeron muoto on virheellinen. OID-solmuluokan pitää olla muotoa 1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX .

MPASSid-palvelu ei tarkista oppijanumeron yksilöllistä tarkistenumeroa.

MPASSid-kirjautumisessa oppijanumeron oikeellisuutta ei tarkisteta Opetushallituksen oppijanumerorekisteristä.

Oppijanumeron uniikkius tarkistetaan tilanteessa, kun koulutustoimija generoi oppijanumeron omaan henkilörekisteriinsä, jolloin tiedot tarkistetaan DVV:n väestötietorekisterin tietojen kanssa. Henkilötunnuksettomien oppijoiden uniikkius tarkistetaan, kun koulutustoimija muodostaa oppijanumeron Opintopolun käyttöliittymässä.

Lisätietoa oppijanumerosta: Oppijanumeron solmuluokka


Oppimateriaalien maksullisuus


 • Mikäli käyttäjältä puuttuu maksullisuudesta kertova koodiarvo tai on muu kuin 0 tai 1, MPASSid ei toimita Oppimateriaalien maksullisuus -attribuuttia.


Sivun päivityshistoria

pvmhuomio
9.8.2023Lisätty sarake ja tiedot attribuuttien pakollisuudesta.
20.6.2023Yksinkertaistettu ja poistettu turhat sisällöt.


 • No labels