Yleiskuvaus

Osoitepalvelu on tarkoitettu OPH:n työntekijöille osoitetietojen hakemista varten. Palvelussa on käyttöliittymä, jonka avulla työntekijä voi hakea osoitetietoja eri hakukriteereillä. Hakukriteerit voi myös tallentaa haluamalleen nimelle myöhempää tarvetta varten.

Osoitepalvelu hakee tietoja seuraavista palveluista:

 • Osoitepalvelun tekninen dokumentaatio
  • Organisaatioiden (esim. koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, toimipisteet) yhteystiedot.
  • Erityisesti huomioitavaa, varhaiskasvatuksen järjestäjien tiedot siirtyvät Organisaatiopalvelusta Vardaan. Vardasta siirtyy varhaiskasvatuksen toimipaikat Organisaatiopalveluun.  Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja toimipaikkojen tiedot ovat Osoitepalvelussa poimittavissa OPHn virkailijoille. Avoimen rajapinnan kautta tietoja ei ole mahdollista saada.
 • Käyttäjähallintapalvelu
  • Virkailijakäyttäjien yhteystiedot
  • Käyttöoikeusryhmät rajausehtolistaukseen
 • Koulutustarjontapalvelu
  • Osoitteita voi hakea koulutustarjontaan tallennetun koulutuksen perusteella 
 • Osoitepalvelun tekninen dokumentaatio
  • Rajausehtolistaukset: oppilaitostyypit, organisaation kielet, opetuskielet, vuosiluokat, koulutuksen järjestäjät
  • Rajausehtolistaukseen koulutusalat, opintoalat, tutkintotyypit sekä näiden väliset suhteet
  • Rajausehtolistaukseen maakunnat ja kunnat sekä näiden suhteet
  • Osoitteisiin täydennettävät lokalisoidut postitoimipaikat postinumeron perusteella

Osoitepalvelu noutaa Organisaatiopalvelun (kello 03:00) tiedot kerran yössä omaan väliaikaismuistiinsa, jona toimii MongoDB-kanta. Koodistopalvelusta tiedot noudetaan tarvittaessa ja niitä säilytetään väliaikaismuistissa MongoDB-tietokannassa korkeintaan vuorokausi.

Hakuja varten tarvittavat rajapinnat on kuvattu Swaggerillä (ks. sivun alaosa).

Lisäksi sähköpostin lähetystä varten Osoitepalvelu on integroitu Viestintäpalveluun jolla voi lähettää massasähköpostia.Arkkitehtuuri

Osoitepalvelu koostuu kahdesta moduulista: käyttöliittymästä (osoitepalvelu-ui) ja palvelin-osasta (osoitekoostepalvelu).

Näiden lisäksi integraatiotesteille on oma Maven-moduulinsa (itest), jonka kääntö ja suoritus voidaan aktivoida erillään sovelluksen Bamboo-käännöstä. Osoitekoostepalvelu-moduulin yksikkötestit ja itest-moduuli käyttävät yhteistä test-common Maven-moduulia.

Sisäiset integraatiot

Järjestelmä hakee tietonsa Organisaatio-, Käyttäjähallinta-,  Koulutustarjontapalvelusta ja Koodistopalveluista. Sähköpostiviestien lähettämistä varten käytetään Viestintäpalvelua

Audit-lokitus on toteutettu auditlogger-palvelua käyttäen. 


Teknologiat

Osoitepalvelu käyttää MongoDB-kantaa tiedon tallennukseen ja sitä ajetaan Apache Tomcat -sovelluspalvelimella.

Osoitepalvelussa käytettävät kirjastot ja sovelluskehykset:

NimiKuvausKäyttö palvelussaLinkki
Apache CamelEIPOrganisaatio-, käyttäjäpalvelun, ja Koodistopalveluun kohdistuvien pyyntöjen reititys.http://camel.apache.org/
JacksonKirjasto JSON-muotoisen informaation käsittelyyn.
https://github.com/FasterXML/jackson/
SpringYleinen sovelluskehys Java-ohjelmien tekemiseen.
http://www.springsource.org/
MongoDBNoSQL-tietokantaTallennettujen hakujen tallentaminen,
Organisaatiotiopalvelun  tietojen tallennus ja haku sekä Koodistopalvelun tietojen välikaisvarasto
http://www.mongodb.org/
AngularJSAngularJS on Googlen ylläpitämä avoimen lähdekoodin JavaScript-viitekehys.
http://angularjs.org/
EhcacheEhcache on avoimen lähdekoodin cache-viitekehys, jolla pyritään muun muassa muistinvaraisten kätköjen avulla vähentämään tietojen hakuja ulkoisista palveluistaHakutulosten lyhytaikainen väliaikaisvarasto, jolla mm. Excel-esitys voidaan ladata tehokkaasti hakulistauksen esittämisen jälkeen.http://ehcache.org/

Rajapinnat

Swagger-dokumentaatio:

QA: https://virkailija.testiopintopolku.fi/osoitekoostepalvelu/swagger/

Tuotanto: https://virkailija.opintopolku.fi/osoitekoostepalvelu/swagger/

Lokit

Audit-lokimerkinnät: https://logcollection.prod.oph.ware.fi/#/dashboard/elasticsearch/Demo

 • No labels