Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Tieteellisten tapahtumien, kuten konferenssien, työpajojen ja kongressien esityksistä julkaistaan usein joko abstrakti tai kokonainen artikkeli näille tapahtumille omistetuissa julkaisusarjoissa. Konferenssisarjoja julkaisevat yleensä joko järjestävä tieteellinen seura tai yhdistys, tai muu tieteellisten lehtien kustantaja. Konferenssijulkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin ja joillakin aloilla, esimerkiksi tietojenkäsittelytieteessä sekä eräillä teknisillä aloilla, konferenssijulkaisut ovat olleet keskeinen tai jopa pääasiallinen julkaisukanavatyyppi. 

Konferenssien vertaisarviointikäytännöt vaihtelevat, mahdollisesti myös tapahtuman järjestämiskerrasta toiseen, eikä tapa millä arviointi on järjestetty välttämättä täsmällisesti ilmene konferenssijulkaisujen johdannoista. Arviointitapaa sekä vaikkapa julkaisujen hyväksymisprosenttia voi siis joutua kysymään konferenssijulkaisun toimittajilta. Konferensseja voidaan arvioida eri tavoin

Konferenssijulkaisujen sisältyminen viittaustietoja sisältäviin tietokantoihin

Kansainväliset viittaustietokannat, Web of Science-  ja Scopus -tietokannat indeksoivat konferenssijulkaisuja.  Indeksointia näihin tietokantoihin on pidetty merkkinä luotettavuudesta, koska indeksoitavan julkaisukanavan on täytettävä tietyt kriteerit.  WoS sisältää yli 226 000 konferenssijulkaisua, Scopus puolestaan 9,8 miljoonaa konferenssipaperia. Lue lisää tietokantojen valintaperusteista Web of Science-, Scopus-luvuista.

Konferenssijulkaisujen saamat viittausmäärät ja niihin perustuvat indikaattorit

Konferenssijulkaisujen saamia viittausmääriä on saatavissa esimerkiksi Web of Science-, Scopus ja Dimensions- ja Google Scholar-tietokannoista.
Viittausmääriä ja niistä johdettuja indikaattoreita käytettäessä on arvioinnissa syytä ottaa huomioon indikaattoreiden ominaisuudet ja julkaisumetriikan vastuullisen käytön suositukset.

Konferenssijulkaisuja julkaisevan kustantajan, sarjan tai lehden JUFO-taso

Julkaisufoorumissa on yli 600 luokiteltua konferenssia. Konferenssin tasoluokka määrittää ensisijaisesti konferenssiartikkelien (A4) tasoluokan. Tasoluokka tarkistetaan konferenssin vakiintuneen nimen perusteella. Vakiintuneella nimellä tarkoitetaan tyypillisesti emojulkaisun nimessä toistuvaa konferenssin vakiintunutta nimeä, joka ei muutu, kuten nimen yhteydessä usein mainittu vuosiluku, järjestysnumero, tapahtumapaikka ja ajankohta. 

Vuodesta 2016 alkaen konferensseja on arvioitu erikseen ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden taso poikkeaa paneelin näkemyksen mukaan julkaisukanavana toimivan sarjan tai kustantajan saamasta tasoluokasta. Tämä tarkoittaa, että mikäli konferenssin vakiintunutta nimeä ei löydy julkaisukanavatietokannasta, tasoluokka määritetään julkaisusarjan ISSN-tunnuksen perusteella. Jos ISSN-tunnusta ei löydy, tasoluokka määritetään ISBN-tunnuksen ja kustantajan nimen perusteella. HUOM! Konferenssit, joilla on oma ISSN-tunnuksella varustettu julkaisusarja, kirjataan Julkaisufoorumin tietokantaan sarjan nimellä.

Julkaisukanavan tunnistaminen VIRTA-julkaisutietopalvelussa

Konferenssijulkaisujen vastuullinen analysointi

Vastuullisen metriikan suosituksissa korostetaan julkaisujen laadullisen arvionnin ensisijaisuutta ja sitä, ettei määrällisille indikaattoreille tulisi antaa liikaa painoarvoa arvioinnissa.

Lisäksi suosituksissa korostetaan  että yksittäistä julkaisua ei tule arvioida julkaisukanavien arvioinnissa käytettävillä indikaattoreilla.


  • No labels