Aika: 16.8.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ari Hovila, Jaakko Riihimaa, Juha Nisso, Jussi Kivinen, Kari Kataja, Teemu Seesto, Tuuli Rinne, Kimmo Pettinen, Jukka Ivonen, Manu Pajuluoma, Liisa Huovinen, Christa Winqvist, Samuli Malinen, Juha Venho, Antti Mäki, Outi Tasala, Karoliina Ahtiainen, Aki Reinimäki, Juhani Huttunen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

KOOTuen kokouksessa 17.6., Ilmari Hyvönen totesi, että VM:n toimeenpanohanke asiasta on lähdössä käyntiin ja korkeakoululinkitys tulee sisältymään kokonaisuuteen. Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa 21.5. sovittiin esimerkkijäsennyksen tuottamisesta korkeakoulusta tiedonhallintayksikkönä, jotta korkeakoulut voisivat suhteuttaa omat kuvansa yhteiseen jäsennykseen. Korkeakoulujen tietosuojavastaavat suunnittelevat kokousta pidettäväksi 24.9.

Tiedoksi valtiovarainministeriön järjestämä webinaari tiedonhallintalain täytäntöönpanon etenemisestä, tietoturvaan liittyen 29.8. klo 14-15 https://vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano

Todettiin, että valtiovarainministeriö on luvannut toimittaa esimerkki jäsennyksen korkeakoulusta tiedonhallintayksikkönä. Jäsennyksen pohjalta tulee yhdessä muodostaa suunnitelma tiedonhallintalain toimeenpanosta. Ehdotettiin, että tiedonhallintalain toimeenpano olisi järkevä tehdä yhdessä ja kootusti, yhteisen ideamuotoilun kautta.

  • Ideamuotoilu tuottaisi korkeakoulujen yhteisen hallintamallin ja osin myös ensimmäisen osan implementoinnin, lisäksi saavutetaan yhteisiä ratkaisuja, ja tämä vaikuttaa myös kokonaisarkkitehtuuriin.
  • Ideamuotoilu voitaisiin toteuttaa tutulla round table-työkalulla, alustava työaika-arvio on 12 henkilötyöpäivää (kolme varsinaista kierrosta, sekä optiokierros)
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä palaa asiaan 18.9. kokouksessa, jossa mukana myös VM:n vastaava virkamies. Ideatoimikunnan päätös viedään tiedoksi kokoukseen.
  • Korkeakoulujen tietosuojavastaavat ovat todenneet, että tiedonhallintalaki koskee myös heitä ja he ovat aikatauluttamassa kokousta, CSCn edustaja mukaan kokoukseen.

Päätettiin, että tiedonhallintalain toimeenpano viedään ideamuotoiluun. Tämä idea tukee myös aiempaa ideamuotoilu kohdetta: CSCIDEAPANKKI-2 - Getting issue details... STATUS

Tunnistettuja sidosryhmiä, joista pyritään saamaan osallistujia: asianhallinnan kokonaisuutta edistävä ryhmä (2-3 jäsentä, Seesto tiedustelee), tietoturvaverkosto/ SEC (Seesto tiedustelee, Kataja tiedustelee Kari H:lta), tietosuoja (Kataja tiedustelee), KA-SIG (Seesto/Ivonen tiedustelevat). Lisäksi CSC kontaktoi seuraavat sidosryhmät: juristit, johdon edustus, tietohallinto, opintohallinto. <päivitys 19.08. KA_SIG:stä mukaan ovat jo ilmoittautuneet Päivi Lignell (TAU) ja Ari Lehtiö (JY)>

Kutsu sidosryhmien edustajille:

Korkeakoulujen AAPA ja FUCIO verkostojen ja CSC:n edustajien muodostaman Ideatoimikunnan kokouksessa 16.8. päätettiin käynnistää yhteinen fasilitoitu työryhmätyöskentely, ideamuotoilu, edistämään tiedonhallintolain toimeenpanoa korkeakouluissa. Työskentelyn tavoitteena on tuottaa korkeakouluille yhteinen ymmärrys asiakokonaisuudesta ja ideamuotoilun lopputulemana saada käyttöön yhteinen hallintamalli. Ideamuotoilun työryhmään toivotaan mukaan edustajia eri sidosryhmistä, jotta eri näkökulmat tulevat kattavasti edustetuiksi.

Ideamuotoilu toteutetaan etäkokouksin ja kokousten väleillä tapahtuvalla työskentelyllä. Kokoukset pyritään aikatauluttamaan mahdollisimman pian.

Asia ideapankissa: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-63
Tiedonhallintalain toimeenpanon ideamuotoilun työtila: https://wiki.eduuni.fi/x/ioILBw 
Tietoa Ideapankista: ideapankki.csc.fi

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-64 - Getting issue details... STATUS Päivitetty CSCn asiantuntijan tarkennus, idean käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS Päivitetty tilannetieto CSCn ja Ville Rintalan, Aalto välisestä palaverista. Seuraava palaveri sovittu 1.10.

  • Asiat annettiin tiedoksi, ja käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS CSC on lähettänyt virallisen vastauksen 30.7. (sign-up) GÉANTille koskien pilvipalveluiden ja Earth Observation kilpailutusta.

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS GÉANT lähettää kyselyn LMS-kilpailutuksesta lähiaikoina, ei ollut saatavilla alkuperäisen aikataulun puitteissa (viiveitä valmistelussa).

Juhani Huttunen(CSC), esitteli tilannekatsauksen, Kimmo Pettinen ja Tuuli Rinne (Laurea) olivat mukana keskustelussa.

Huttunen kertasi, että CSCn rooli kilpailutuksissa on edustaa kaikkia korkeakouluja ja toimia NREN-yksikkönä, broker-mallilla.

Oppimisympäristöpalvelu-kilpailutukseen liittyen todettiin viiveitä, Géant on ottanut lisäaikaa valmisteluille. CSC tiedustellut Géantilta viivystyksistä, ja keskustelua kilpailutuksen edistymisestä jatketaan CSCn ja Géantin kesken viikolla 34. CSC on käyttänyt omassa valmistelussaan DigiCampuksen tekemää vaatimusmäärittelyä (20190509_vaatimusmäärittelyt.docx).

Päätettiin, että ajankohtaisista pilvi/LMS-asioista järjestetään webinaari, keskiviikkona 4.9. viikko 36, klo 10. Yhteyshenkilönä Juhani Huttunen (CSC).

4. Muut asiat

Ideatoimikunnan kokouksiin osallistuminen päätettiin avata kaikille 13.6. ideatoimikunnan kokouksessa, lisätietoja täällä https://wiki.eduuni.fi/x/B6C0Bg .

  • Todettiin, että tavoitteena on aktiivisten mukaan saaminen, avoimuus ja sen myötä "idepankki-työkalun" käytön hyväksyttävyys.
  • Päätösvalta viimekädessä työvaliokuntalaisilla.
  • Jatkossa CSC jakaa asialistat OKM-arkkitehtuuri - ja ICT-koordinaation jakelulle, josta välittyy eri verkostoille (esim. TUHA).


AAPAn ja FUCIOn työvaliokuntien ja CSCn yhteiskokouksen ajankohdaksi päätettiin 13.11. keskiviikko, CSCn tiloissa Espoon Keilaniemessä.

  • Päivän alustava runko: aamupäivällä työvaliokuntien yhteiskokous, iltapäivällä myös CSC mukana.

  • No labels