Aika: 13.9.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Juha Venho, Juha Nisso, Christa Winqvist, Ari Hovila, Teemu Seesto, Samuli Malinen, Jukka Ivonen, Antti Mäki, Outi Tasala, Karoliina Ahtiainen, Jussi Auvinen, Aki Reinimäki, Juhani Huttunen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-68 - Getting issue details... STATUS Annettiin tiedoksi uusi idea, liittyen aiempaan ideaan 26 Saavutettavuusdirektiiviasiantuntijapalvelusta.

 • Kehitysehdotus osoittatui ajankohtaiseksi, linkittyen muun muassa tiedonhallinta- ja julkisuuslakiin.
 • Idea tuodaan seuraavaan ideatoimikunnan kokoukseen 27.9., mukaan pyydetään korkeakoulujen edustajia välittäämään sidosryhmissä käytyjä keskusteluja saavutettavuus-teemasta.
 • Päätös: suljetaan kyseinen ideatiketti, jatketaan asian käsittelyä CSCIDEAPANKKI-26 - Getting issue details... STATUS

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)


CSCIDEAPANKKI-67 - Getting issue details... STATUS Tiedoksi uusi idea. Alustus (audiotallenne) Sami Kinnunen, Vaasan yliopisto.

 • Vaihtoehtoina esitettiin pilvikapasiteetti on-premisepalveluna tai palvelu CSC:n brokeroimana
 • Keskusteltiin CSC:n uudesta Allas-palvelusta
 • Keskusteltiin ehdotetun idean tavoitteista ja taustoista. Todettiin, että tarvitaan lisätietoja ehdotuksen tekijältä
 • Asia otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa Ideatoimikunnassa 27.9.

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS Annettiin tiedoksi tilannetieto asian edistymisestä.

 • Ideamuotoilun etenemisestä on sovittu konsultin kanssa.
 • Tunnistettiin, että työryhmään tarvitaan mukaan vielä korkeakoulujen CIO edustus.
 • Ideamuotoilun aikataulullisena tavoitteena on, että loppuraporttia käsitellään 8.11. Ideatoimikunnan kokouksessa.
 • Päätettiin edetä ehdotetun aikataulun puitteissa, kalenterikutsut lähetetään ideamuotoilu työryhmään mukaan ilmoittautuneille.


CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS Nosteet 4.9. webinaarista Pilvi- ja LMS-kilpailutuksiin liittyen https://wiki.eduuni.fi/x/5qLbBg

4. Muut asiat

Käytiin läpi Ideapankissa olevia ehdotuksia:

CSCIDEAPANKKI-48 - Getting issue details... STATUS

 • Erilliset kustannustenjako pohdinnat palvelujen tiimoilta kuluttavat resursseja. Aiemmin ehdotettu jakomallia (Funetin käyttämän mallin perusteella), ja todettiin että vaihtoehtoisia malleja tarvitaan lisää
 • Asiasta on keskusteltu kesällä 2019 AAPAn kokouksessa
 • Tuodaan AAPA-FUCIO työvaliokuntien yhteiskokoukseen 13.11.
 • Ehdotettiin 11.10. ideatoimikunnan kokoukseen "kustannustenjakomalli-teema sessiota"

CSCIDEAPANKKI-58 - Getting issue details... STATUS

 • Idea ohjataan CSC:n asiantuntijoille esiselvitettäväksi. CSC:n olemassa olevista Fairdata palveluista voi löytyä ratkaisu kehitysidean tarpeeseen.

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

 • Todettiin, että tämä ratkaisu toisi merkittävästi lisäarvoa korkeakouluille ja idean edistämistä jatketaan aktiivisesti.
 • Antti Mäki, CSC nostaa tarpeen esiin Tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmässä 18.9. ja tiedustelee muodosteilla olevasta Sisu ID työryhmästä, joka linkittyy kehitysideaan.


Tiedoksi valtiovarainministeriön järjestämä webinaari tiedonhallintalain täytäntöönpanon etenemisestä, aiheena lausuntomenettely 27.9. klo 10.30-11.15 https://vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano

AAPA-FUCIO kokouksessa 24.9. tarkastellaan Ideatoimikunnan kokouksiin osallistumistilastoja ja keskustellaan tarpeellisista toimenpiteistä. • No labels