Aika: 05.12.2019 klo 09.00-10.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Ilkka Siissalo (HY), Tuukka Vainio (TY), Jukka Ivonen (Haaga-Helia), Manu Pajuluoma (LY), Mari Nyrhinen (DIAK), Teemu Seesto (FUCIO), Kari Helenius (HAMK), Sari Laaksonen (LAMK), Jussi Kivinen (TUNI), Juha Venho (Turkuamk), Olavi Pesonen (Karelia), Samuli Malinen (OAMK), Marko Holmavuo (UEF), CSC: Antti Mäki, Jussi Auvinen, Aki Reinimäki, Karoliina Ahtiainen

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Keskusteltiin tunnistaminen ja identiteetinhallinta -kokonaisuuden mahdollisen ideamuotoilun käynnistämisestä.

Tiketille päivitetty:

 • Valtiovarainministeriön Digiohjelman avaustilaisuuden materiaali sekä hallituksen esitys
 • Tiedoksi SYL:in näkemys palaverista

Keskustelu:

 • IAM todettiin erittäin laajaksi ja tärkeäksi aiheeksi, haasteena kokonasuuden moninaisuus ja "rönsyily" korkeakoulu tasolla, puhumattakaan kansallisesta tai kansainvälisestä tasosta
 • Digivisiossa "jaettu tieto menestystekijänä" - Toiminnallinen tavoitetila 2030: Oppijalla on yksi kansallinen identiteetti ja kaikessa koulutuksessa yhteinen tunnistautumispalvelu
 • Todettiin, että on erittäin tärkeä miettiä millä tasolla tämä pitää olla hallinnassa tulevaisuudessa, jotta tästä ei tule pullonkaula Digivisiolle
 • Nostettiin esiin tarpeellisuus ideamuotoilulle, josta saamme ajatusta siitä mitä ensimmäiseksi tulisi kansallisesti selvittää
 • Laajan kokonaisuuden vuoksi tarvitaan rajauksia (Digivisio, viitearkitehtuuri tms.) jota kautta asiaa voidaan edistää.
 • Todettiin, että teknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia löytyy, mutta yhteinen tarve/tilaus on yhä määrittelemättä

Varmistaaksemme parhaan mahdollisen ideamuotoilun tuloksen, päätettiin perustaa työryhmä kirkastamaan ideamuotoilun tavoitteita ja osallistujia

 • Valmistelevaan työryhmäään ehdotettu Minna Harjuniemi (HY), Jussi-Pekka Pispa (TUNI) ja Juha-Matti Tillonen (UEF). Tämän lisäksi amk-edustus. Antti Mäki (CSC) sihteeröi
 • Työryhmän tulokset esitellään seuraavassa ideatoimikunnan kokouksessa 20.12.

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-81 - Getting issue details... STATUS

Kartoitettiin kiinnostusta yhteistyölle ja mahdolliselle esiselvitykselle lokipalveluun/lokien hallintajärjestelmän hankintaan liittyen.

Lokitietoihin liittyvillä ideoilla on pitkä historia:  CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS osalta päädyttiin vaihtoehtoon, että lisätään yhdessä toteutettavaa lokitietojen käsittelykoulutusta.  CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS yhteydessä on keskitytty Peppi-palvelun lokien off-site tallentamiseen.

Keskustelu:

 • HY on tehnyt kolme vuotta lokipalveluihin liittyvää kehitystyötä ja tämä työ jatkuu. Tarvittavan kapasitetin ja työn määrä on ollut haastava arvioida; dataa kertyy valtavasti ja vaadittavat henkilötyöresurssit aiheuttavat myös haasteita. Kokemuksien perusteella ajatus korkeakoulujen yhteisestä palvelusta ei ole realistinen jos puhutaan kaiken käsiteltävän tiedon lokittamisesta. HY on valmis jakamaan kokemuksiaan muille korkeakouluille.
 • Tiedonhallintalaki määrittää, että lokitietoihin liittyvät hallinnalliset asiat on toteutettu 2024 mennessä
 • Kaiken tiedon lokitus ja lokihallinta on raskasta, kaivataan yhdessä toteutettavaa perusasioiden määrittelyä joihin lokitoimenpiteet kohdistetaan. Tietoturvamielessä laajojen datamassojen tallennus on tärkeää
 • Taustalla on suomalaisen start up -yrityksen tarjoama palvelu, joka pystyy tarjoamaan palvelua asiakkaan tiloissa tai keskitetyissä tiloissa. Keskitetyssä ratkaisussa alusta sijoitettaisiin mahdollisesti CSClle. Toiminnalla tavoiteltaisiin tiedonhallintalain minimivaatimusten täyttämistä
 • Asiaa on edistetty SIEM-verkostossa, mikäli joku korkeakoulu ei ole vielä SIEM-yhteistyössä mukana, ilmoittakaa henkilö sähköpostilla tuukka @utu.fi
 • OY, OAMK, LUC, HAMK, Seamk, HY, DIAK, Turkuamk, LAB ja TUNI ovat kiinnostuneita yhteistyöstä/-hankinnasta. Mahdollisesti myöhemmin mukaan lähteviä ovat Novia, TY ja ÅA

Todettiin, että kokeillaan tietyn toimittajan lokitietoratkaisua, Oulun yliopiston Kaarlo Määttä toimii yhteyshenkilönä korkeakoulujen yhteishankinnalle. CSC toimittaa hinta-arvion alustan sijoittamisesta. 


CSCIDEAPANKKI-76 - Getting issue details... STATUS

Päivitys: Tiketille lisätty kommentti, Aalto ja Äänicompany testaamassa puheentunnistamisen toimivuutta esimerkiksi luentotallenteissa, tekevät ja/tai selvittävät integraatiota Panoptoon

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

Muistutus: LMS-kyselyyn vastaukset pyydetty 16.12.2019. mennessä; kysely korkeakouluille oppimisympäristötarpeista

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

Päivitys: OCRE-projektin toteuttama pilvikilpailutus jaetaan kolmeksi erilliseksi kilpailutukseksi. Lisätiedot päivitetty tiketille, sekä pilvi-sig-postituslistalle

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS

Päivitys: Tiedonhallintalakia käsiteltiin korkeakoulujen näkökulmasta 3.12. korkeakoulujen tietohallinto- ja ict-ohjausryhmän kokouksessa

4. Muut asiat

2019 syyskauden viimeinen ideatoimikunnan kokous poikkeuksellisesti perjantaina 20.12.2019 kello 09.00-10.00

Vuoden ensimmäiseksi kokoukseksi päätettiin torstai 09.01.2020 klo 14-15, asialistalla mm. kevään kokousaikataulusta sopiminen


 • No labels

1 Comment

 1. FUCIOn uudelle TVK:lle sopivat parhaiten oheiset vihreät ajat