Aika:  29.4.2020 klo 14.00-15.00 - poikkeava kokousaika -
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Sari Laaksonen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Kari Helenius, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Christa Winqvist, Ilkka Siissalo, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen

Kuulolla: 

Asialista/Muistio

1 Poikkeustilanteeseen liittyvät kehitystarpeet

Kaikki ideat, joiden on tunnistettu liittyvän COVID-19 poikkeustilanteeseen

2 Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-105 - Getting issue details... STATUS  

 • Idean ohjaaminen jatkotoimien selvitystä varten CSC:n palvelukehityslinjalle
 • On mahdollista, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot hyödytävät  haastatteluiden toteuttamiseen, opiskelijavalintojen toisessa vaiheessa mm. Zoomia 
 • Funet Miitti (Zoom) -palvelu on saatavilla kaikille Funet-jäsenorganisaatiolle, mm. korkeakouluille.

 • Funet Miitti -palvelussa ulkopuoliset voivat osallistua kokouksiin, kunhan kokousta järjestävällä organisaatiolla (puheenjohtajalla/hostilla) on käytössä Zoom-lisenssi. Muille kuin saman organisaation työntekijöille tai opiskelijoille ei ole sallittua luoda Zoom-tilejä lisenssiehtojen puitteissa.

 • Palveluun liittyviä vikailmoituksia käsittelee Funet-verkkopäivystys arkisin klo 8.30-16.00. Lisätietoa Funet Miitti -palvelusta voi kysyä osoitteesta funet-zoom@csc.fi

3 Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-101 - Getting issue details... STATUS  

 • Idean kehittely DC Moodlen tarpeen ja DC Helpin pohjalta vai laajemmin jo valintakokeiden järjestämisen tueksi

4 Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS  

 • Työpajan tavoitteena:
  • Tunnistaa yhteisten suositusten ja tulkintojen kohteita sekä mahdollisia toimijoita näitä korkeakoululaitoksen puolesta edelleen valmistelemaan
  • Käynnistää työ, joka johtaisi korkeakoululaitoksen yhteiseen tiedonhallintamalliin:   CSCIDEAPANKKI-91 - Getting issue details... STATUS
 • Nimetään ja täydennetään kyselyä varten lista työpajan osallistujien edustamista näkökulmista
 • Työpajan sisällöllisen valmistelun järjestäminen

CSCIDEAPANKKI-28 - Getting issue details... STATUS Yhteiskäyttöinen Moodle

 • DigiCampus-hankkeen pilotoiman yhteiskäyttöisen DC Moodle-ratkaisun kehittäminen osaksi korkeakoulujen käytettävissä olevaa palveluvalikoimaa, vrt.   CSCIDEAPANKKI-92 - Getting issue details... STATUS
 • Selvitystoimet, DC Moodle 1.0:ksi, edellyttää DC Help yleispalvelun fokusoitua toteutusta, vrt.   CSCIDEAPANKKI-101 - Getting issue details... STATUS Etäopetukseen ja etätyöhön liittyvä tukikokonaisuus

CSCIDEAPANKKI-62 - Getting issue details... STATUS  

 • CSC on selvittänyt mahdollisuutta Slackin laajempaan yhteiskäyttöön Eduuni-palveluna, mutta tämä tarkoittaisi Slack Enterprise Grid plania, joka on yli kaksi kertaa kalliimpi kuin esim. Plus plan. Kalliimpi hinta johtuu monista intranet käyttöön liittyvistä Enterprise toiminnallisuuksista, joita tällaisessa usean organisaation yhteiskäyttöisessä Slackissä ei voitaisi hyödyntää. CSC ehdottaa kahta vaihtoehtoa, joiden tuotteistusta edistetään.
  • Eduuni Slack lisäpalvelu verkostoasiakkaille on Eduunin ylläpitämä Slack-workspace, jonne luodaan verkostoille/projekteille/hankkeille oma yksityinen kanava ja kirjautuminen tapahtuu Eduuni-ID:llä.
  • Eduuni-ID for Slack organisaatioasiakkaille on asiakkaan itse hankkimaan Slackiin liitetty Eduuni-ID kirjautuminen - Slackin ylläpito säilyy asiakkaalla. Ehtona tässä on, että asiakkaan Slack plan on Plus tai Enterprise Grid.
 • Lisätietoja: customerservice@eduuni.fi

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS  

5 Muut asiat

COVID-19 viruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne korkeakoulutuksen ja tutkimuksen IT:n kannalta

 • ka.csc.fi-portaalissa Koulutusta ja tutkimusta tukevat palvelut poikkeustilanteessa -sivulla päivitetään tilannekuvaa ict-palveluiden tilanteesta koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen aikana


 • No labels