Aika: 14.5.2020 klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Juha Venho, Olavi Pesonen, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Jussi Kivinen, Ari Hirvonen, Antti Sirviö, Ari Hovila, Teemu Seesto, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen, Max Laihonen

Ideatoimikunnan jäsenten lisäksi kutsutut: Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä -ideamuotoilun työryhmä (https://wiki.eduuni.fi/x/cw7NC)

Asialista/Muistio

Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä - ideamuotoilun päätös klo 14.00-14.30

1.  Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä - ideamuotoilun päätöskokous osana ideatoimikunnan kokouksen muuta agendaa

CSCIDEAPANKKI-102 - Getting issue details... STATUS

Kokouksessa käydään lävitse ideamuotoilun tuotokset, kokonaiskuva ja mahdolliset kehityskohteet. Työskentelyn päätöskokous pidetään osana ideatoimikunnan kokousta.

Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä - ideamuotoilu: https://wiki.eduuni.fi/x/cw7NC

Tuloskooste: Käytettävissä 14.5.

Asiakohdan käsittelyn videotallenne.

 • Ideamuotoilun koettiin jäsentäneen pohjaksi korkeakoulujen tarvitsemia ohjeita hyvin, ja työssä käyty keskustelu koettiin arvokkaaksi
 • Koettiin tärkeäksi jakaa ideamuotoilun tulokset mahdollisimman tehokkaasti kaikkien tahojen hyödynnettäväksi. CSC toimittaa verkostoille ohjeet pääsyn saamisesta ideamuotoilussa tuotettuun laajempaan materiaaliin
 • Ideamuotoilun tiivistetty aikataulu sai kiitosta ja menetelmää ehdotetaan käytettäväksi vieläkin tiivimmällä aikataulutuksella jatkossa mikäli mahdollista
 • Todettiin, että päivitetään tätä ideatikettiä siten, että se vastaa nyt tehtyä opiskelijavalintoihin liittyvää ideamuotoilua. Perustetaan uusi ideatiketti yleisempään teemaan osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä.

2. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

CSCIDEAPANKKI-40 - Getting issue details... STATUS

 • Funetin SEC-ryhmässä on ajeteltu toteuttaa rajattu tutkimuslähtöinen pilotti lisätiedon saamiseksi. Kyseessä ei ole hankintaprojekti, työryhmän mukaan sellaisesta tulisi sopia erikseen kun pilotin tulokset ovat käytettävissä. Mukana pilotissa ovat TUNI, OY ja CSC.
 • Tutkimushankedokumentaatio jaetaan ideatoimikunnan sähköpostijakelulistan kautta
 • Idea siirretty 'Esiselvityksessä' -tilaan

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

 • Työpajan tulokset ja jatkoaskeleet https://wiki.eduuni.fi/x/wax2C
 • Finna-ARMA edistää asiaa ja kutsuu asiantuntijaverkostoja mukaan työhön
 • OHA-foorum/KOOTUKI edistävät oppijan polkua
 • Keskusteltiin SIGien voimavaroista ja eri siilojen yhdistämisestä: kuinka yhdistetään oppijan- ja TKI-näkökulmat
 • TICTOR käsittelee jatkokokouksen mahdollisuutta kesäkuulle ja jakaa dokumentteja eteenpäin


3. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-106 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea
 • 13.-14.5. kokoontunut NordForum viestitti, että Viro ja Hollanti ovat aktiivisia tämän tiimoilta. Ilmaisivat myös halukkuutensa yhteistyölle

CSCIDEAPANKKI-107 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea
 • Taustaa: Metropolian ja CSC:n syksyllä19 käymät keskustelut infran varmistamiseen liittyen
 • Käytiin keskusteluja toipumissuunnitelmien paperiharjoitusten osalta
 • Päätös: asiaan palataan myöhemmin

CSCIDEAPANKKI-99 - Getting issue details... STATUS

 • CSC teki sähköisen allekirjoituksen ratkaisusta markkinakartoituksen, joka toteutettiin avoimena tietopyyntönä Hilmassa. Tietopyynnön päätavoitteena oli sopimusten sähköinen allekirjoitusratkaisu. Vastauksia tuli yhteensä 10. Joukossa oli kattava valikoima kotimaisia, pohjoismaisia ja globaaleja allekirjoitusratkaisuja.  CSC alkaa valmistella tarjouspyyntöä sähköisen allekirjoituksen ratkaisun hankkimiseksi. 
 • TUNI tiedotti, että heillä projekti vietiin läpi kiireestä johtuen kolmessa viikossa: kustannukset eivät ole merkittäviä edes itse tehtynä

4. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

 • Identiteetinhallinnan ideamuotoilun kolmannen osapuolen palveluiden kustannukset AAPAlle ja FUCIOlle
 • Ei käsitelty


5. Muut asiat


 • No labels