Aika: 11.6.2020 klo 12.00-13.00 HUOM poikkeusajankohta
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Samuli Malinen, Liisa Huovinen, Olavi Pesonen, Manu Pajuluoma, Jaakko Riihimaa, Ari Hovila, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala, Tarita Memonen, Stina Westman, Aki Reinimäki

Kuulolla: 

Asialista/Muistio

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)


2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS

 • FUCIO:n koronatiistain 9.6.2020 pohdittu kokonaisuus sovittiin käsiteltävän uutena ideana Ideatoimikunnan kokouksessa
 • Keskusteltiin DigiPeda-verkoston ja opintohallinnon asiantuntijoiden liittämisestä jatkokeskusteluihin
 • Kannatettiin keväällä käynnistetyn viikottaisen keskustelun (ns. koronatiistai) jatkamista, nykyisten verkostojen ja special interest group -tyyppisten toimintojen hyödyntämistä tai kehittämistä, Ideamuotoiluja, yhteisiä koordinointipalveluita ym. 
 • Järjestetään ylimääräinen Ideatoimikunnan kokous 25.6. klo. 14-16. Kokoukseen kutsutaan mukaan DigiPeda-verkoston ja opintohallinnon asiantuntijoita molemmilta korkeakoulusektoreilta. Kokouksen teemana toimii ko. Ideapankin tiketti 110

CSCIDEAPANKKI-108 - Getting issue details... STATUS

 • Luotu idean  CSCIDEAPANKKI-102 - Getting issue details... STATUS  pohjalta yleisemmin osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä
 • Linkitetty CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS

CSCIDEAPANKKI-109 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea
 • Tietosuojasuositusten mukaisia arviointeja ei kannattaisi tehdä korkeakoulukohtaisesti, koska kaikilla on samat haasteet. Yhteistyössä tehtynä saavutettaisiin kustannussäästöjä, yhteisiä työtapoja ja työtapoja. Tähän voisi investoida rahaa
 • Pienellä laajennuksella voisi harkita KATAKRI-audintointikriteeristön hyödytämistä
 • Tiedonhallintalain työpajan seurantawebinaarissa pohditaan asioiden linkitystä https://wiki.eduuni.fi/x/17w0CQ

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä järjestää toivotun yhteistyöalustan ka.csc.fi -portaalin yhteyteen (Eduuni wiki)
 • Jatkokokous alustavasti 23.6. klo 09.30-11:30

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

 • Webinaari pilvibrokeroinnista 17.06.2020
 • Webinaarikutsu lähetetty pilvi-sig-listalle, korkeakoulujen OCRE-yhteyshenkilöille sekä AAPA- ja FUCIO-verkostoille.
 • Lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/x/QZk0CQ (vaatii kirjautumisen korkeakoulutunnuksilla).
 • IaaS+ -brokerointi OCRE/GÉANT-puitejärjestelyyn perustuen

  1. GÉANT:in IaaS+-puitejärjestelyssä CSC hankkii korkeakouluille brokeroitavia palveluita.
  2. CSC hankkii korkeakoulujen aggregoitujen tarpeiden perusteella.
  3. Korkeakoulu ostaa CSC:ltä sidosyksikköasemansa perusteella kahdenvälistä puitesopimustaan hyödyntäen.
  4. Palveluna välitetään IaaS-alustojen tarjoamia palveluja sellaisenaan eurooppalaisessa kilpailutuksessa sovituin ehdoin.
  5. Hankintojen tekeminen edellyttää korkeakoulujen ja CSC:n yhteistä ymmärrystä pilven käyttötapauksista ja käytön määristä, sillä hankintojen kohde, vaatimukset ja volyymi sekä CSC:n ja korkeakoulujen keskinen liiketoimintamalli tulee sopia yhdessä etukäteen.
  6. IaaS+ brokerointi täydentää CSC:n ja korkeakoulujen omaa palvelutuotantoa ja palvelukatalogeja. Tutkimus- ja opetuskäyttötapauksissa haasteena on huomioida kansallisten linjauksien ja infrastruktuurien vaatimukset.
 • Todettiin, että tarvitaan tarpeiden kartoitus ja suoritetaan hankinnat sen mukaan
 • Julkisen ja suljetun pilven väliset käyttötarpeiden määritykset hyvä keskustella
 • Samuli Malinen (OAMK) ilmoiti, että korkeakoulujen pilvi-sig kokoontuu elokuussa tavoitteenaan keskustella yhteistyön jatkosta

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

 • OKM on asettanut Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmän. 
 • Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla, määritellä tarvittavat toimenpiteet sen toteuttamiseksi, sekä osallistua muuhun julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään kehitystyöhön. Ehdotusta voidaan tarkentaa teknisen kokeilun/kokeilujen kautta.
 • Työryhmän toimikausi on 1.6.2020 – 31.12.2022.

CSCIDEAPANKKI-92 - Getting issue details... STATUS

 • Kysely korkeakoulujen kiinnostuksesta ja valmiudesta ottaa palvelu käyttöön. Kysely on lähetetty korkeakoulujen virallisiin sähköpostiosoitteisiin: https://wiki.eduuni.fi/x/Sqc0CQ
 • KOOTuki-ryhmä teki kokouksessaan 13.5. päätöksen hyväksyä Ristiinopiskelupalvelun palvelukuvaus ja valitsi jatkuvan palvelun palveluntarjoajaksi CSC

CSCIDEAPANKKI-28 - Getting issue details... STATUS

 • Tuula Heide, UEF: Selvitämme DigiCampus -hankkeessa korkeakoulujen alustavaa kiinnostusta DC-palvelukokonaisuuden käyttöönotosta hankkeen päättymisen jälkeen (1.7.2021 lähtien). Vastaathan viimeistään ke 17.6.2020. Kysely on lähetetty laajalla jakelulla korkeakouluihin, pyrittehän mahdollisuuksien mukaan koordinoimaan vastaamista korkeakoulun sisällä niin, että kultakin korkeakoululta tulee yksi vastaus. Kysely on lähetetty korkeakoulujen sähköisistä oppimisympäristöistä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamisesta ja päätöksenteosta vastaaville tahoille ja sitä voi lähettää myös eteenpäin.

4. Ideatoimikunnan toiminta jatkossa 

Koonti ideapankkitoiminnasta keväällä 2020

Ideatoimikunnan syksyn kokousajoista sopiminen

 • Päätös: joka toinen torstai klo 14-15, alkaen 13.8.2020

AAPA-FUCIO-CSC yhteiskokous syksylle?

 • Asiaan palataan myöhemmin

5. Muut asiat

6. Tiedoksi

EUNIS virtuaalikonferenssin kollaboratiiviset muistiinpanot. Tänään kuumia otsikoita:

 • No labels