Aika: 13.8.2020 klo 14.00-15.00
Paikkahttps://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 HUOM. muuttunut etäyhteysosoite! Tarvittaessa:  Meeting ID: 659 3130 5619, Passcode: 0100100

Osallistujat: Teemu Seesto (FUCIO), Olavi Pesonen (Karelia), Samuli Malinen (OAMK), Manu Pajuluoma (LY), Iikka Kupari (LY), Juha Venho (Turkuamk), Kari Helenius (HAKMK), Outi Tasala, Antti Mäki, Tarita Memonen, Jussi Auvinen

Asialista/Muistio

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

CSCIDEAPANKKI-111 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea
 • Asia, jota tehdään jokaisessa korkeakoulussa; yhteistyöllä saavutettaisiin kustannussäästöjä
 • Liittyy aiemmin käytyyn Pitukri-pohdintaan
 • Tässä vaiheessa riittäisi koostaa tarkastuslista, jota kaikki voisivat käyttää
 • Oulun yliopistossa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa tehty vertailudokumentteja. OY-HAMK sijoittavat omat dokumentaationsa yhteistyöalueelle: https://wiki.eduuni.fi/x/ec00CQ (yhteistyöalueeseen liittyvät kyselyt jussi.auvinen AT csc.fi tai liza.seppala AT csc.fi)

CSCIDEAPANKKI-112 - Getting issue details... STATUS

 • Tiedoksi uusi idea
 • Asiaan palataan myöhemmin

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

CSCIDEAPANKKI-110 - Getting issue details... STATUS

 • 25.6.2020 klo 14-16 Ideatoimikunta järjesti avoimen keskustelun poikkeusolojen opiskelijavalintojen järjestämisessä koeteltujen yhteistyötapojen edelleen kehittämisestä ja laajentamisesta korkeakoulujen syyslukukauden aloitusta ja jatkuvaa etä- ja hybridiosallistumiseen perustuvaa korkeakoulutusta ja tutkimusta tukemaan. 
 • Lyhyt uutinen webinaarista: https://www.csc.fi/fi/-/poikkeustilasta-pysyviin-rakenteisiin
 • Webinaarin tallenne: https://kannu.csc.fi/s/QjHiNyRSXFMGd3S
 • Tapahtuman sivu: https://wiki.eduuni.fi/x/n740CQ
 • Voisiko korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä KOOTuki ottaa asiassa pallon (ks. vasen alanurkka kuvassa https://ka.csc.fi/#ohjausyhteistyo_anchor )
 • Ideapankki alustana ja tähän liittyvien ideoiden jako- ja jalostamisväylänä. Ideatoimikunta kokoontuu joka toinen torstai klo 14-15 (13.8. alkaen) käsittelemään, tervetuloa kuulolle! Ideoita voi jättää julkiseen keskusteluun tai tarkastella osoitteessa http://ideapankki.csc.fi 
 • Vararehtorit käsittelevät asiaa 19.8. kokouksessaan
 • Opiskelijavalintojen yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen kaikkien toiveena

CSCIDEAPANKKI-90 - Getting issue details... STATUS

 • Jatkossa puhutaan vaatimustenmukaisuudesta eikä tiedonhallintalaista erikseen: "vaatimustenmukaisuus ja korkeakoulut"
 • Vaatimustenmukaisuus ja korkeakoulut -yhteistyöaluetta, (https://wiki.eduuni.fi/x/ngltCQ alueella me.csc.fi) voidaan käyttää matalalla kynnyksellä tiedon jakamiseksi. Toiveena on, että kesän aikana työhön osallistuvat tahot kävisivät lisäämässä alueelle relevanteiksi katsomiaan dokumentteja ja koottaisiin konkreettisia näkökulmia siihen, miten yksittäisissä korkeakouluissa toimitaan.

 • Tavoitteena korkeakoulujen yhteinen projekti vaatimuksenmukaisuuden edistämiseksi.
 • Kokoonnutaan seuraamaan asian edistymistä KA-SIG:n 4.9.2020 klo 9-11: Tiedonhallintalain edistäminen korkeakouluissa -verkkokokouksessa. KA-ringin työalue yhteisen tietoarkkitehtuurin kehittämiseksi https://tt.eduuni.fi/sites/kity/kasig/KArinki/SitePages/Tietoarkkitehtuurin%20yhteinen%20kehitt%C3%A4minen.aspx
 • Ideoita asian edistämiseksi tai sen ympärillä voi ehdottaa, kommentoida ja seurata: ideapankki.csc.fi
 • Asiaan palataan myöhemmin

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

4. Muut asiat

Ideapankista olisi hyvä löytyä selkeästi etenevät asiat. Keskeytyneet tai hylätyt arkistoitava selkeyden nimissä.

5. Tiedoksi

Syksyn 2020 kokousajat joka toinen torstai klo 14-15: 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12. Palataan mahdollisesti päällekkäisiin tapahtuma-aikoihin seuraavassa kokouksessa.

 • No labels