Aika: 20.5.2021 klo 14.00-15.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/65931305619?pwd=dWJxNlBHc2Evamx2cy9WRk1LYU1uZz09 

Osallistujat: Ari Hirvonen, Marko Holmavuo, Ari Hovila, Ilkka Siissalo, Antti Sirviö, Teemu Seesto, Samuli Malinen, Kari Helenius, Sari Laaksonen, Manu Pajuluoma, Olavi Pesonen, Juha Venho, Jaakko Riihimaa, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Outi Tasala

Asialista/Muistio

1. Parasta ennen 

(Aiemmin sovittu esiselvitys tai tarkennusaikaraja on täyttynyt. Päätetään uudesta aikataulusta ja statusmuutoksesta tai arkistoinnista)

CSCIDEAPANKKI-93 - Getting issue details... STATUS

 • 19.5.2021 oli Tietosuoja ja etiikka -seminaari. Juridiset reunaehdot hallinneet keskustelua. Elokuulle suunnitteilla opintonäytetyön lähtökohdista määritettävä seminaari
 • Ideatoimikunta palaa tähän asiaa syksyllä seminaarin jälkeen

2. Päivityksiä ideoille

CSCIDEAPANKKI-118 - Getting issue details... STATUS

 • Arenen TKI-valiokunta käsittelee asiaa 31.5.2021 Jaakko Riihimaa esittelystä, sovittiin, että amk:ien osallistumismahdollisuus pidetään auki siihen asti.
 • Määräaika ilmoittaa organisaationne osallistumisesta CSC:n fasilitoimaan selvitykseen arkaluonteisen tutkimusdatan palvelutarpeista on maanantaihin 24.5.2021. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/x/SBeGD Selvitykseen osallistumisesta on 19.5. mennessä ilmoittanut kolme korkeakoulua. 
 • CSC avaa kesäkuussa uusia arkaluonteisen datan palveluja beta-käyttöön. Keräämme käyttökokemuksia palveluiden jatkokehityksen tueksi erillisen Arkaluontoisen datan selvityksen rinnalla. Uudet palvelut esitellään yksityiskohtaisesti 1.6.2021 https://ssl.eventilla.com/event/xO1YX 
 • Selvityksen kohderyhmänä eivät ole vain tutkijat tai it-palvelut. Lähtökohtana on palvelut järjestävien organisaatioiden näkökulma, mutta tutkijoiden palvelutarpeiden kartoitus erilaisissa sovellustarkoituksissa on keskeinen selvityksen kohde.
 • Keskitetysti korkeakoulusta ei löydy yksittäistä ihmistä vastaamaan kysymyksiin, mutta jos kootaan joukko vastaamaan, niin saadaan selvyyttä joukkoistamalla.
 • Tutkijoilla intressit omaan aihealueeseen. ICT-palveluissa (tutkimustuki) olisi myös hyvä saada ymmärrys. Voisiko olla teemakokouksia (lääketiede, ...)? Osa tutkimusaloista hyvin kapea-alaisia, koskee vain pientä joukkoa yhdessä organisaatiossa, mutta yksittäin pienen joukon tarve voi olla samankaltainen korkeakoulusta riippumatta.
 • Turvallisuuden takaaminen nykytavoilla ei ehkä kestä aikaa, joten aineistot, jotka nyt näyttävät salatuilta, saattavat ollakin viiden vuoden kuluttua auki.
 • Viesti ei amk-kentässä tavoita niitä tahoja, joita asiaa koskee. Tarvittaisiin yksinkertainen maksumalli amkeille. Edellyttää kuitenkin myös talokohtaista tilanteen perkaussta, selvitys jotta saataisiin käyttötapaukset esille.  Amkien tki- yms. datan hallinnan haasteet ovat akuutteja, paljon henkilötietojen käsittelyä, organisaatio rekisteripitäjänä jolloin riski suurempi.
 • Onnistuessaan esiselvitys luo työtavan, jolla voidaan tulevaisuudessa hanskata tällaisia haasteita tutkimus,- TKI- ja opetusalasta ja sen koosta riippumastta. Yhdessä tunnistetaan asioita, jotka jokaisen alalla toimivan organisaation on hanskattava. 
 • Yhteisen rahoituksen yksinkertainen malli on ollut selvitykset ideamuotoiluna, tässä päätettiin Ideatoimikunnassa edetä vain halukkaiden johdolla. 

3. Ideapankkitoiminnan ja Ideatoimikunnan toiminnan kehittäminen

 • Outi Tasala alustaa CSC:n asiakasohjausmallista korkeakoulujen näkökulmasta ja uusien avausten ja ideoiden roolista suhteessa siihen
 • Jatketaan keskustelua (https://wiki.eduuni.fi/x/-6EID) tarkentaaksemme tavoitteita kehittämiselle
 • On hyvä, että ideoita kumpuaa monesta paikasta, karsinta tärkeää. Toimintamalli: miten määritetään hyvä idea? Tärkeää ymmärtää asioita yhdellä tavalla, yhteisesti. 
 • Keskeistä saada toimintamalliin jäsennystä.
 • Random ideat eivät johda yhteisesti käytettävissä olevaan palvelusalkkuun, palvelusalkkuun johtaa ne, jotka osuvat toimittajien kyvykkyyksiin. Yhteisten ideoiden ja palveluiden lisäksi toivotaan erikseen johdon esityksiä nähtäville CSC:n palvelusalkusta ja roadmapista eteenpäin, jotta voidaan sitten näihin liittyviä tarpeita ja avauksia myös nostaa Ideapankkiin.
 • Käsitellään seuraavalla kerralla edelleen. Jäsentelyn tueksi: https://app.conceptboard.com/board/pio7-hhpy-dxko-6g4c-ixs7  

4. Muut asiat

 • No labels