Yhteenveto suomeksi:

Datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuurien kehittämisohjelma (DL2021) oli opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa vuosina 2017–2021 toteuttama ohjelma. Kehittämisohjelmalla päivitettiin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n infrastruktuurit kansainvälisen yhteistyön varmistamalle tasolle, yhteensä 37 miljoonalla eurolla. Infrastruktuurin aiempaa laajempi hyödyntäminen oli yksi ohjelman tavoitteista, ja CSC:n omaa ja laajenevan asiakaskunnan kompetenssien kehittämistä tuettiinkin yhteensä 2 miljoonalla eurolla. Ohjelman myötä CSC:n palvelut avattiin vuonna 2018 tutkimuslaitosten tutkimuskäyttöön samoin edellytyksin kuin korkeakouluilla.

Osaamisen kehittämisen panostettiin erilaisilla koulutustilaisuuksilla (yhteensä 370 tilaisuutta 2018–2021, joissa 14 500 yhteensä asiakaskohtaamista), pilottihankkeilla yhdessä tutkimuslaitosten kanssa sekä CSC:n asiantuntijan lähituella joillakin kampuksilla, erityisesti tutkimuslaitoksissa.

Ohjelman aikana CSC:n palvelujen käyttäjien määrä on kasvanut yli 40 %. Tutkimuslaitoskäyttäjien määrä on viisinkertaistunut vuodesta 2017. Luonnontieteet on päätieteenaloista suurin CSC:n käyttäjistä, mutta myös tekniikan, lääke- ja terveystieteiden, humanististen tieteiden, maatalous- ja metsätieteiden ja yhteiskuntatieteiden alat ovat alkaneet hyödyntää palveluja laajemmin ohjelman aikana.

DL2021-ohjelmalla oli myös tärkeä rooli pilotoitaessa keinoja tarjota yrityksille CSC:n datanhallinnan ja laskennan palvelujen resursseja. Tässä tehtiin yhteistyötä Business Finlandin kanssa heidän AI Business -ohjelmansa puitteissa. Ohjelman kautta saadut kokemukset edesauttoivat niin teknologian kuin yhteistyön suhteen myös EuroHPC pre-exascale investoinnin (LUMI) saamista Suomeen.


  • No labels