Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoamat palvelut myös oppijoille, opettajille ja TKI-toimintaan

 • CSC:n laskenta-, pilvi- ja tallennuspalveluiden käyttö on maksutonta myös opetukseen Suomen korkeakouluissa seuraavissa käyttötapauksissa:
  • Koulutustunnukset ja kurssikäyttö
  • Harjoitus- ja opinnäytetyöt 
  • Yksittäisen kurssin ympäristöt ja tukipalvelut
  • Opetuksen tuen IT-ratkaisujen pilotointi
 • Palveluiden käyttö on maksutonta yhteistyössä yritysten kanssa tehtävään korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja sen ohessa tapahtuvaan koulutukseen Suomen korkeakouluissa sekä valtion tutkimuslaitoksissa tietyin reunaehdoin
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö investoi CSC:n kautta tutkimuksen, kehityksen, innovaatiotoiminnan sekä korkeakouluopetuksen palveluita ammattikorkeakoulujen käyttöön. Näiden ministeriön hankkimien palveluiden käyttö on maksutonta, mutta niiden tuottamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen saattaa vaatia paikallisia investointeja toimintatapoihin, prosesseihin ja työkaluihinEtenemissuunnitelma: Datanhallinta ja laskennan palveluiden käytön ja tuen kehittäminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa – palvelut oppijoille, opettajille, tutkijoille ja TKI-toimijoille

 • Kehitetään näkemystä mahdollisuuksista sovellusesimerkkien avulla

  • Sovellusesimerkit vastaavat kysymyksiin miksi, miten ja mitä palveluita kannattaa käyttää
  • Sovellusesimerkkejä tullaan tekemään myös yritysyhteistyöstä
 • Keväällä 2020 järjestettiin muutamia työpajoja paikallisesti korkeakouluissa. Työpajoissa testattiin ja pilotoitiin samalla CSC:n palveluesittelyjä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan näkökulmasta
 • Avainhenkilöiden koulutus. Keväällä 2020 korkeakouluista on alettu kouluttamaan avainhenkilöitä, jotka levittävät tietoa palveluista omissa organisaatioissaan.
 • Syksyllä korkeakoulujen edustajille koulutuksia CSC:llä, joissa kootaan saman alan tai toimialan henkilöitä kouluttautumaan sekä verkostoitumaan


  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation AMK käyttötapauksia datanhallinta FI.pptx Nov 20, 2019 by Heidi Laine
Microsoft Powerpoint Presentation Sovellusesimerkit_10kpl_FI.pptx Feb 05, 2020 by Riikka Helminen
Microsoft Powerpoint Presentation Sovellusesimerkit_FI-EN_7kpl.pptx Feb 05, 2020 by Riikka Helminen