Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSC järjestää laaja-alaisesti koulutuksia asiakkailleen. Suuri osa koulutuksista on maksuttomia korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien henkilöstölle, tutkijoille, oppijoille ja opettajille. Joistakin kursseista peritään pieni osallistumismaksu. 

Lisätietoja