Taustaa ja tavoitteet

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Sisältöhankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam–tenttipalvelua. Esteettömyys ja saavutettavuus varmistetaan kaikkien hankkeen osioiden osalta.

Roadshown tavoite:  Tarjota korkeakouluille mahdollisuus tutustua hankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa hankkeen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Toimintatapa

1) Hankkeen esittely kokonaisuudessaan

2) Työpajatyöskentelyä 

Kohderyhmä: Korkeakoulujen opettajat, opiskelijat, hallintohenkilökunta.

Lisätietoa DigiCampus-hankkeesta: https://digicampus.fi/

DigiCampus RoadShown aikataulu ja ohjelma

Huom! Tilaisuuksien alkuun järjestetään etäosallistumismahdollisuus hankkeen esittelyn ajaksi (n. 30 min.) ja myös loppuyhteenvetoa on mahdollisuus seurata etäyhteydellä (n. 60 min.).  Kunkin paikkakunnan etäyhteysosoitteet löytyvät ennen tilaisuutta alla olevasta taulukosta. Tilaisuuksista tehdään myös tallenne per paikkakunta, joka tulee myöhemmin jakoon näille wiki-sivuille.

Ohjelma 9-12 tai 12-15 (kahvitarjoilu 15 min ennen)

  1. Hankkeen esittely ja keskustelua 30 min
  2. Ryhmätyö (ohjeet työryhmien vetäjille
    • 60 min työskentelyä
    • 10 min tauko
    • 20 min työskentelyä
  3. 60 min purku ja keskustelua (n 10 min per ryhmä)

 

PaikkakuntaAika ja paikkaEtäosallistumisosoite (myöhemmin tallenne)Työpajojen tuotokset

Espoo


Maanantaina 22.10. klo 12-15

Aalto-yliopisto. Tietotekniikan talo, sali T6.

Konemiehentie 2, Otaniemi, Espoo, pohjakerros.


Tallenne: alustus

Tallenne: purku

Espoon tuotokset
Turku

Tiistaina 23.10. 9-12

Turun yliopisto/Åbo Akademi

Geotalo, Akatemiakatu 1

(kartassa Å6: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx)

Tallenne: alustus

Tallenne: purku

Turun tuotokset
Kuopio

Perjantaina 9.11. klo 12-15

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus. Medistudia MS500

Tallenne: alustus

Tallenne: purku

Kuopion tuotokset
 Tampere

Maanantaina 12.11.2018 klo 9-12

Tampereen yliopisto. PINNI, B-rakennus 3107

Tallenne: alustus

Tallenne: purku
Tampereen tuotokset
 Oulu

Tiistaina 13.11.2018 klo 9-12

Oulun yliopisto. Agora 

Tallenne: alustus

Tallenne: purku
 Oulun tuotokset


  • No labels