Tutustu Digivisioon

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.

Digisivion verkkosivut: https://digivisio2030.fi

Hankkeen etenemisen seuranta Digivisio 2030 Eduuni-wikissä: https://wiki.eduuni.fi/x/3JEMCw 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartalla: Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030, vaihe 2 (2025 - 2030)

Tällä alueella (osaan materiaaleista on rajattu näkyvyys, linkit näkyvät kirjautuneelle käyttäjälle)

Digivision yleiskuvaus ja rahoitushakemus

Arene ja Unifi esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle

Ennakoinnissa, koulutuksessa, jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen arvioimisessa syntyvät kansalliset tietovarannot avataan koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja opintopalveluiden uudistamiseksi. Tiedon jakaminen mahdollistaa oppijalle koko koulutuksen tarjonnan hyödyntämisen ja henkilökohtaisen osaamisportfolion elinikäisen rakentamisen.

Uusi toimintamalli vaatii yhteentoimivia alustoja. Tuomalla oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Oppijat ansaitsevat maailman parhaat ja joustavimmat oppimisen mahdollisuudet. Kun oppijan käyttöön kerätään hänen koulutushistoriansa aikana syntyvä data (oppijan mydata), paranee opiskelukokemus, suunnitelmallisuus ja sujuva oppiminen läpi työuran ja kaikilla koulutusasteilla.

Yhteinen tieto mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuuden, toimintamallien kustannustehokkaan uudistamisen sekä tukee koulutusvientiä. Samalla vahvistetaan korkeakoulujen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Tietovarantojen avaamisella tuetaan tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja hyödynnetään uutta tietoa oppimisessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin tieto mahdollistaa uusien toimijoiden syntymisen ja tukee kehitystyötä kaikilla koulutusasteilla. Samalla kyetään kehittämään uusia osaamisen arvioinnin työkaluja työelämän tarpeisiin vastaten.

Digivision toteuttamiseen tarvitaan 10 vuoden tiekartta, jonka toteuttamisesta vastaavat korkeakoulut opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella.  • No labels