Tehtäviä

 1. Tavoitteen eli arkkitehtuurin erittely tarpeen määrittely eli mitä halutaan arkkitehtuurin suhteen selvittää.
 2. Mahdollisia lähtökohtia/huomioon otettavia asioita:
  1. Avoin tiede ja data - Toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle
  2. Käyttötapaukset
  3. European Open Science Cloud -julistuksen toimenpiteet


Avoin tiede ja data - Toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle

Tavoitteet

 • Päätavoite: Suomi on avoimen tieteen suunnannäyttäjä. Avoin tiede on Suomessa osa tieteenteon arkea sen kaikilla tasoilla.
 • Osatavoite 1: Tutkijat saavat tutkimukseensa tuen ja palvelut helposti ja läheltä. Paikalliset tukipalvelut hyötyvät kansallisesti koordinoiduista ratkaisuista. Yhteistyötä tehden suomalainen tiedeyhteisö on enemmän kuin osiensa summa.
 • Osatavoite 2: Suomessakäytettävät toimintatavat ja standardit ovat yhteensopivia kansainvälisten kanssa. Suomalainen tiedeyhteisö sekä seuraa kansainvälistä avoimen tieteen kehitystä että näyttää sille suuntaa.

Toimenpiteet

6. Vahvistetaan tutkimuspalvelujen tarvelähtöisyyttä CSC:n ja tutkimusorganisaatioiden sekä tutkijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä lisäämällä varmistetaan, että kansallisesti tuotetut palvelut vastaavat tutkimuksen tarpeisiin.

7. Tarjotaan tutkimuspalvelut yhden luukun kautta Tutkijan ei tarvitse tietää, tuottaako hänen palvelunsa yliopisto, CSC vai kaupallinen toimittaja. Oman organisaation tukipalvelut toimivat porttina tutkijan ja palveluntuottajan välillä.

8. Sitoudutaan European Open Science Cloud -julistukseen Suomalaiset tutkimusorganisaatiot allekirjoittavat European Open Science Cloud -julistuksen ja sitoutuvat johonkin siinä esitetyistä toimenpiteistä. • No labels

1 Comment

 1. Arkkitehtuurin kanssa varmaankin pitää tehdä jotain määrityksiä siitä mitä sillä tarkoitetaan. Yksi tapa on lähteä muotoilemaan olemassa olevan aineiston pohjalta luokittelemaan ja kuvaamaankin arkkitehtuurin osa-alueita. Jos jotain tällaista tai sen osia, niin silloin kannattaa ottaa hetimiten alkuun asiakasnäkökulma. Se voisi lähteä esimerkiksi kyvykkyyksien määrittelystä. Yksi esimerkki tällaisesta on Silverplanetin KAMU-malli: https://www.silverplanet.fi/palvelut/kamu/

  Samoja asioita mitä ATT:ssa tehtiin, ei kannata ryhtyä toistamaan - ei ainakaan vielä (aikanaanhan nekin vanhenevat tavalla tai toisella), mutta tietysti niitä voisi katsoa täydentävällä silmällä.

  Tosin. Arkkitehtuuri vaatii jonkinlaista visiota ja mielellään myös strategiaa, jotta se voitaisiin ripustaa johonkin. ADT-hankkeen tuotoksena saatu Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma (http://www.unifi.fi/toiminta/hankkeet/avoin-tiede/) sellaisen ainakin osittain tarjoilee.

  Ihan itseään varten arkkitehtuuria ei kannata määritellä (smile)