TUTKI-tietomallityöryhmän toteuttama kuvaus ja käsitekaavio Meriitti-käsitteestä

(13.12.2013)

Meriitti viittaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan tai niihin pohjautuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin ja ansioihin. Luokitus on kaksitasoinen; meriittejä on useita tyyppejä useissa luokissa.

Käsitekaavion mukaan kullakin meriitillä voi olla yksi tai useampi luonne (tutkimuksellinen, taiteellinen, opetuksellinen, yhteiskunnallinen, ammatillinen) ja voidaan määrittää henkilön rooli siinä (esim. palkitun ryhmän jäsen, opinnäytetyön valvoja, toimikunnan puheenjohtaja). Meriitteihin voi liittyä määrätty päivämäärä tai kesto ja paikka (esim. palkinnon myöntöpäivä, vierailun kohde ja kesto). Meriiteistä voidaan indikoida ovatko ne kansainvälisiä. Joistakin meriiteistä voidaan määrittää, mihin koulutusasteeseen ne liittyvät.

Meriitit kytkeytyvät myös muihin korkeakoulujen tietomallin käsitteisiin. Meriitti voi liittyä yhteen tai useampaan henkilöön (esim. palkittu ryhmä). Se voi liittyä suoraan myös kustannuspaikkaan (esim. laitoksen isännöimä vierailija). Meriitteihin voi liittyä myös ulkoinen organisaatio (esim. palkinnon myöntäjä, yritys jonka hallituksessa työskennellään). Meriitti voi linkittyä julkaisukanavaan, kuten lehteen tai konferenssiin (esim. toimitustyö, konferenssin järjestäminen). Tarkemmat määritelmät meriittiin liittyvistä termeistä kuvattu alla:

 

Meriitti

(Merit)

Meriitti (ex. Asiantuntijatehtävä) liittyy henkilön tai organisaation tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan tai niihin pohjautuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Meriitin organisaatio

(Organization of merit)

Meriitin organisaatio liittää meriittiin ulkoisen yksikön jossain roolissa.

Meriitin kustannuspaikka

Meriitin kustannuspaikka liittää meriittiin kustannuspaikan jossain roolissa.

Meriitin luonnetyyppi

(Nature type of merit)

Meriitin luonnetyyppi on tutkimuksellinen, taiteellinen, opetuksellinen, yhteiskunnallinen tai ammatillinen.

Meriitin luonne

(Nature of merit)

Meriitin luonne yhdistää Meriitin ja Meriitin luonnetyypin. Yhdellä meriitillä voi olla useita luonnetyyppejä.

Meriittiluokka

(Merit class)

Meriitin luokittelu. Esimerkiksi asiantuntijatehtävät, jäsenyydet johtokunnissa ja hallituksissa sekä luottamustehtävät muissa organisaatioissa. (Ks. luokitus)

Meriitin tyyppi

(Merit type)

Meriittiluokan tarkempi taso. Esimerkiksi Pätevyydet ja koulutus voi jakaantua Akateemiseen pätevyyteen, pedagogiseen pätevyyteen, ja koulutukseen.(Ks. luokitus)

Henkilön meriitti

(Merit of person)

Henkilön meriitti -käsite liittää meriittiin henkilön jossakin roolissa.

Organisaation rooli meriitissä

(Organization's role in merit)

Henkilön rooli meriitissä kuvaa, mikä rooli henkilöllä on meriitissä. Esim. palkitun ryhmän jäsen, opinnäytetyön valvoja, toimikunnan puheenjohtaja. Huom. Luokitusta ei ole vielä tarkemmin määritelty.

Henkilön rooli meriitissä (Role of person in merit)

Organisaation rooli meriitissä kuvaa organisaation toimintaa tai merkitystä meriitissä. Huom. Luokitusta ei ole vielä tarkemmin määritelty.

 

  • No labels