Ks. Tiedonluovutuslupa VIRTA-julkaisutietopalvelusta OpenAIRE-portaaliin

OrganisaatioLupa saapunutRajaus / muut kommentit

Aalto yliopisto

ok

Kaikki julkaisut vuodesta 2010 lähtien, voimassa toistaiseksi

Svenka hendelshögskolan HANKEN

ok

Kattaa kaikki vuodet ja julkaisutyypit mitkä CSC katsoo järkeväksi haravoida, huomioidaan että metadatan laatukriteerit muuttuneet

Helsingin yliopistoItä-Suomen yliopistoJyväskylä yo JY

ok

Ei rajauksia

Lapin yliopisto LYLappeenrannan tekn. yliopistoOulun yliopisto

ok

Ei rajauksia

TaideyliopistoTampere tekn. yliopisto

ok

Ei rajauksia, voimassa toistaiseksi.

Tampereen yliopisto

ok

Ei rajauksia, voimassa toistaiseksi.

Turun yliopisto UTU

ok

Ei rajauksia

Vaasan yliopisto UVA

ok

Ei rajauksia

Åbo Akademi

ok

Ei rajauksia

Arcada YH

ok

Ei rajauksia

Centria AMKDiakonia DIAK

ok

Ei rajauksia

Haaga-Helia AMK

ok

Kaikki vuodet, ei E-tyypin julkaisuja.

Hämeen HAMK

ok

Ei rajauksia

Humanistinen AMKJyväskylä JAMK

ok

Kattaa julkaisut A-D

Kaakkois-Suomen XAMKKarelia AMK

ok

Ei rajauksia

Kajaani KAMK

ok

Ei rajauksia

Lahti AMK LAMK

ok

Ei rajauksia

Laurea AMK

ok

Ei rajauksia

Lappi AMK

ok

Ei rajauksia

Metropolia AMK

ok

Kaikki 1.1.2019 jälkeen VIRTA-julkaisutietopalveluun syötetyt tiedot. 1kk irtisanomisaika.

Oulu AMKPolAMKSaimaa AMK SAIMIASatakunta SAMK

ok

Ei E-tyypin julkaisuja

Savonia

ok

Ei rajauksia

Seinäjoki SeAMK

ok

Ei rajauksia

Tampere TAMK

ok

Rajaus A-D -julkaisutyyppeihin, ei rajausta julkaisuvuosiin.

Turku AMK

ok

Ei rajauksia

Novia YH

ok

Ei rajauksia

Vaasa VAMKTYKS / Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue VSSHP)

ok

Ei rajauksia, voimassa toistaiseksi.

TAYSHelsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue (HUS)Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueOulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueLääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

ok

Ei rajauksia

Työterveyslaitos

ok

Ei rajauksia.

Ulkopoliittinen instituuttiTerveyden ja hyvinvoinnin laitosVTT

ok

Ei rajauksia

Geologian tutkimuskeskus

ok

Ei rajauksia

Maanpuolutuskorkeakoulu MPKK

ok

Ei rajauksia

MaanmittauslaitosLuonnonvarakeskus

ok

Ei rajauksia

SYKE

ok

Ei rajauksia, voimassa toistaiseksi.

  • No labels