Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Asiantuntijavieraat

  • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jari Manninen, Väestörekisterikeskus
  • Heini Manninen, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätösasialista (luonnos)

4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa – ajankohtaista
(61) Annettiin CSC:lle toimeksianto jatkoselvittää tarkemman organisaatiorakennetiedon yhdistämistä Virran suoritus- ja mahdollisesti myös opiskeluoikeustietoon ja tiedon hyödyntämistarpeita korkeakouluissa. Kehitystyön etenemistä koordinoidaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä.


Keskustelumuistio (luonnos)


Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee

...