Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleMikä DRIS?

euroCRIS kartoittaa tietoja eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden käyttämistä CRIS- ja muista tutkimustiedonhallinnan järjestelmistä. Tällä hetkellä rekisterissä on tiedot kolmestatoista neljästätoista suomalaisesta organisaatiosta: https://dspacecris.eurocris.org/cris/explore/dris


Lisätietoa: euroCRIS_Directory_of_Research_Information_Systems_DRIS_201906.pdf

...