Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VIRTA-tietovarannon tietojen luovutuksia tapahtuu sekä ws-rajapintaa pitkin että manuaalisin tietopoiminnoin. VIRTA-tietovarannosta tehdään tietopoimintoja säännöllisen aikataulun mukaan sekä tarvittaessa erilisistä tilauksista. Mikäli kaikki tietojen luovutuksen haluttaisiin tehdä KOSKI-luovutuspalvelun kautta, olisi se järkevää vaiheistaa. Tarkoituksenmukaisinta olisi tuottaa kaikki uudet VIRTA-tietoja koskeva tietojen luovutukset KOSKI-luovutuspalvelun kautta. Tällöin myös tietojen luovuttamiseen liittyvä lupahallinto helpottuisi sekä korkeakoulujen että viranomaisten näkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa tulee uudet tekniset rajapintayhtedet tehdä KOSKIn kautta. Erillisten tietopoimintojen osalta on syytä tehdä poimintakohtainen arviointi, jonka perusteella tehdään OPTIETORissa päätös siitä, miten ja kenen toimesta poiminnat suoritetaan.

Aikataulu muutosten tekemiselle ja missä järjestyksessä voitaisiin tehdä. Lisätään teksti erityisesti tiedon hyödyntäjiä silmälläpitäen.

Olemassa olevien tietoluovutusten osalta tulisi laatia realistinen aikataulu yhdessä tietoja hyödyntävän viranomaisen kanssa. Tähän muutokseen vaikuttaa toisaalta tekninen toiminnallisuuden muutos ja rajapintaan liittyvät toimet sekä sopimuksellinen näkökulma, jossa viranomaisen ja Opetushallituksen välille tulee laatia tietopalvelusopimus. Näihin molempiin tulee varata aikaa.

...