Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Ohjeet on tuotettu suomeksi ja osittain ruotsiksi. Ruotsinkieliset ohjeet löytyvät suomenkielisten ohjeiden yhteydestä.

Anvisningarna finns tillgängliga på finska och delvis på svenska. De svenskspråkiga anvisningarna finns på samma sida som de finskspråkiga anvisningarna.Children Display
alltrue


Katso myös: 1. Kenelle oppijanumeron voi hakea