Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelukortti

Palvelun nimi

Koodistopalvelu

Palvelun kuvaus

Koodistopalvelu on keskitetty tallennus- ja hallintapaikka koodistoille, johon voidaan tuoda myös ulkoisten toimijoiden ylläpitämät koodistot. Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina ylläpidettäessä oppijan verkkopalveluiden muita tietoja (organisaatiotiedot, tarjontatiedot jne.). Koodistoa ja luokituksia käytetään pohjatietoina myös tiedon hakutilanteissa ja raportti- ja tilastotietojen luokittelutietoina.

Palvelun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin.

Palvelun tyyppi

Koodistopalvelu on kehitetty Opetushallituksessa

Palvelun kohderyhmä

Koodistopalvelu on vapaasti hyödynnettävissa

Sisältää henkilötietoja

ei sisällä

Linkit palveluun

KäyttöohjeetPalvelun käyttöohjeet

Palvelun elinkaaren tila

Palvelu on ylläpidossa

Liiketoiminnallinen palvelu

Opintopolku/oppijan palvelukokonaisuus

 

Vastuut ja yhteystiedot

Palveluvastaava

Elisa Alanen 

Pääkäyttäjät

Useita ylläpitäjiä

Palvelun omistaja

Valtakunnalliset tietovarannot -yksikkö

Yhteystiedot

yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

Palvelukortti tarkistettu

Elisa Alanen 724.68.20222023

 

Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)

Keskeiset teknologiat

Tekninen dokumentaatio 

https://github.com/Opetushallitus/koodisto-app

Koodistopalvelun tekninen dokumentaatio 

Rajapinnat 

Riippuvuudet muihin palveluihin

Linkki tiedonhallintamalliin ja tarvittaessa tietoarkkitehtuurikuvaukseen

Tietokantakuvaukset  

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

Kehitysnäkymä


Lisensiointi

Opetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi

Tietoturva ja saavutettavuus

Tietoturva Home (vaatii kirjautumisen).

Virkailijan palveluita ei ole tarkistettu saavutettavuuden osalta.

...