Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Oppijanumeropalvelu on tarkoitettu koulutustoimijoille, jotka hakevat oppijanumeron ja mahdollisia muita henkilötietoja omiin henkilörekistereihinsä.

Palveluun liittymisen vaiheet

  1. Määritelkää henkilötietoryhmät, joille oppijanumero ja mahdolliset muut henkilötiedot haetaan
  2. Määritelkää mitä henkilötietoja tulette hakemaan oppijanumeropalvelusta sekä millä tavalla, kuinka usein ja kuinka pitkään
  3. Organisoikaa toiminta ja määritelkää vastuut sisäisesti
  4. Mikäli haette tiedot integraatiolla, olkaa yhteydessä integraation toteuttavaan järjestelmätoimittajaan. Testatkaa integraatiota testiympäristössä tarvittaessa
  5. Perehtykää käyttöehtoihin ja varmistakaa, että voitte sitoutua niihin. Jättäkää liittymisilmoitus 
  6. Kun liittymisilmoitus on käsitelty, ottakaa integraatio käyttöön ja huolehtikaa tiedon laadusta (virheiden käsittely, yksilöinnit, henkilötunnusten lisääminen) sovitun työnjaon mukaisesti
  7. Antakaa palautetta ja esittäkää kehitysehdotuksia


Vaihekohtaiset ohjeistukset

Children Display
depth5


Teams-kanava tiedonjakoon

Käyttöönottojen ja käytön tueksi on luotu Teams-kanava, jolla on mahdollista esittää kysymyksiä, kehittämisehdotuksia sekä jakaa kokemuksia oppijanumeron hausta muiden korkeakoulujen kanssa. Kanavalla on tarkoitus myös tiedottaa tulevista muutoksista. Kanavalle voivat liittyä kaikki, jotka toimivat oppijanumeroiden parissa, esimerkiksi korkeakoulujen pääkäyttäjät ja integraatioita toteuttavat järjestelmätoimittajat. Lähetä sähköpostia osoitteeseen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi, mikäli haluat liittyä Teams-kanavalle.Tip
titleYhteystiedot

yhteisetpalvelut@opintopolku.fi


Tip
titleAiheesta muualla

Digivision pilottiryhmän kooste oppijanumeron hakemisen ohjeista


SISÄLLYS:

Table of Contents