Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaisualustana Avointen oppimateriaalien kirjasto keskittyy laadun osa-alueista erityisesti löydettävyyteen ja jakamiseen. Pyrkimyksenämme on, että löydettävyyteen liittyvät osatekijät tulevat luontevasti huomioitua osana kirjastoon julkaisemisen prosessia. Kirjastossa oppimateriaaleja voi kuvailla esimerkiksi opintokokonaisuuksiin ja käyttötilanteisiin linkittyen ja jokaiseen on merkittävä lisenssitieto. Suosittelemme tuomaan myös muokattavat, mieluusti avointa tiedostomuotoa edustavat tiedostot oppimateriaalista kirjastoon - ja tämä on mahdollista myös niin, että samalla julkaisee erilliset yksin oppimiseen tähdätyt tiedostot. Esimerkiksi Yksi osa löydettävyyden osatekijöistä on avoimien tiedostomuotojen suosiminen. Kannustamme tähän myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Avoin tiedostomuoto antaa muille mahdollisuuden mukauttaa oppimateriaali omaan tarkoitukseen sopivaksi. Koska Avointen oppimateriaalien kirjastossa yksi oppimateriaali voi koostua useasta tiedostosta, voi samalla halutessaan tuoda oppimateriaalista myös oppimiseen tarkoitetun, stabiilimman tiedostomuodon. Esimerkiksi luentoesityksistä voi tuoda pdf-tiedostot helppoa selailua varten ja odp-tiedostot jatkojalostamista varten.

...