Nyt korona-aikana käytävillä törmäämiset ja yhteisissä tapaamisissa moikkaamiset ovat vähentyneet, mutta yhteinen tarve vaihtaa kuulumisia ja pysyä kärryillä tapahtuvista asioista on pysynyt. Viime vuoden AOE-blogi keskittyi kertomaan palveluun tulleista päivityksistä, mutta tänä vuonna olemme kirjoittaneet laajemmista aiheista: laadusta, kuvailusta ja virhetilanteissa toiminnasta. Palataan tällä kertaa kuitenkin niihin kuulumisiin, kuten kuvailu-blogissakin luvattiin.

Selkeämmin erottuva sisältö

Avointen oppimateriaalien kirjaston painopisteet tänä vuonna keskittyvät siihen, että avointen oppimateriaalien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa on entistä vaivattomampaa. Käytännössä tämä näkyy erityisesti yhteistyönä eri toimijoiden kanssa ja konepellin alla tapahtuvana toimintana. Tätä vuotta luonnehtii myös yhteistyö Finnan kanssa.

Itse aoe.fi-sivustolla nähtävien muutosten osalta olemme keskittyneet selkeyttämiseen ja toimintavarmuuteen. Näkyvin viimeaikainen uudistuksemme lienee hakutulossivun ja etusivun värimaailman hienosäätö. Aiemman tarkastelun perusteella olimme todenneet, että erityisesti nyt kun rajausmahdollisuuksia haulle on runsaasti, voi hakutuloksessa olla haastava erottaa sen eri osia. Niinpä tummensimme rajausten taustaväriä sekä oppimateriaalien väliin jäävän viivan väriä. Tämä auttaa hahmottamaan hakusivun eri osia. Samalla tummensimme etusivu uusimmat oppimateriaalit -kohdan taustaväriä, tuodaksemme oppimateriaaleja entisestään esille.

kuvakaappaus aoe.fi-hakunäkymästä havainnollistamaan visuaalisten elementtien selkeytystä

Väriin liittyvän muutoksen koki myös lataus-linkki. Jokaisella kirjastoon tiedostona tallennetulla oppimateriaalilla on sivun oikeassa ylälaidassa lataa-linkki. Aiemmin tämä oli sinisenä teksti-linkkinä, joka ei suoraan pompannut kaikkien käyttäjien silmiin. Niinpä muutimme latauslinkin siniseksi painikkeeksi, jotta se on helpompi huomata. Samalla mahdollistimme yksittäisten tiedostojen lataamisen - voit siis nykyään ladata halutessasi vain yhden tiedoston sen sijaan että lataisit oppimateriaalin koko sisällön.

Kuvakaappaus yksittäisen oppimateriaalin näkymästä ja sen lataa-painikkeesta.

Selkeytyksenä voidaan puhua myös siitä, ettei vanhempien oppimateriaalien kohdalla näy vuoteen 9999-sijoittuvaa vanhenemispäivämäärää, joka niissä aiemmin virheellisesti näkyi. Toisena pienempänä muutoksena toimme arkistoiduille materiaaleille oman sivun, jossa näkyy materiaalin id ja tieto miten arkistoimisesta saa lisätietoa. Tätä ei aiemmin ollut, sillä arkistoimme ensimmäiset materiaalit vasta tämän vuoden puolella. Kuten aiemmassa laatu-blogissa kerroin, tässäkin oli kyse tekijän erheestä, ei laadullisesti tai muuten viallisesta materiaalista.

Yhteistyötä museoiden, kirjastojen ja arkistojen kanssa

Viime vuoden loppupuolella avoimet oppimateriaalit löysivät itsensä muiden kirjastomateriaalien sekä museo- ja arkistomateriaalien joukosta Finna.fi-palvelusta. Tänä vuonna panostamme tähän yhteyteen. Yhteistyöllä on kolme kärkeä: selkeyttää kirjastojen, museoiden ja arkistojen materiaalien tietä avoimiksi oppimateriaaleiksi, tuoda avoimet oppimateriaalit oppimisalustoihin ja kirjastonäkymiin sekä tuoda avoimia oppimateriaaleja osaksi Finnan viestintää.

Osana tätä yhteistyötä olemme mm. järjestäneet museoille ohjeistusta ja koulutusta avoimista oppimateriaaleista, esitelleet eri oppilaitoksissa ja tilaisuuksissa Finnan ja AOE:n aineistojen hyödyntämisen mahdollisuuksia omassa opetuksessa sekä keskustelleet oppimisalustojen ylläpitäjien ja muiden toimijoiden kanssa miten Finnan rajapintojen kautta avoimia oppimateriaaleja ja muita avoimia materiaaleja saa oppimisalustoihin automaattisesti. Tämä työ jatkuu loppuvuoden ajan. Mikäli sinua kiinnostaa jokin näistä aiheista, laita meille viestiä, niin otamme sinut ja organisaatiosi mukaan sopivalla tavalla.

Tämä yhteistyö sai meidät myös parantamaan linkin toisaalle sisältävien oppimateriaalien toimivuutta Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Havaintomme mukaan kirjasto-, museo- ja arkisto-organisaatioilta löytyy jo valmiita avoimia oppimateriaaleja, joita voisi tuoda mm. linkkeinä Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Nyt oppimateriaaliin kuuluvissa linkki-osissa näkyy myös aina painikkeessa, mihin sivuun olet siirtymässä. Tämä erottaa myös linkit html- ja h5p-materiaaleista, jotka sijaitsevat Avointen oppimateriaalien kirjastossa, mutta joita voi myös käyttöä helpottaakseen avata uuteen välilehteen.


Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi parannemme edelleen metatietojen syötön prosessia. Tuomme myös kesän jälkeen pysyvät tunnisteet oppimateriaaleille. Samalla jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa - esimerkiksi toukokuussa vierailemme Pohjois-Suomen Avin Minä verkko- ja etäopettajana -koulutuksessa ja kesäkuussa pidämme Finnan kanssa yhteistä klinikkaa avoimista oppimateriaaleista kirjastoille - ja paranamme palvelun toimintaa ja toimintamalleja niin sanotusti pellin alla.

Blogissa on seuraavaksi tiedossa näkemyksiä siitä, miksi omia avoimia oppimateriaaleja kannattaa jakaa. Palataan näihin aiheisiin!


  • No labels