Blog

Blog

Viime kirjoituksessa keskityimme H5P:hen ja siihen liittyviin muutoksiin (kesän lopetukseksi H5P julkaisi vielä 3 uutta content typeä - nyt kokeiltavana on esimerkiksi sanaristikot!) ja tämän jatkoksi lupasimme palata seuraavaan kysymyksiä herättävään oppimateriaalityyppiin: Moodlessa tehtyihin oppimateriaaleihin ja tarkemmin mbz-tiedostoihin.

Moodle on laajasti käytössä eri oppilaitoksissa Suomessa opetuksen järjestämisen tukena ja myös oppimateriaalien rakentamisessa. Moodlen avulla voi tehdä esimerkiksi kirjoja ja kokonaisia kursseja. Moodle kirjat voi moodlesta tallentaa pdf-tiedostoina, joita on helppoa jakaa avoimesti eteenpäin, mutta Moodlen kurssit herättävät enemmän pohdintaa. Moodlesta voi ladata ja jakaa kursseja toisille moodlekäyttäjile varmuuskopioina (mbz-tiedostoina); näitä voi jakaa myös aoe:n kautta. Myös muista oppimisalustoista on kurssit ladattavissa ja näitä voi tallentaa aoe:hen imscc-tiedostoina. Näihin pätee samat asiat kuin mbz-tiedostoihin: materiaaleille ei ole esikatselua aoe:ssa vaan niitä voi vain ladata aoe:sta käsin ottaakseen ne käyttöön oppimisalustoilla. Myös alla olevat ohjeet sopivat imscc-tiedostoihin.

Tässä blogikirjoituksessa keskityn siihen, miten Moodle-kurssin jakaminen olisi mahdollisimman toimiva jakajalle ja sen jatkokäyttäjälle. Jos oppimateriaalin julkaisu ei ole sinulle ajankohtainen vaan olet löytänyt kiinnostavan materiaalin, jonka haluaisit ottaa käyttöön, hyppää suoraan väliotsikon kolme kohdalle.

Avoimuuden valmistelu tekovaiheessa

Aikomus julkaista Moodle-kurssi avoimesti on hyvä ottaa huomioon jo siinä vaiheessa kun työstät kurssikokonaisuutta. Merkittäviä muutoksia avoimuus ei välttämättä tarkoita, mutta aivan kuten muissakin avoimissa materiaaleissa on tärkeää kiinnittää huomiota sisällön avoimuuteen. Merkitsethän siis kaikkien eri osien (esim. kurssin sisältämät kuvat ja artikkelit) tekijä- ja käyttöehtotiedot (lisenssi) selkeästi. Tämä koskee myös sinua kurssin tekijänä - vaikka julkaistaessa tekijätiedot tulevat materiaalin kuvailuun, on hyvä laittaa myös itse kurssiin selkeästi esille sen tekijä ja lisenssi.

Vastuullisena kansalaisena maailmalla 15osp -kurssissa on oma osionsa lähteille. Tässä osiossa on nostettu myös kurssin lisenssi esille.

Kuten normaalisti, on hyvä kiinnittää huomiota sisällön selkeyteen ja loogisuuteen, jotta se on myös toisilla ryhmillä ja toisten toimesta otettavissa käyttöön. Ulkoasun osalta on hyvä muistaa, ettei materiaali välttämättä toistu tismalleen samanlaisena toisessa Moodleinstanssissa johtuen Moodlejen eri asetuksista. Sisältöähän tämän ei kuitenkaan pitäisi haitata!

Kurssin ollessa valmis, voit ladata kurssin itsellesi varmuuskopiotiedostona. Ladatessasi varmista vielä, ettet sisällytä ladattavaan tiedostoon kurssin järjestämiseen liittyviä tietoja kuten oppijaryhmäsi henkilötietoja.

Julkaisu

Kun kurssi on valmis, olet valmis siirtymään Moodlesta julkaisualustalle, eli tämän ohjeen tapauksessa Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Tämä on hyvä kohta pysähtyä miettimään sitä kollegaasi tai oppijaa, joka olisi kiinnostunut ottamaan kurssisi käyttöön. Mistä hän tietää soveltuuko kurssi hänen tarkoitukseensa? Miten kurssi otetaan käyttöön? Mitä tehdä jos käytössä ei ole Moodlea?

Hyvällä kuvailulla saat jo osan kysymyksistä selätettyä. Kuvauskenttään on hyvä merkitä selvästi, että tiedoston voi ladattuaan ottaa käyttöönsä Moodle-ympäristössä ja myös kuvata kurssin sisältöä ja runkoa. Sisällön kuvaus on erityisen tärkeää, jos et tuo muuta esikatselutapaa materiaalillesi - kurssi löytää todennäköisemmin käyttöön kun potentiaalisilla hyödyntäjillä on ymmärrys kurssista jo ennen sen lataamista omaan Moodleen. Esikatselussa voit myös järjestää materiaaliin kuuluvat tiedostot haluamaasi järjestykseen - jos sinulla on esimerkiksi esikatselukuvia tai kurssin osia omina tiedostoinaan, voit laittaa nämä ennen itse varmuuskopiota. Esikatselu-välilehdellä ensimmäisenä oleva tiedosto avautuu suoraan käyttäjille näiden avatessa oppimateriaalisi Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Esikatselua tukevat tiedostot mbz-varmuuskopion rinnalla ovatkin hyvä idea jos haluat helpottaa materiaaliisi tutustumista. Yksinkertaisimmillaan esikatselun voi luoda ottamalla kuvan kurssin näkymistä kuten Vastuullisena kansalaisena maailmalla 15osp -materiaalissa on tehty. Mikäli kurssi muodostuu loogisesti eri osista - esimerkiksi tekstiosioista, tehtäväosioista ja videoista - voit tuoda myös suoraan nämä osat Avointen oppimateriaalien kirjastoon kuten Suomi toisena kielenä lukiossa, S22: Kieli- ja tekstitietoisuus -oppimateriaalissa on tehty. Tämä mahdollistaa oppimateriaalin käyttöönottamisen myös sellaisille käyttäjille, joilla ei ole omassa käytössään Moodlea. Mikäli osioita on useita ja niiden lataaminen yksittäin Avointen oppimateriaalien kirjaston julkaisuprosessissa tiedostot-välilehdellä tuntuu raskaalta, voit myös ottaa ei-moodlekäyttäjät huomioon tallentamalla zip-tiedoston joka sisältää kaikki osat (huomioitava tosin, ettei zip-tiedostotkaan ole esikatseltavia).

Suomi toisena kielenä lukiossa, S22: Kieli- ja tekstitietoisuus -oppimateriaalissa on mbz-tiedoston lisäksi kurssin sisältö tekstidokumentteina.a

Esikatselun mahdollistavien tiedostojen vaihtoehtona on myös linkki Moodleen, jossa kurssi on avoimesti saatavilla. Avoimesti tarkoittaa tässä sitä, että kurssiin pääsee suoraan sisään linkistä korkeintaan painamalla “Kirjaudu vierailijana” tai vastaavaa painiketta (kurssi ei siis voi vaatia kirjautumista esimerkiksi tietyn oppilaitoksen tunnuksilla). Näin on tehty esimerkiksi FLIP-IDEAL verkkokurssi käänteisestä opetuksesta aikuiskoulutuksessa -oppimateriaalissa.

Voit myös halutessasi lisätä ohjeet mbz-kurssien käyttöönottoon omassa Moodlessa - tämä ei ole kaikille moodlekäyttäjillekään joka päiväistä tai selkeää. Avoimen oppimisen hengessä mallia voi katsoa esimerkiksi aiemmin mainitusta Vastuullisena kansalaisena maailmalla -oppimateriaalista.

Moodle-materiaalin ottaminen käyttöön

Jos olet ensimmäistä kertaa ottamassa toisen tekemää Moodle-kurssia käyttöön, voi mbz-tiedosto herättää ihmetystä. Ensimmäinen asia tietää on se, että mbz avautuu tarkoitetulla tavalla vasta kun sen vie oppimisalustaan siis esimerkiksi oppilaitoksesi Moodleen. Tarkastellessasi tiedostoa koneellasi et saa auki kurssia sen oikeassa ulkoasussa.

Voidaksesi avata Moodlessa mbz-tiedoston, tulee sinulla olla oikeus tehdä kursseja ja palauttaa niihin sisältö. Ohjeita siihen miten tämä tehdään voit katsoa Vastuullisena kansalaisena maailmalla -oppimateriaalista tai FLIP-IDEAL -oppimateriaalista. Mikäli et löydä oikeita kohtia Moodlen käyttöliittymästä voi tilanne olla sellainen, ettei sinulla ole annettu oikeutta palauttaa kursseja. Ole tällöin yhteydessä Moodlea hallinnoivan tahon (eli esimerkiksi oppilaitoksesi) it-tukeen ja pyydä tarvittavat oikeudet.

Kuvaukaappaus FLIP-IDEAL verkkokurssi käänteisestä opetuksesta aikuiskoulutuksessa -oppimateriaalin ohjeistuksesta kurssin käyttöönottoon.

Mikäli haluaisit kokeilla Moodlea tai tiettyä löytämääsi Moodle-kurssia, mutta sinulla tai oppilaitoksellasi ei ole Moodlea käytössä, voit myös hyödyntää Moodlen testisivuja. Huomioithan, ettei näitä voi käyttää mihinkään pysyvään tai pitkäluonteiseen kuten opetuksen järjestämiseen, vain pelkästään omaan testailuun.

Yhteenveto

Moodlella tehdään paljon oppimateriaaleja ja se on käytännöllinen tekoväline myös avoimille oppimateriaaleille jo sen laajan käytön takia. Moodlen käyttö on hyödyllistä avoimissa oppimateriaaleissa koska se on usein tekijän tuntema ja hyvin hallussa oleva työkalu ja se mahdollistaa toisille moodlekäyttäjille materiaalin nopean käyttöönoton omassa opetuksessa. Haitoiksi Moodlen hyödyntämisessä avointen oppimateriaalien (tarkennetusti kurssien) tekemiseen voidaan laskea se, että se ilman lisätyötä rajoittaa käytön vain moodlekäyttäjiin, kurssin muotoilut saattavat näkyä väärin ja se ei tarjoa nopeaa esikatselua, joka helpottaisi käyttäjille sen arviointia soveltuuko materiaali kyseisen opettajan tarpeeseen.

Jakaessasi kurssitiedostoja, teet materiaalistasi käyttäjäystävällisemmän huomioimalla seuraavat seikat

 • merkitse itse kurssiin tekijä ja lisenssi
 • jaa esikatselua varten esikatselutiedostoja tai linkki
 • jos kurssi muodostuu tallennettavista osista (esim. h5p-tehtävistä ja tekstiosioista), harkitse että tallennat suoraan nämä osat
 • lisää ohjeet siihen, miten mbz-tiedosto otetaan moodlessa käyttöön

Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy useita erilaisia kursseja omaan käyttöön otettavaksi. Tässä muutamia esimerkkejä eri tavoista tallentaa mbz-kursseja, osa niistä on nostettu myös tässä blogissa enemmän esille:


Avoimet oppimateriaalit ovat monimuotoisia sisällöltään ja ulkomuodoltaan; Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy esimerkiksi luentotallenteita ja -materiaaleja, pelejä, oppikirjoja, tehtäviä ja opettajien materiaaleja. Tallentamisprosessi Avointen oppimateriaalien kirjastoon on kaikille erilaisille materiaaleille sama: valitse koneeltasi oppimateriaalin tiedosto tai tiedostot tai laita linkki materiaaliin ja kerro kenelle ja mihin tarkoitukseen materiaali on kuvailulomakkeen avulla.

Jotkin materiaalit herättävät kuitenkin enemmän kysymyksiä niin jakamisen kuin käyttämisen liittyen; näitä ovat erityisesti interaktiiviset materiaalit kuten H5P-työkalulla tehdyt materiaalit sekä Moodlessa tehdyt kurssimateriaalit. Tässä blogissa pureudutaan interaktiivisiin materiaaleihin - kursseihin palataan seuraavassa blogissa.

H5P-työkalulla tehdyt interaktiiviset materiaalit

H5P on avoimen lähdekoodin työkalu intearktiivisten html5-sisältöjen tekemiseen. H5P:llä tehtäviä oppimateriaaleja voi tehdä esim. Moodle-ympäristöissä, joissa H5P-lisäosa on otettu käyttöön, erilaisissa sisällönluontisovelluksissa ja H5P.org tai H5P.com -sivustoilla. Työkalulla voi tehdä esimerkiksi erilaisia itsetarkistavia tehtäviä, luentodioja ja 36o-maailmoja sisältöupotuksin tai vaikkapa pelejä.

H5P:llä tehdyt oppimateriaalit voi tallentaa .h5p-tiedostona omalle konelleen, josta materiaalin voi tallentaa Avointen oppimateriaalien kirjastoon. .h5p-tiedostot eivät avaudu omalla koneella siinä muodossa kuin mitä oppimateriaalin käyttäjälle halutaan näyttää, mutta tästä ei ole syytä huolestua - h5p:tä toistavat järjestelmät kuten aoe.fi avaavat materiaalit kuten tarkoitettu. Materiaaleja voikin siis käyttää suoraan aoe.fi-sivustolta. Muiden oppimateriaalien tavoin voi nämä oppimateriaalit löytää ja ladata omaan käyttöönsä myös esimerkiksi Finnasta.

Kun käytät materiaaleja aoe.fi-sivustolla, voit tiettyihin materiaaleihin kirjoittaa tai valita oikeat vastaukset. Nämä vastaukset eivät tallennu Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Omat vastaukset voi nähdä siis vain vastaaja itse vastaushetkenä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että oppimateriaalien tekijät eivät pysty seuraamaan esimerkiksi kuinka paljon oikeita vastauksia kysymyksiin on tullut.

Erilaisia sisältötyyppejä

H5P-työkalulla voi tehdä useita erilaisia sisältötyyppejä, tällä hetkellä kokonaisuudessaan 46 kappaletta. Voit sisältötyyppien avulla esimerkiksi tehdä tehtäviä videoiden sisälle, luoda digitaalisia ja interaktiivisia tutustumiskierroksia luokkahuoneeseen, tehdä kirjoja tai erimallisia tehtäviä. Sisältötyypeistä saa lisätietoa H5P.org-sivustolta.

Työkalun uusimmassa päivityksessä tuli live engagement -sisältötyypit (emoji cloud, word cloud, multipoll), joita voi käyttää vain H5P.com-sivustolla. Näitäkin sisältötyyppejä voi ladata omalle koneelleen ja jakaa, mutta niitä ei voi käyttää suoraan aoe.fistä tai muista H5P:tä tukevista alustoista käsin. Vaikka itse käyttäisit H5P.com, suosittelemme käyttämään muita sisältötyyppejä oppimateriaalien tekemiseen, jotta materiaalit ovat paremmin jatkokäytettäviä.

Samalla kun H5P julkaisi Live engagement -työkalut, julkaistiin myös Branching scenarios -työkalu ja päivitettiin Virtual tour -työkalu. Branching scenarion avulla voit tehdä esimerkiksi usean reitin tarinaseikkailuita (choose your own adventure) tai tehdä oppikirjoja, joissa oppijat voivat edetä kiinnostuksensa mukaan eri aiheisiin. Nämä päivitykset toimivat jo myös aoe.fissä, joten kokeilun iloa kaikille uteliaille! Saat listätietoa H5P:n uudistuksista heidän tiedotteestaan.

Muut työkalut

H5P ei ole ainoa työkalu interaktiivisten, jaettavien oppimateriaalien tekemiseen. Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy interaktiviisia oppimateriaaleja myös esimerkiksi html-paketteina ja linkkeinä mm. Thinglink-sivustoon. Kun valitset työkalua oppimateriaalin tekemiseen, kannatta miettiä myös sitä, millaisen jatkokäytön haluat mahdollistaa. Kaikki työkalut eivät esimerkiksi mahdollista niillä työstetyn materiaalin lataamista itselleen tai toisille, jolloin materiaalista on haastavampaa tehdä kopiota, jota mukauttaa omaan opetuskäyttöön sopivaksi.

Nettisivu-muotoisia oppimateriaaleja voi tuoda zip-kansioina, jotka sisältävät .index-tiedoston. Aoe.fissä järjestelmä tunnistaa index-tiedoston ja avaa oppimateriaalin sen pohjalta oppimateriaalin käyttäjille. Esimerkiksi tämä Tero Toivasen Pythonia opettava oppimateriaali on tälläinen html:llä tehty interaktiivinen oppimateriaali.

Thinglinkillä tehtyjä oppimateriaaleja voi jakaa vain jakamalla linkkejä Thinglinkiin. Tämäkin on mahdollista Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Mikäli toisille haluaa tarjota monipuolisemmat jatkokäyttömahdollisuudet voi Thinglink-linkin lisäksi kirjastoon jakaa myös esimerkiksi oppimateriaalissaan käyttämät kuvat kuten Erika Kallinen on tehnyt tässä oppimateriaalissaan

Vinkkejä interaktiivisen oppimateriaalin suunnitteluun

Haluaisitko kokeilla interaktiivisen oppimateriaalin tekoa mutta kaipaisit neuvoja alkuun? Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy myös oppimateriaaleja, joiden avulla oppia perusteet ja joista inspiroitua! H5P-työkaluun ohjeita löydät Matleena Laakson oppimateriaalista. Laakso on tehnyt oppimateriaalin myös Thinglinkistä, jonka avulla voit tutustua Thinglinkin käyttöön. Thinglinkiin pääset tutustumaan myös pakopelien luontityökaluna tämän oppimateriaalin kautta.

Inspiraatiota omien interaktiivisten oppimateriaalien suunnitteluun voi hakea myös toisten materiaaleista. Kurkaa esimerkiksi seuraavat:

Kesä on alkanut ja lomat ovat monella lähellä, jos ei jo täällä. Päivitimme Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) kuulumisia viimeksi huhtikuussa, joten nyt onkin hyvä aika päivittää missä mennään.

Ryhtiä ja lisäohjeistusta

Loppukeväästä keskityimme erityisesti Perustiedot-välilehden selkeyttämiseen. Perustiedot-välilehti on jokaiselle oppimateriaalin tallentajalle tärkeä, sillä se sisältää kaikista oleellisimmat yleistiedot oppimateriaalista. Suuri osa perustiedoista onkin pakollisia. Vapaaehtoinen on esimerkiksi kansikuvan lisääminen - tämä on kuitenkin suositeltavaa, sillä palvelumuotoiluhaastattelujen perusteella kansikuva lisää todennäköisyyttä että oppimateriaalisi avataan. Toimmekin nyt kansikuvan lisäämistä paremmin esille. Lisäksi kansikuvan saaminen oikeaan kokoon on nyt entistä helpompaa - voit nimittäin rajata kuvan nyt “yli” - eli vaikka kuvan pituus loppuisi kesken, voi koko leveyden ottaa kuvaan mukaan. Puuttuva pituus korvataan läpinäkyvällä taustalla.

Kuvakaappaus Lataa kansikuva -painikkeesta, joka on nyt korstetusti sininen ja jonka alla on ohjaava teksti.

Mikäli kuitenkaan et halua lisätä kansikuvaa, on nyt aiempaa helpompi havaita millainen kuvake oppimateriaalillesi tulee, sillä kuvake päivittyy nyt jo perustiedot-välilehdelle kansikuvan kohdalle heti valitessasi oppimateriaalin tyypin. Kuvake määrittyy aina ensimmäisen oppimateriaalin tyypin perusteella minkä valitset.

Kuvakaappaus esimerkkikuvauksesta. Se sisältää itse esimerkin, linkin esimerkin mukaiseen materiaaliin sekä visualisoinnin siitä, miten teksti katkeaa etusivulla.

Lisäohjeistusta sai myös kuvauskenttä. Nyt kuvauskentän vieressä on painike, josta voit katsoa esimerkkikuvauksen. Esimerkki on Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttöohjeista, joten samasta paikasta pääset myös linkin kautta tarkempien ohjeiden äärelle. Kuvauksessa on hyvä muistaa se, että ensimmäiseen virkkeeseen kannattaa laittaa tärkein ja tiivein tieto materiaalista - kuvauskenttä nimittäin katkaistaan eri näkymissä tiettyyn merkkimäärään sopivaksi. Myös tästä näet esimerkin esimerkkikuvaus-painiketta painamalla.

Lisäksi teimme pieniä selkeyttäviä parannuksia sekä pellin alla että käyttäjille näkyvästi. Oppimateriaalit, jotka koostuvat linkistä tai linkeistä, näkyy entisen Avaa oppimateriaali tästä -painikkeen lisäksi nyt myös domain, johon linkki vie.

Kuvakaappaus oppimateriaalista, joka on linkki. Linkissä näkyy nyt myös domain.

Pellin alla teimme muutoksia siihen, miten metatietomallimme päivittyy. Käytämme kansainvälisesti yhteensopivaa Learning Resources Metadata Initiative (LRMI) -metatietomallia oppimateriaaleille, joka sai vuoden vaihteessa päivityksen. Nyt tehdyt uudistukset tuovat meidän välittämän metatiedon ajantasalle tämän päivityksen kanssa. Tämä päivitys ei näy mitenkään käyttäjille, mutta se selkeyttää sitä hierarkista rakennetta jonka avulla tiedot oppimateriaaleista päivittyvät toisiin palveluihin, esimerkiksi Finnaan. Metatietomalli on vapaasti käytettävissä ja se voi kiinnostaa myös muita organisaatioita ja palveluita, jotka haluavat välittää oppimiseen liittyvistä objekteistaan opetus- tai tutkintosuunnitelman mukaista tietoa. Päivitämme kesän aikana metatietomallin dokumentaatiota, mutta vanhaan versioon voi tutustua jo nyt.

Mitä seuraavaksi?

Kesän aikana ja alkusyksystä jatkamme työtä pellin alla - niin metatietoihin, dokumentaatioon kuin esimerkiksi oppimateriaalien näyttämiseen liittyen.

Merkittävä osa työstämme on myös viestintää, koulutusta ja palvelun jalkauttamista. Alkusyksystä avoimia tilaisuuksia, jossa kerryttää avoimiin oppimateriaaleihin liittyviä taitojaan ovat esimerkiksi Yhdessä tehden -työpaja ITK-konferenssissa sekä ammattikorkeakoulujen avoin TKIO-verkoston Avoin oppiminen -webinaarit.

Järjestämme myös kohdennettuja koulutuksia ja esityksiä esimerkiksi oppilaitoksille, verkostoille ja myös pienemmille tiimeille. Jos siis työyhteisösi kaipaisi tietoa avoimista oppimateriaaleista, ota meihin yhteyttä oppimateriaalivaranto(at)csc.fi, niin katsotaan yhdessä sopiva lähestymistapa.

Blogissa seuraava kirjoitus käsittelee moodle-materiaalien tallentamista, pohtien mikä on eri näkökulmista toimivin tapa jakaa moodleen tehtyjä kursseja ja muita oppimateriaaleja. Saamme usein kysymyksiä asiakaspalautteena moodle-materiaaleihin liittyen ja tämä blogi toivottavasti osaltaan vastaa myös näihin.


Näin lopuksi toivotan vielä erinomaista kesää kaikille! Palataan oppimisen pariin viimeistään syksyllä.

”Voinko opettajana siis sekä käyttää palvelua siihen, että laitan tänne materiaalia ja jaan tätä kautta verkkokurssilleni ja myös siihen, että etsin täältä vapaasti käytössä olevaa oppimateriaalia käytettäväksi omalla kurssillani?”

Tällaisen kysymyksen saimme eräässä webinaarissamme noin vuosi sitten. Ja vastaus on kyllä, juuri tähän Avointen oppimateriaalien kirjasto on suunniteltu. Muun muassa. Yllä kuvattu käyttötapa on varmasti yleisimmästä päästä, mutta se ei läheskään ole ainoa tapa käyttää aoe.fi:tä ja sieltä löytyviä avoimia oppimateriaaleja. Olemme saaneet palautetta käyttäjältä, joka on löytänyt aoe.fi:stä materiaalia energiapolitiikan peruskysymyksistä puolueensa paikallisosaston aktiiveille. Eräs toinen käyttäjä etsi lukion matematiikan oppimateriaaleja pojalleen, joka oli jo opiskellut kaikki omat 9.-luokan matikan materiaalit.

Avointen oppimateriaalien käyttäjiä ja käyttötapoja on monia, samoin kuin materiaalitkin ovat moninaisia. Avointen oppimateriaalien parhaita puolia onkin, että erilaisille käyttäjille ja erilaisille tarpeille on vapaasti saatavilla materiaaleja. Avointen oppimateriaalien kirjasto tarjoaa alustan, josta nämä materiaalit ovat helposti löydettävissä ja jaettavissa.

Avointen oppimateriaalien hyödyt ovat helposti osoitettavissa – avoimuus, oppimisen maksuttomuus, mahdollisimman monella on pääsy tietoon…

Omien oppimateriaalien jakaminen kuitenkin mietityttää monia. Mitä materiaalilleni tapahtuu jos laitan sen julkisesti jakoon? Käytetäänkö sitä väärin, muokataanko sitä epäedullisella tavalla? Rupeaako joku tekemään bisnestä työni tuloksilla, haukutaanko materiaalini ja minut maan rakoon? Miksi edes haluaisin jakaa materiaalini muille?

Todellisuus on usein ystävällisempi kuin pahimmat pelot. Alussa mainitut esimerkit osoittavat, mitä materiaaleille oikeasti tapahtuu: opettaja käyttää materiaalia opetuksessa tai oppija oppimisessa ja on erittäin tyytyväinen, että on löytänyt laadukkaan materiaalin, jossa on uusia tietoja ja ideoita.

Keräsimme avointen oppimateriaalien tekijöiltä omakohtaisia kokemuksia materiaalien jakamisesta ja hyödyntämisestä. Mitä sanovat he, jotka ovat laittaneet oppimateriaaleja avoimesti saataville?

”Helposti saatavilla olevista materiaaleista pääsee mahdollisimman moni nauttimaan.”

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Luksian palvelut, matkailu- ja ravitsemisalan opettaja Anne Teerimäki on jakanut Avointen oppimateriaalien kirjastoon kolme siivousalan oppimateriaalia, mm. Eritetahradesinfektio eli kaksivaiheinen eritetahran poisto -oppimateriaalin ja Siivousvaunujen varustaminen koulusiivousta varten -oppimateriaalin. Video-muotoiset materiaalit ovat keränneet yhteensä yli sata näyttökertaa.

Annen mukaan uuden tiedon ja osaamisen jakaminen on tärkeää. Näin alat kehittyvät ja asiat muuttuvat. ”Opetusvideoita suunniteltaessa ja tehdessä tavoitteena oli tehdä sellaisia videoita, joita voivat katsoa kaikki asiasta kiinnostuneet, alalla jo olevat, opiskelijat, sekä myös terveydenhoitoalan opiskelijat ja henkilökunta.”

Materiaalit ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä, videoita voi katsoa useampaan kertaa, eikä oppiminen ole sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Anne toteaa, että digitaalisuus on nykypäivää opetuksessa ja oppimisessa ja avoimesti saatavilla olevista maksuttomista materiaaleista pääsee mahdollisimman moni nauttimaan: ”avoin oppimisympäristö ja niiden materiaalit ovat avoimia ja ilmaisia kaikille opiskelusta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.”

Jouko Järvenpää Halikon lukiosta on samoilla linjoilla Annen kanssa. Joukon Perusmatematiikkaa ohjelmoimalla -oppimateriaali sisältää ohjelmoinnillisia matematiikan tehtäviä peruskoulun 7.-9.-luokille. Joukon mukaan pienelle kohderyhmälle suunnattu avoin materiaali löytää aoe.fi:n kautta käyttäjänsä: ”Sähköinen jakelu pdf-muodossa vaikutti järkevältä ja nopealta ja sen saavutettavuuskin on vain muutaman klikkauksen päässä.”

Ja toden totta, Perusmatematiikkaa ohjelmoimalla onkin saanut jo lähes 400 näyttökertaa ja päälle 20 latauskertaa. Joukon sanoin Aoe.fi on helppokäyttöinen ja sen hakutoiminnoilla on helppo rajata etsittävää materiaalia. Teoksen lisääminen oli todella helppoa ja myöskin teosten lataaminen käyttöön on yhtä helppoa.”

 

Avoimuus lisää tietoisuutta

”Avoimuus oppimateriaaleissa on erityisesti vähemmistö- ja marginaalialalla iso asia, sillä se vaikuttaa paljon laajemmin kuin ainoastaan oppimateriaalina,” toteavat professori Tommi Jantunen ja projektitutkija Antti Kronqvist Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksesta. Avointen oppimateriaalien kirjastossa julkaistiin talvella palvelun ensimmäinen viittomakielen oppimateriaali, Viittomakielen oppimateriaalisivusto, jota Tommi ja Antti ovat olleet tekemässä. Miesten mukaan viittomakielen oppimateriaaleja on perinteisesti ollut heikosti saatavilla. Opettajat ovat tehneet itse omat materiaalinsa, jotka ovat myös jääneet opettajien omaan käyttöön. Hyvä ei ole päässyt kiertämään.

Viittomakielen avoimissa materiaaleissa on kuitenkin laajempi ulottuvuus kuin vain opetuksen helpottuminen: ”Esimerkiksi avoin viittomakielen oppimateriaali lisää aina ’hieman enemmän’ tietoisuutta viittomakielestä enemmistön keskuudessa kuin suljettu perinteinen oppimateriaali. Viittomakielelle tämä tarkoittaa viime kädessä - silloin kun materiaali perustuu viimeaikaisimpaan tutkimukseen - positiivista vaikutusta siihen, että viittomakieli ja viittomakieliset nähdään ensisijaisesti kieli- ja kulttuurinäkökulmasta, ei vammaisnäkökulmasta.”

Opetuksen helpottumisen ja yhteiskunnan asenneilmapiiriin vaikuttamisen lisäksi avoimet oppimateriaalit edesauttavat myös Tommin ja Antin mielestä koulutuksellista tasa-arvoa ”kun kaikilla on mahdollisuus päästä käsiksi laadukkaisiin oppimateriaaleihin. Lisäksi oppimateriaalit mahdollistavat itsenäisen opiskelun uudella tavalla. Tämän vuoksi aoe.fi toimii erinomaisesti oppimateriaalien ’pääkirjastona’, jonne voidaan käydä tallentamassa erilaisia oppimateriaaleja.” Tiedon pitää olla kaikkien saavutettavissa, ei vain pienen piirin.

 

opettaja luokkahuoneessa

Jospa sitten minäkin?

Avointen oppimateriaalien kirjasto vihittiin käyttöön maaliskuussa 2020. Nyt reilu vuosi myöhemmin palvelussa on julkaistu lähes 1 400 oppimateriaalia. Robotiikasta japanin kieleen, sokerisateenkaarista digipedagogiikkaan. Silti vielä on paljon aiheita ja aineita, joista ei nyt löydy materiaaleja.

Jouko Järvenpää summaa Avointen oppimateriaalien kirjaston koordinaattorien ja monien avointen oppimateriaalien käyttäjien toiveen: ”Varmasti monenkin materiaalintuottajan pöytälaatikosta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista aineistoa, josta moni olisi kiitollinen.”


Jos kiinnostuit omien materiaaliesi jakamisesta, Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttöohjeet neuvovat, miten oppimateriaalin julkaisu tapahtuu.

Voit myös ottaa yhteyttä aoe-tiimiin sähköpostilla: oppimateriaalivaranto@csc.fi.


Haastateltavien oppimateriaalit:

Teerimäki Anne, Eritetahradesinfektio eli kaksivaiheinen eritetahran poisto. https://aoe.fi/#/materiaali/1379

Teerimäki Anne Siivousvaunujen varustaminen koulusiivousta varten. https://aoe.fi/#/,materiaali/1378

Teerimäki Anne, WC: n ylläpitosiivous https://aoe.fi/#/materiaali/1416

Järvenpää Jouko, Perusmatematiikkaa ohjelmoimalla - yläkoulun matematiikan lisämateriaali. https://aoe.fi/#/materiaali/1371

Viittomakielen keskus, Jyväskylän yliopisto, Viittomakielen oppimateriaalisivusto. https://aoe.fi/#/materiaali/1321


Nyt korona-aikana käytävillä törmäämiset ja yhteisissä tapaamisissa moikkaamiset ovat vähentyneet, mutta yhteinen tarve vaihtaa kuulumisia ja pysyä kärryillä tapahtuvista asioista on pysynyt. Viime vuoden AOE-blogi keskittyi kertomaan palveluun tulleista päivityksistä, mutta tänä vuonna olemme kirjoittaneet laajemmista aiheista: laadusta, kuvailusta ja virhetilanteissa toiminnasta. Palataan tällä kertaa kuitenkin niihin kuulumisiin, kuten kuvailu-blogissakin luvattiin.

Selkeämmin erottuva sisältö

Avointen oppimateriaalien kirjaston painopisteet tänä vuonna keskittyvät siihen, että avointen oppimateriaalien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa on entistä vaivattomampaa. Käytännössä tämä näkyy erityisesti yhteistyönä eri toimijoiden kanssa ja konepellin alla tapahtuvana toimintana. Tätä vuotta luonnehtii myös yhteistyö Finnan kanssa.

Itse aoe.fi-sivustolla nähtävien muutosten osalta olemme keskittyneet selkeyttämiseen ja toimintavarmuuteen. Näkyvin viimeaikainen uudistuksemme lienee hakutulossivun ja etusivun värimaailman hienosäätö. Aiemman tarkastelun perusteella olimme todenneet, että erityisesti nyt kun rajausmahdollisuuksia haulle on runsaasti, voi hakutuloksessa olla haastava erottaa sen eri osia. Niinpä tummensimme rajausten taustaväriä sekä oppimateriaalien väliin jäävän viivan väriä. Tämä auttaa hahmottamaan hakusivun eri osia. Samalla tummensimme etusivu uusimmat oppimateriaalit -kohdan taustaväriä, tuodaksemme oppimateriaaleja entisestään esille.

kuvakaappaus aoe.fi-hakunäkymästä havainnollistamaan visuaalisten elementtien selkeytystä

Väriin liittyvän muutoksen koki myös lataus-linkki. Jokaisella kirjastoon tiedostona tallennetulla oppimateriaalilla on sivun oikeassa ylälaidassa lataa-linkki. Aiemmin tämä oli sinisenä teksti-linkkinä, joka ei suoraan pompannut kaikkien käyttäjien silmiin. Niinpä muutimme latauslinkin siniseksi painikkeeksi, jotta se on helpompi huomata. Samalla mahdollistimme yksittäisten tiedostojen lataamisen - voit siis nykyään ladata halutessasi vain yhden tiedoston sen sijaan että lataisit oppimateriaalin koko sisällön.

Kuvakaappaus yksittäisen oppimateriaalin näkymästä ja sen lataa-painikkeesta.

Selkeytyksenä voidaan puhua myös siitä, ettei vanhempien oppimateriaalien kohdalla näy vuoteen 9999-sijoittuvaa vanhenemispäivämäärää, joka niissä aiemmin virheellisesti näkyi. Toisena pienempänä muutoksena toimme arkistoiduille materiaaleille oman sivun, jossa näkyy materiaalin id ja tieto miten arkistoimisesta saa lisätietoa. Tätä ei aiemmin ollut, sillä arkistoimme ensimmäiset materiaalit vasta tämän vuoden puolella. Kuten aiemmassa laatu-blogissa kerroin, tässäkin oli kyse tekijän erheestä, ei laadullisesti tai muuten viallisesta materiaalista.

Yhteistyötä museoiden, kirjastojen ja arkistojen kanssa

Viime vuoden loppupuolella avoimet oppimateriaalit löysivät itsensä muiden kirjastomateriaalien sekä museo- ja arkistomateriaalien joukosta Finna.fi-palvelusta. Tänä vuonna panostamme tähän yhteyteen. Yhteistyöllä on kolme kärkeä: selkeyttää kirjastojen, museoiden ja arkistojen materiaalien tietä avoimiksi oppimateriaaleiksi, tuoda avoimet oppimateriaalit oppimisalustoihin ja kirjastonäkymiin sekä tuoda avoimia oppimateriaaleja osaksi Finnan viestintää.

Osana tätä yhteistyötä olemme mm. järjestäneet museoille ohjeistusta ja koulutusta avoimista oppimateriaaleista, esitelleet eri oppilaitoksissa ja tilaisuuksissa Finnan ja AOE:n aineistojen hyödyntämisen mahdollisuuksia omassa opetuksessa sekä keskustelleet oppimisalustojen ylläpitäjien ja muiden toimijoiden kanssa miten Finnan rajapintojen kautta avoimia oppimateriaaleja ja muita avoimia materiaaleja saa oppimisalustoihin automaattisesti. Tämä työ jatkuu loppuvuoden ajan. Mikäli sinua kiinnostaa jokin näistä aiheista, laita meille viestiä, niin otamme sinut ja organisaatiosi mukaan sopivalla tavalla.

Tämä yhteistyö sai meidät myös parantamaan linkin toisaalle sisältävien oppimateriaalien toimivuutta Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Havaintomme mukaan kirjasto-, museo- ja arkisto-organisaatioilta löytyy jo valmiita avoimia oppimateriaaleja, joita voisi tuoda mm. linkkeinä Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Nyt oppimateriaaliin kuuluvissa linkki-osissa näkyy myös aina painikkeessa, mihin sivuun olet siirtymässä. Tämä erottaa myös linkit html- ja h5p-materiaaleista, jotka sijaitsevat Avointen oppimateriaalien kirjastossa, mutta joita voi myös käyttöä helpottaakseen avata uuteen välilehteen.


Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi parannemme edelleen metatietojen syötön prosessia. Tuomme myös kesän jälkeen pysyvät tunnisteet oppimateriaaleille. Samalla jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa - esimerkiksi toukokuussa vierailemme Pohjois-Suomen Avin Minä verkko- ja etäopettajana -koulutuksessa ja kesäkuussa pidämme Finnan kanssa yhteistä klinikkaa avoimista oppimateriaaleista kirjastoille - ja paranamme palvelun toimintaa ja toimintamalleja niin sanotusti pellin alla.

Blogissa on seuraavaksi tiedossa näkemyksiä siitä, miksi omia avoimia oppimateriaaleja kannattaa jakaa. Palataan näihin aiheisiin!


Oppimateriaalien laadusta

Avoimissa oppimateriaaleissa kuten kaikissa muissakin oppimateriaaleissa laatu on tärkeää. Nyt kommenttikierroksella olevassa Avointen oppimateriaalien laatukriteeristössä laatu on jaettu viiteen kriteeriin: sisältö, oppimis- ja opetusmenetelmät, käytettävyys ja saavutettavuus, löydettävyys ja jakaminen sekä jatkojalostettavuus. Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö on tehty Avoimen tieteen koordinaation osana toimivassa Oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmässä. Laatukriteeristöä voi kommentoida 23.4. asti, joten nyt on hyvä hetki testata kriteeristöä ja kertoa miten niitä voisi kehittää.

Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) pyrkii tukemaan niin tekijöitä kuin vertaisarvioijia siinä, että kirjastoon jaettavat oppimateriaalit ovat laadukkaita ja että ne erinomaisina materiaaleina löytävät käyttönsä. Tässä kirjoituksessa sukellan tarkemmin siihen, miten laatu ja sen edistäminen näkyy kirjastossa. Ensimmäisenä vuorossa on edellä mainitut laatukriteerit ja osatekijät.

Avointen oppimateriaalien laatukriteerit ja laadun osatekijät Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Julkaisualustana Avointen oppimateriaalien kirjasto keskittyy laadun osa-alueista erityisesti löydettävyyteen ja jakamiseen. Pyrkimyksenämme on, että löydettävyyteen liittyvät osatekijät tulevat luontevasti huomioitua osana kirjastoon julkaisemisen prosessia. Kirjastossa oppimateriaaleja voi kuvailla esimerkiksi opintokokonaisuuksiin ja käyttötilanteisiin linkittyen ja jokaiseen on merkittävä lisenssitieto. Yksi osa löydettävyyden osatekijöistä on avoimien tiedostomuotojen suosiminen. Kannustamme tähän myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Avoin tiedostomuoto antaa muille mahdollisuuden mukauttaa oppimateriaali omaan tarkoitukseen sopivaksi. Koska Avointen oppimateriaalien kirjastossa yksi oppimateriaali voi koostua useasta tiedostosta, voi samalla halutessaan tuoda oppimateriaalista myös oppimiseen tarkoitetun, stabiilimman tiedostomuodon. Esimerkiksi luentoesityksistä voi tuoda pdf-tiedostot helppoa selailua varten ja odp-tiedostot jatkojalostamista varten.

Jatkojalostaminen mielletään usein edistyneempänä avointen oppimateriaalien hyödyntämisen muotona. Toisaalta se on jotain, mitä olemme todennäköisesti kaikki tehneet jo ennen ymmärryksen kasvamista avoimista oppimateriaaleista - hyödynnämme esimerkiksi erilaisia avoimilla lisensseillä jaettuja valokuvia. Jatkojalostamiseen liittyvät laadun osa-alueet näkyvät Avointen oppimateriaalien kirjastossa sekä palautteen, muokattavuuden mahdollistamisen että hyödynnettyjen teosten merkitsemisen kautta. Jatkojalostuminen helpottuu myös seuraavien vinkkien kautta:

 • Vertaisarvioi toisten oppimateriaaleja – autat toisia oppimateriaalin tekijöitä ja hyödyntäjiä jättämällä arvioita toisten oppimateriaaleista
  • Tilaa sähköposti-ilmoitus vertaisarvioista, joita omat oppimateriaalisi ovat saaneet Omat tiedot -näkymästä
 • Merkitse oppimateriaalille vanhenee-päivämäärä – näin voit kertoa toisille arviosi, milloin tieto ei enää ole ajankohtaista ja säädellä sitä, miten kauan materiaali on saatavilla Avointen oppimateriaalin kirjaston kautta.
  • Päivämäärän lähestyessä voit halutessasi tarkistaa materiaalin, vaihtaa vanhenee-päivämäärän ja tarvittaessa tuoda uudet tiedostot
  • Voit tilata myös sähköposti-ilmoituksen omien oppimateriaaliesi vanhenemisen lähestymisestä
 • Merkitse Hyödynnetty teos -kohtaan, mitä avoimia materiaaleja olet käyttänyt oppimateriaalisi pohjalla – näin ohjata käyttäjiä näiden materiaalien luo

Kehittäessämme Avointen oppimateriaalien kirjastoa, saavutettavuus ja käytettävyys ovat olleet keskiössä. Omien oppimateriaalien saavutettavuutta voit kirjastossa edistää merkitsemällä millaisia saavutettavuuden ominaisuuksia oppimateriaalissasi on. Voit esimerkiksi merkitä, jos olet tehnyt tekstityksen äänelle, kirjoittanut tekstivastineet kuvalliselle sisällölle tai laittanut sisällysluettelon tai muun rakenteen, jonka avulla oppimateriaalia voi käyttää. Osa käytettävyyteen liittyvistä laatutekijöistä tulee suoraan huomioitua jakaessasi materiaalit Avointen oppimateriaalien kirjastoon: tuodessasi oppimateriaalit tiedostoina, voivat käyttäjät ladata ne omalle koneelleen ja käyttää myös ilman internetyhteyttä. Oppimateriaaleja voi käyttää myös mobiilisti. Lisäksi voit kertoa, millaiselle kohderyhmälle materiaali on tarkoitettu.

Sisältö sekä oppimis- ja opetusmenetelmät ovat laatukriteereistä usein painavimmat. Avointen oppimateriaalien kirjasto ei puutu oppimateriaalien sisältöön, mutta ohjeistamme kyllä monipuolisten ohjeiden ääreen, joita tekijät voivat hyödyntää omissa laatupohdinnoissaan. Lisäksi aiemmin esille tuomiani kuvailun ja palautteenannon työkalut tuovat mahdollisuuksia myös näihin osa-alueisiin.

Miten laatua seurataan Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Avointen oppimateriaalien kirjastossa lähdemme siitä lähtökohdasta, että oppimateriaalin tekijä ja hänen oman alansa vertaiset ovat parhaita arvioimaan oppimateriaalin laatua. Emme suorita Avointen oppimateriaalien kirjastossa ennakkotarkastuksia oppimateriaaleille, mutta seuraamme kyllä oppimateriaalimassan kertymistä. Laadun edistämiseen työkaluja esittelin yllä, mutta summatakseni keskeisimmät työkalut ovat: ohjeistus tekijöille, vertaisarvioinnin työkalut, muokattavuus ja kuvailun työkalut. Näillä pyrimme siihen että tekijät ja hyödyntäjät voivat tuottaa ja nostaa laadukkaita materiaaleja esille ja, että materiaaleja voidaan kehittää eteenpäin.

Joskus oppimateriaaliin voi eksyä virhe tekijän huomaamatta tai tiedostamatta. On myös mahdollista että tarkoituksellisesti virheellisiä oppimateriaaleja julkaistaan. Mikäli törmäät tällaiseen materiaaliin, pyydämme sinua ilmoittamaan palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi oppimateriaalin nimi ja mikä oppimateriaalissa on ongelmana. Selvitämme tilanteen Avointen oppimateriaalien edistäminen -ohjausryhmän ja mahdollisuuksien mukaan oppimateriaalien tekijän kanssa yhteistyössä. Mikäli virhe on vakava, oppimateriaali arkistoidaan selvityksen ajaksi. Selvityksen lopputuloksena oppimateriaali joko muokataan tekijän toimesta, todetaan toimivaksi tai poistetaan.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa on tällä hetkellä 1320 oppimateriaalia. Ongelmia ei tähän mennessä ole esiintynyt ja olemmekin auttaneet lähinnä tilanteissa, jossa tekijä itse on huomannut tallentaneensa väärän version oppimateriaalista. Oppimateriaalin laadukkuttaa takaa myös tunnistautumismenetelmät: niin oppimateriaalin jakaminen kuin niiden arviointi tulee tehdä omana itsenään vahvalla suomi.fi-tunnistautumisella tai oppilaitokseen sidotulla MpassID:llä tai Hakalla.

Monesti laadusta puhutaan huolisävytteisesti: miten taataan että oppimateriaalit ovat laadukkaita, mistä tiedän onko oppimateriaalini laadukas. On tarpeellista pohtia miten pystymme parempaan ja millaisia askeleita on hyvä ottaa, jotta materiaalit ovat huoliteltu, mutta Avointen oppimateriaalien kirjaston parissa työskentelevänä laatu näyttäytyy arkipäivässä yleensä positiivisen kautta. Päivittäin saa huomata kuinka monipuolisia, innostavia ja laadukkaita oppimateriaaleja täällä tehdään. Omaan arkisen piristyksen ja innostuksen annostukseksi suosittelenkin ottamaan tavaksi kerran viikossa käydä kurkkaamassa, millaisia oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien kirjastoon on putkahtanut ja avata yksi, sinulle uuden tai kiinnostavan aiheen oppimateriaali. Taattu tapa tuoda hymy huulille!

Vinkkilinkkejä laadun huomiointiin

Iloista OEWeekia ja JaaJotain-tempausta! Avointen oppimateriaalien kirjasto on tällä viikolla monessa mukana ja Twitter-tililtämme löytyy myös kiinnostavia vinkkejä viikon varalle. Osana viikkoa julkaisemme myös blogikirjoituksen yhdestä Avointen oppimateriaalien kirjaston päätoiminnallisuudesta - nimittäin kuvailusta.

Tallentaessasi oppimateriaalia Avointen oppimateriaalien kirjastoon, lomake kysyy sinulta paljon erilaisia tietoja oppimateriaaliisi liittyen. Nämä samat tiedot näkyvät oppimateriaalin sivulla ja toimivat polkuina, joita pitkin oppijat, opettajat ja muut oppimateriaalin hyödyntäjät kulkevat materiaalisi luokse. Välillä on kuitenkin vaikea jaksaa täyttää kaikki, eikä vastaukset aina ole itsestään selviä.

Tänä vuonna kehitämme tätä kuvailuprosessia entistä toimivammaksi, jotta se olisi oppimateriaalin tallentajalle mahdollisimman helppoa ja samalla tuottaisi mahdollisimman laadukasta tietoa. Pieniä parannuksia on tulossa useaan otteeseen ja kerromme niistä tässä blogissa. Samalla avaamme itse kuvailu tärkeyttä - nyt ensimmäisenä pohtien asiasanoja.

Miten kuvailuun voi panostaa - esimerkkinä asiasanat


Kun julkaiset oppimateriaalin, varaa hieman aikaa siihen, että täytät suurimman osan kuvailukentistä. Kaikki kentät eivät välttämättä koske sinun materiaaliasi eikä niitä tällöin tarvitse täyttää, mutta jotta materiaali on helposti löydettävissä ja käyttöön otettavissa kannattaa panostaa niihin, mitkä ovat relevantteja materiaalillesi.

Mitä panostaminen sitten tarkoittaa? Yleisesti ottaen kannattaa miettiä, miten itse etsisi materiaalia. Mitä hakusanoja käyttäisi jotta materiaalin löytäisi? Mitkä aihepiirit ovat sellaiset, että niitä oppimaan haluavat hyötyisivät sinun materiaalistasi? Vapaalla sanahaulla oppimateriaaleja etsivät saavat tuloksia kaikista kentistä, mutta otetaan tässä tarkasteluun asiasanat.Asiasanat täydentävät muita tietoja. Ne ovat muita kenttiä vapaamuotoisempia - asiasanat ovat niitä eri aiheita, joista oppimateriaalisi kertoo tai johon se liittyy. Asiasanojen tukena on YSO-asiasanasto. On suositeltavaa käyttää YSO-sanastoa, sillä se mahdollistaa haulle semanttisia hyödyntämismahdollisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä metatietojen jatkohyödyntäjille eli esimerkiksi Finna.fi ja muut mahdolliset kiinnostuneet oppimisen palvelut. YSO-sanaston mukaiset asiasanat ovat esimerkiksi saatavilla suoraan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. YSO-sanasto sisältää yli 30 000 käsitettä, mutta kaikkea ei sieltäkään löydy. Tällöin voit lisätä oman asiasanasi kirjoittamalla sen ja painamalla enter.

Hyviä asiasanoja ovat muuta kuvausta täydentävät tiedot. Voit laittaa asiasanoihin oppimateriaalin keskeiset käsitteet (esim. ekososiaalinen sivistys, klassinen rationalismi, aitosuomalaisuus), sen tarkennetun oppialan tai aihepiirin (esim. aikuissosiaalityö), siihen liittyvät toimijat (esim. hankkeen nimi, kuten Sotepeda 24/7) tai käytetyt metodit ja työkalut (esim. tarvittavat tai käytetyt työkalut ja oppimismetodit, kuten CAD-mallinnus). Näistä kaikista esimerkkein asiasanoista löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta oppimateriaaleja - kannattaa tutustua!Tässä kuussa olemme muuttaneet asiasana-kentän toimintaa aavistuksen. Perustiedot-välilehdellä huomaat että asiasana-kenttä ei enää mahdollista siihen suoraan kopiointia. Tämä vähentää virhesyöttöjä, jossa yksi asiasana muodostuu vahingossa useasta sanasta, ja edistää asiasanakenttää tukevan YSO-sanaston käyttöä. Samalla se hieman lisää työtä mikäli olet valmiiksi ajatellut ja kirjoittanut asiasanat tekstitiedostoon, sillä joudut kirjoittamaan ne uudelleen itse kenttään (tai ainakin aloittamaan kirjoittamisen, sillä YSO-asiasanasto tarjoaa heti sopivia sanoja).

Uudistuksia kuvailuun

Viime vuonna keräsimme syksyllä palautetta kuvailuun liittyen. Samalla kävimme läpi palvelumuotoiluissa esiin tulleet havainnot sekä tutkimme palvelusta jo löytyvien oppimateriaalien kuvailutietoja. Näiden pohjalta koostimme tilannekuvan siitä, millaisia parannustarpeita kuvailuun liittyy, jotta oppimateriaalit löytyvät mahdollisimman hyvin. Tämän pohjalta valikoimme kehitys- ja selvityskohteita tälle vuodelle.

Kehityskohteiden tarkoituksena on tehdä kuvailusta sinulle mahdollisimman selkeää ja helppoa sekä mahdollistaa kaiken tärkeän tiedon syöttämisen. Ensimmäiset parannukset on jo tehty palveluun ja on sinun käytettävissäsi.

Koulutustiedot-välilehdellä uutuutena on mahdollisuus lisätä myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot perustutkintojen lisäksi:

Koulutustiedot-välilehdellä perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat omia toistensa jälkeen tulevia kenttiä

Näin voit tuoda ilmi tasoeroa myös ammatillisen koulutuksen sisällä tai kertoa että materiaali sopii kaiken asteisille tutkinnoille tietyllä koulutusalalla. Huomioithan että emme vielä saa ammattitaitovaatimuksia ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille, mutta lisäämme nämä niiden tullessa koneluettavasti saataville.

Seuraavaksi tulossa on ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien sujuvampi tallentaminen sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kannustaminen tavoitteiden lisäämiseen. Tulossa on myös muun muassa saavutettavuus tietojen tueksi uusi valittava tieto “Oppimateriaali on saavutettava” sekä kuvaukselle esimerkkikuvaus oman kuvauksen kirjoittamisen tueksi. Odotellessasi näitä voit jo edistää hyvää kuvausta - esimerkiksi tallentaessasi yto-aineisiin tarkoitettua oppimateriaalia, voit asiasanakenttään kirjoittaa “yhteiset tutkinnon osat” ja "yto-aineet" sekä valita oikean aineen haluamasi tutkinnon tutkinnon osista.Marraskuu oli poikkeuksellinen Avointen oppimateriaalien kirjastolle (aoe.fi). Maanantaina 16.11. alkoi kyseisen viikon kestänyt vikatilanne Allas-palvelussa, jota kirjasto käyttää oppimateriaalien säilyttämiseen ja näyttämiseen. Tämä vaikutti Avointen oppimateriaalien kirjastoon: maanantain, tiistain ja osan keskiviikkoa kirjastossa pystyi etsimään materiaaleja, katsomaan materiaalien tietoja ja tallentamaan uusia materiaaleja, mutta itse nämä materiaalit eivät avautuneet eikä niitä pystynyt lataamaan. Taustajärjestelmämme vika toistui 28.11.-1.12. välisenä aikana, mutta vaikutus ei enää ollut yhtä laaja.

Tässä blogissa kerron miten me Avointen oppimateriaalien kirjastossa toimimme vikatilanteen aikana ja miten estämme sen ettei vastaavia katkoja palvelun tärkeissä toiminnallisuuksissa tapahtuisi. Mikäli sinua kiinnostaa Allas-palvelu tarkemmin, voit lukea myös Altaan oman raportin aiheesta.

Mitä Avointen oppimateriaalien kirjastossa tehtiin katkon aikana?


Katko huomattiin heti maanantaina aamulla päivän alkaessa. Alusta asti Avointen oppimateriaalien kirjaston tiimi keskittyi kahteen asiaan: käyttäjien informointiin ja mahdollisen haitan minimoimiseen.

Kun katko huomattiin maanantaina 16.11. ensimmäinen reaktiomme oli tiedottaa käyttäjille. Käyttämiämme tiedotuskanavia tällaiseen viestintään on kaksi: suoraan aoe.fi-sivuilla ja twitter-tilillämme aoe_suomi. Aloitimme tiedottamisen twitter-tilillämme, mutta huomasimme nopeasti ettei kanava tavoittanut kaikkia. Tästä viisastuneina laitoimme myös aoe.fi-sivuille ylälaitaan bannerin kertomaan asiasta.

Kun katko vaikutti pitkittyvän, lähdimme selvittämään miten voisimme tuoda oppimateriaalit näkyville ilman Allasta. Säilytämme jokaisesta oppimateriaalista varmuuskopiota myös toisessa tallennustilassa oppimateriaalien palauttamista varten. Päätimme hyödyntää näitä varmuuskopioita myös niiden näyttämiseen. Teimme AOE-sovellukseen muutoksen, niin että Allas-tallennustilan ollessa saavuttamattomissa, voimme näyttää oppimateriaaleja käyttäen näitä identtisiä varmuuskopioita. Muutos tuli käyttöön keskiviikkona 18.11. ensimmäisen katkon aikana, jolloin se koski suurinta osaa materiaaleja. Täydensimme ratkaisua vielä myöhemmin niin että se koski myös html- ja h5p-materiaaleja.

Huolimatta nopeista toimistamme, oppimateriaaleja ei ollut mahdollista käyttää usean päivän ajan. Tämä aiheutti käyttäjille haittaa, jota pahoittelemme. Katkon aikana tehtyjen ja sen jälkeen suorittamiemme jatkotoimenpiteiden pyrkimyksenä on taata se, ettei näin tule jatkossa käymään.

Mitä on tehty jotta katko ei toistuisi ja mahdolliset muut tilanteet sujuisivat sutjakasti?

Katkon jälkeen kävimme Avointen oppimateriaalien kirjaston tiimin ja omistajiemme kanssa läpi miten tilanne sujui ja mitä tulisi jatkossa tehdä toisin. Virhetilanteiden jäljiltä olemme kehittäneet sekä toimintamallejamme että itse sovellusta. Alla nostettuna muutama käyttäjille näkyvä esimerkki:

Katkon jälkeen nostimme twitter-tiliämme näkyvimmin esille aoe.fissä. Jatkossakin lähdemme siitä, että aoe.fi-sivulle nostetaan yleinen tieto virhetilanteesta ja twitter-tililtämme näkee tarkemmat tiedot ja päivittyvän seurannan. Lisäksi käytämme tätä Eduuni-blogia kertomaan tämän kaltaisia pidempiä juttuja palvelun toiminnasta. Ota siis twitter-tilimme seurantaan, niin pysyt hyvin kärryillä aoe.fi:n kuulumisista ja avointen oppimateriaalien maailmasta!

Myöhemmin keväällä teemme myös asiakaskyselyn, jossa voit kertoa näkemyksesi jos koet että jokin toinen tiedotuskanava olisi sinulle mieluisempi tai jonka avulla pysyisit paremmin kärryillä.

Katkojen aikana yksi asia pysyi pois: kansikuvia ei näkynyt. Nyt uusimman päivityksen myötä, myös kansikuvat näkyisivät vastaavassa virhetilanteessa. Mikäli virhe tapahtuisi uudelleen, ei siitä Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttäjille olisi enää haittaa. Tämmöisiä tilanteita ei kuitenkaan ole näkypiirissä: myös Altaassa on tehty merkittäviä toimenpiteitä, jottei vastaavaa enää tapahtuisi.

Voinko luottaa siihen että oppimateriaalit löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta? Mitä tehdä jos huomaan virhetilanteen?


Voit luottaa. Avointen oppimateriaalien kirjastoa rakennetaan vikasietoiseksi ja parannamme jatkuvasti prosessejamme, jotta mahdolliset virhetilanteet olisivat sujuvia eivätkä aiheuttaisi käyttäjille haittaa. Joskus virhetilanteita suunnittelusta ja varotoimista huolimatta kuitenkin tulee; pyrimme tällöin löytämään reittejä, jotka tekee tilanteesta käyttäjille mahdollisimman kivuttoman ja/tai mahdollistaa toiminnan vaihtoehtoisesti.

Suurin osa Avointen oppimateriaalien kirjaston materiaaleista on myös ladattavissa - mikäli haluat lisätä toimintavarmuutta, kannattaa ne ladata itselleen. Tällöin olet varautunut myös esimerkiksi katkoksiin omassa nettiyhteydessäsi.

Mikäli huomaat virhetilanteen - niin oppimateriaalien käyttämisessä kuin tallentamiessa - kannattaa aiheesta laittaa meille sähköpostia osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi tai ottaa meihin yhteyttä palautelomakkeen kautta. Tutkimme asiaa ja yhdessä löydämme ratkaisun tilanteeseen.

Tiiminä haluamme vielä kiittää kaikkia käyttäjiä kärsivällisyydestä marraskuun katkon aikana. Vuoden päivistä suurin osa kuluu hiljaisesti: palvelu toimii kuten pitää, oppimateriaaleja käytetään onnistuneesti ja niitä julkaistaan sujuvasti. Monesti mieleen kuitenkin jäävät ne kerrat kun jokin menee pieleen. Toivomme että kokonaiskuvasi Avointen oppimateriaalien kirjastosta on positiivinen ja mielessä pyörii lähinnä kiinnostavat oppimateriaalit, joita olet kirjastosta löytänyt.

Vuoden alussa on hyvä luoda katsaus menneeseen vuoteen ja muistella, mitä kaikkea viime vuosi toikaan tullessaan. Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) virallinen lanseerauspäivä oli 9.3.2020. Vain reilua viikkoa myöhemmin koronatilanne pakotti koko Suomen eristyksiin ja opetuksen kotioloihin. Aivan vast’ikään julkaistulle palvelulle koitti heti todellinen tulikoe. Opettajat olivat osin uuden edessä ja tarve digitaalisille materiaaleille ennennäkemätöntä. Avointen oppimateriaalien kirjastossa tämä vaikuttaa näkyneen muun muassa lisääntyneinä etäopetuksen käytäntöihin opastavina oppimateriaaleina. Löydät näitä esimerkiksi etsimällä hakusanoilla verkko-opetus tai digipedagogiikka.

Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttömäärät ja julkaistut oppimateriaalit alkoivat lisääntyä tasaisesti heti keväällä. Kesällä ja syksyllä palvelussa julkaistiin eri OPH:n ja OKM:n rahoittamien hankkeiden materiaaleja, kuten SotePeda- ja KoneDigi-hankkeiden laajat materiaalikokonaisuudet.  Avoimia oppimateriaaleja tekevät hyvin moninaiset tahot ja tämä näkyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa: materiaaleja löytyy niin yksittäisten opettajien tekeminä, yhdistysten tuottamina kuin koulutusorganisaatioiden tekeminä. Vielä ei ole noussut superorganisaatioita, joiden opettajat olisivat erityisen aktiivisia avointen oppimateriaalien jakajia, mutta on nähtävillä että erityisesti korkeakoulutuksen ja ammatillisen opetuksen toimijat ovat olleet aktiivisia. 

Jatkuvaa kehitystä ja pieniä päivityksiä

Avointen oppimateriaalien kirjasto on jatkuvasti kehittyvä palvelu. Saamme jatkuvasti käyttäjäpalautteita, joista monissa esitetyt parannusehdotukset ovat päätyneet tuotantoon asti. Käyttäjälähtöinen ketterä kehitys on palvelun jalostamisen toimintaperiaate. Lisäksi keräämme kootusti muutaman kerran vuodessa palautetta laajemmalla palautekyselyllä. Seuraava kysely ajoittuu kevääseen, pidä siis silmät auki jos haluat osallistua aoe.fi:n kehittämiseen.

Vuoden aikana aoe.fi:hin tehtiin suurempia ja pienempiä päivityksiä. Isoja uudistuksia olivat esim. kokoelma-työkalun julkaisu ja muokkausominaisuuden päivitykset. Lisäsimme arviointi-työkalun, laajensimme esikatselunäkymää, lisäsimme hakurajauksia ja versiohistorian. Kaikista näistä ja tulevista ajankohtaisista kuulumisista voit lukea lisää tästä samaisesta blogistamme.

Oppimateriaalien määrät kasvuun

Nyt vajaa vuosi Avointen oppimateriaalien kirjaston julkaisun jälkeen palvelussa on jo yli tuhat avointa oppimateriaalia! Oppimateriaaleja löytyy kaikilta koulutusasteilta, mitä moninaisimmissa formaateissa ja aiheet vaihtelevat pistehitsauksesta japanin kieleen ja tekoälystä kiertotalouteen. Moninaisuus näkyy myös siinä mitä etsitään: palvelusta on erityisesti haettu esimerkiksi englannin, matematiikan, kestävän kehityksen, scratch-ohjelmointikielen, yrittäjyyden ja palvelumuotoilun materiaaleja. Eli jokaiselle jotain!

Marraskuun lopussa Avointen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaalit saapuivat Finna.fihin. Finna kokoaa museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja yhteen näkymään. Käyttäessäsi Finnaa löydät opetukseesi avoimia oppimateriaaleja, avoimia kulttuuriperintöaineistoja, avointa tiedettä sekä esimerkiksi vinkkejä millaisia oppimateriaaleja lähikirjastosta löytyy. Yhteistyöllä Finnan kanssa haluamme helpottaa kaikenlaisten avoimien aineistojen käyttämistä opetuksessa sekä mahdollistaa sen, että avoimet oppimateriaalit pääsevät sinne missä oppiminen jo tapahtuu. 

Entäs ne käyttäjät?

Oppimateriaalien ja palvelun kävijävirta koostuu monista eri lähteistä: oppimateriaalit löytyvät Finna.fistä, niitä voidaan rajapintojen kautta hyödyntää esimerkiksi oppimisalustoissa, käyttäjät voivat upottaa niitä omiin blogeihinsa ja itse aoe.fistä voi selata juuri niin anonyymisti kuin itse haluaa. Koottua näkymää oppimateriaalien etsijöiden määrästä ei ole saatavilla, mutta evästeet hyväksyneitä käyttäjiä aoe.fi-sivustolla pyörii noin 6 000 kappaletta ja aoe.fi-sivuilla on vierailtu keksien kanssa lähes 100 000 kertaa.

Tiedostojen latauksista sivuilla ja omalle koneelleen löytyy kattavampaa dataa halki hyödyntävien alustojen viime marraskuulta alkaen. Esimerkiksi Tietokoneen turvallinen käyttö -materiaali on katsottu yli 6000 kertaa ja Vastuullisesta opinnäytetyön tekemisestä on opittu lähes 600 kertaa. Hakunäkymän suodatus-toiminnolla saa tämän hetken suosituimpia oppimateriaaleja näkyviin. Niissä huomaa, että uutukaisuus viehättää ja kuluneen kuun materiaalit keräävät kokeilijoita.

Kuluvana vuonna tavoitteenamme on tehdä Avointen oppimateriaalien kirjastosta vielä paremmin tunnettu apuväline opetukseen ja oppimiseen, missä ikinä nämä tapahtuvatkaan.Joulu lähenee ja oppiminen ja opetuskin hiljenevät hetkeksi ansaittuun lepoon. Mikäli joulun pyhinä iskee into oppia, Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy oppimisen jyviä myös pyhinä! Luppoaikana voi tutustua esimerkiksi Avointen oppimateriaalien kirjaston viime kuun suosituimpiin hakuihin: kestävä kehitys, kiertotalous, matematiikka ja englanti.

Itse jouluun voi valmistautua jakamalla läheisilleen Valtteri Huhtahaaran tekemät ohjeet Tietokoneen turvallisesta käytöstä. Huhtahaaran videot esimerkiksi langattomaan verkkoon liittymisestä ja tietokoneen virta-asetuksista nekin ovat avuksi varautuessa etäjoulun viettämiseen eri läheisten kanssa. Löydät Avointen oppimateriaalien kirjastosta myös paljon opettavaa tekemistä - miten olisi esimerkiksi laavalampun valmistaminen, lautapeli yhteiskuntaan osallistumisesta tai ammattilaisten harjoitteita siivoukseen ja kierrätykseen?

Miten vietätkin vuoden vaihteen, toivotamme Avointen oppimateriaalien kirjastosta levollista ja iloista joulua ja uutta vuotta! Ennen rauhoittumista lomapäiviin, tässä vielä tietoa muutamasta uudistuksesta Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Oppimateriaali vanhenee näkyville oppimateriaalin tietuesivuille


Oppimateriaalille voi asettaa päivämäärän, jolloin materiaali ei enää ole ajankohtainen. Tämän päivän koittaessa materiaali arkistoituu automaattisesti eikä se ole enää löydettävissä aoe.fi:n tai finna.fi:n hausta. Tähän asti tämä vanhenee -päivämäärä on ollut näkyvillä oppimateriaalin tekijälle omat oppimateriaalit -sivulla, mutta uusimman päivityksen myötä, toimme päivämäärän oppimateriaalin tietuesivulle kaikkien käyttäjien nähtäville. Löydät päivämäärän Julkaistu ja Muokattu -päivämäärien jälkeen oppimateriaalin tekijän alta.

Kuvakaappaus jossa näkyy vanhenee-päivämäärän sijainti oppimateriaalin tietuesivulla

Mikäli materiaalille ei ole määritelty vanhenemispäivämäärää, näkyy tämä joko niin että päivämäärää ei ole saatavilla tai kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuvalla 1.1.9999 -päivämäärällä. Näissä tapauksissa tiedät, että materiaalin tietosisältö ei ole heti vanhenemassa ja että materiaalin löytää jatkossakin samoilla hakusanoilla kuin millä löysit sen nyt.

Muistathan että oppimateriaalin tekijänä voit tilata sähköpostiisi muistutuksen kun oppimateriaalisi on vanhenemassa. Muistutus tulee kaksi päivää ennen vanhenemispäivämäärä, jolloin voit käydä muokkaamassa materiaalia ja sen tietoja tuoden sen taas ajantasalle. Sähköposti-ilmoituksen voi tilata omat tiedot -näkymästä.

Kokoelmien otsikointiin selkeytystä


Julkaisimme mahdollisuuden tehdä ja jakaa kokoelmia toisten käyttöön syyskuussa. Kokoelmiin on mahdollista lisätä väliotsikoita, jotka järjestävät kokoelmaa eri osiin. Syksyn aikana olemme arvioineet kokoelmien käyttöä ja todenneet että yksi uudistus on tarve: kokoelmien väliotsikoiden on erottava selkeämmin oppimateriaalien nimistä.

Uusimman päivityksen yhteydessä päivitimme kokoelmien otiskoinnit. Nyt oppimateriaalien nimet ovat mustalla ja mustamaalattuna mikäli niitä edeltää väliotsikko. Mikäli kokoelmassa ei ole väliotsikoita, näkyy oppimateriaalien nimet vihreällä.

Kuvakaappaus kokoelmasta. Otsikointityylit on H2 väliotsikoille ja H3 oppimateriaaleille, paitsi jos oppimateriaalissa ei ole väliotsikoita

Kokoelmia löytyy jo esimerkiksi luomutuotannosta, puettavasta teknologiasta ja sotedigitalisaatiosta. Voit tehdä kokoelmia itseäsi kiinnostavista aiheista kirjautumalla sisään ja klikkaamalla Lisää kokoelmaan kiinnostavan oppimateriaalin kohdalla.

Keskiviikkona avoimet oppimateriaalit valloittivat uusia väyliä, sillä ne saapuivat Finna.fihin. Finna kokoaa museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoja yhteen näkymään, joten käyttäessäsi Finnaa löydät opetukseesi nyt avointen oppimateriaalien lisäksi myös muita avoimia aineistoja sekä esimerkiksi vinkkejä millaisia oppimateriaaleja lähikirjastosta löytyy. Yhteistyöllä Finnan kanssa haluamme helpottaa kaikenlaisten avoimien aineistojen käyttämistä opetuksessa sekä mahdollistaa sen, että avoimet oppimateriaalit pääsevät sinne missä oppiminen jo tapahtuu. Avoimet oppimateriaalit ovat käytettävissä myös Finnan rajapintojen kautta muissa näkymissä mm. oppimisalustoissa.

Osana muutosta päivitimme myös Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) etusivun, jotta sitäkin kautta pääsee helposti Finnaan. Lisäsimme etusivulle myös videon palvelusta, jota voi jakaa jos haluaa kertoa muille mikä Avointen oppimateriaalien kirjasto on ja miten sitä voisi käyttää. Löydät myös alapalkista meidän Twitter-tilin - seuraa sitä niin pysyt entistä paremmin perillä mitä AOE:lle kuuluu.

Oppimateriaalien tulosta Finnaan saa lisätietoa mm. Finnan uutisesta.

Vinkkaa mihin kaikkeen löytämäsi oppimateriaali soveltuu

Uutuutena tuomme samalla mahdollisuuden lisätä toisten oppimateriaaleihin metatietoja. Nämä ovat siis yksittäisiä sanoja tai tiivitä fraaseja, jotka kertovat mihin materiaali soveltuu. Tiedot tallentuvat oppimateriaalisivulle, lähelle arvioita.

Kuvakaappaus jossa näkyy lisättyjä asiasanoja

Näiden avulla voit kertoa toisille materiaalin hyödyntäjille sekä tekijöille mm. että materiaali soveltuu johonkin toiseenkin oppiaineeseen tai koulutusasteelle tai rikastaa tekijän antamaa kuvailua lisäämällä useampia aiheeseen littyviä asiasanoja.

Tällä hetkellä muiden käyttäjien antamat kuvailutiedot eivät vaiktua hakuun, mutta tarkastelemme tämän mahdollistumista myöhemmin.


Järjestä hakutulokset ja etsi vain saavutettavia oppimateriaaleja

Uutena mahdollisuutena haussa Avointen oppimateriaalien kirjastossa on järjestää oppimateriaalit muokkauspäivämäärän tai suosion mukaan. Näin saat listaukseen esimerkiksi uusimmat materiaalit listan alkupäähän. Hakutulokset järjestyvät automaattisesti sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat hakuasi.

Kuvakaappaus palvelusta. Hakutulosten rajaus löytyy listauksen yläosasta

Samalla päivitimme myös mahdollisuuden rajata hakua saavutettavuustietojen mukaan. Tämän avulla voit suoraan mennä oppimateriaaleihin jotka täyttävät tietyt saavutettavuuskriteerit. Muistathan että oppimateriaalit saattavat olla saavutettavia, vaikkei sitä niissä vielä luekaan. Saavutettavuus on vielä monelle uusi asia, joten auttakaamme toisiamme sen saavuttamisessa. Saavutettavuutta voi vinkata myös sosiaalisten metatietojen avulla!

Uusia rajauksia ovat myös käyttö opetuksessa ja lisenssi. Näiden avulla voit tarvittaessa selkeyttää vielä sitä mihin tarkoitukseen haluaisit materiaalin - esimerkiksi oletko kiinnostunut käyttämään sitä kaupallisessa opetuksessa (valitse tällöin kaikki lisenssit paitsi ne joissa on NC-perässä) tai haluaisit opiskella itsenäisesti.

Kuvakaappaus, jossa näkyy uudet rajaukset.

Muita uutisia

Viikolla 47 Avointen oppimateriaalien kirjaston käyttämässä palvelussa oli virhetilanne, joka johti pitkään käyttökatkoon. Tämä aiheutti sen, että osa Avointen oppimateriaalien kirjaston oppimateriaaleista ei ollut ladattavissa tai katseltavissa tietuesivuillaan. Olemme virhetilanteen aikana ja sen jälkeen tutkineet tapoja, jolla voimme estää vastaavat pitkät käyttökatkot. Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa!

Osana nykyistä päivitystä toimme myös luotettavuutta aiempiin toiminnallisuuksiin: nyt pdf:nä katselua varten näytettävät oppimateriaalit toimivat luotettavammin ja versiohistoriasta saa myös ladattua vanhat versiot (ei pelkästään katseltua niitä). Toivottavasti nämä tekevät palvelun käytöstä entistä luontevampaa.

Iloista alkavaa joulukuuta kaikille!

Omat tiedot -näkymä

Jos eilen kirjauduit Avointen oppimateriaalien kirjastoon, huomasit että nimesi oikeassa yläreunassa näyttää hieman erilaiselta - sitä ei enää seuraa "kirjaudu ulos". Tämä on tulos siitä että lisäsimme omat tiedot -näkymän. Nyt klikkamalla nimesi kohdalta saat sekä kirjauduttua ulos että avattua omat tiedot -näkymän:

Omat tiedot ja kirjaudu ulos avautuvat valikkona oman nimesi kohdalta

Omat tiedot -näkymässä voit tilata sähköpostiisi ilmoituksen kun oppimateriaalisi saa arvioita tai kun omat oppimateriaalisi on vanhentumassa seuraavan kahden päivän kuluessa. Näin tiedät milloin käydä kurkkaamassa oppimateriaalisi kuulumisia. Voit myös ilmoittaa että haluat sähköpostilla ilmoituksen jos käyttöehdot muuttuvat - mikäli tälläinen tilanne tulisi ilmoittaisimme siitä toki myös suoraan palvelussa ja muissa tiedotuskanavissa.

Omat tiedot -näkymässä on neljä eri valintaa ja sähköpostikenttä sekä tietoa näistä valinnoista.

Muista ettet voi saada ilmoituksia jos et ole lisännyt sähköpostia omat tiedot -sivulla olevaan kenttään. Lisättyäsi sähköpostin ja klikattua tallenna, saat tähän sähköpostiin vielä varmistusviestin. Viestissä on linkki, joka sinun tulee avata jotta sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä. Tämä on tärkeää, jotta voimme varmistaa että sähköpostiosoitteesi on todella sinun ja ettet ole vahingossa esimerkiksi tehnyt kirjoitusvirhettä siihen. Mikäli siis et saa vahvistusviestiä, tsekkaa että kirjoitit viestin oikein. Vahvistettuasi sähköpostisi, näkyy kentässä vihreä vahvistettu -merkki (kuten kuvassa). Jos et ole vahvistanut sähköpostiasi näkyy tallenna-painikkeen alla sininen ilmoitus, jossa kehotetaan sähköpostin vahvistamisesta (huom. ilmoitus poistuu paikoin viiveellä vahvistuksen jälkeen).

Viimeisenä kohtana näet mahdollisuuden valita että oppimateriaalisi hallintaoikeuden voi sinun niin halutessasi siirtää toiselle haluamallesi tilille. Tämän valitseminen ei aiheuta mitään suoria toimenpiteitä, mutta voi olla hyödyllinen siinä kohtaa jos esimerkiksi vaihdat organisaatiota (jonka myötä Haka- tai MpassID-tunnuksesi vaihtuu) tai haluat muista syistä vaihtaa kirjautumistapasi toiseen.


Miten toimia jos oma tunnus on vaihtumassa tai oppimateriaalien hallintaoikeus tulisi siirtää kanssatekijälle

Mikäli sinulla on tilanne jossa oppimateriaaliesi hallintaoikeus (eli se tunnus joka voi muokata oppimateriaalisi tietoja) pitäisi siirtää uudelle tilillesi tai toisen henkilön tilille, toimi näin:

 • Kirjaa omat tiedot -näkymään sähköpostiksisi se sähköposti, jonka kautta aiot asioida Avointen oppimateriaalien kirjaston kansssa
 • Ota tästä sähköpostista yhteyttä oppimateriaalivaranto@csc.fi -osoitteeseen ja kerro:
  • tilanne eli se että haluat muuttaa oppimateriaaliesi hallinnoijaa
  • kenelle tai mille tilille hallintaoikeus pitää muuttaa (esim. uuden organisaatiosi Haka-tilille)
 • Me Avointen oppimateriaalien kirjastosta kysymme tarvittavat jatkokysymykset ja siirrämme oppimateriaalisi hallintaoikeuden

Muistathan lisätä sähköpostiosoitteesi omiin tietoihin hyvissä ajoin, jotta siirto sujuu jouhevasti. Hyvä on myös muistaa että oppimateriaalisi säilyvät kirjastossa ja ovat käytettävissä huolimatta siitä, onko sinulla mahdollisuutta tai halua muokata niiden tietoja tulevaisuudessa. Voit myös aina ladata oppimateriaalisi itsellesi - eli vaikka et voisi kirjautua oppimateriaaliesi hallintanäkymään, on oppimateriaalisi edelleen käytössäsi ja muokattavissasi ja esimerkiksi uudelleen julkaistavissa. Aina hallintaoikeuden siirto ei siis ole edes tarpeellinen. 


Pieniä parannuksia: omat oppimateriaalit -näkymässä myös tulevat oppimateriaalien vanhenemispäivät ja näppäimistöllä liikkuminen sujuvammaksi


Omat oppimateriaalit -näkymästä olet aiemmin nähnyt bannerina jo vanhentuneet oppimateriaalit. Nämä ovat materiaaleja jotka edelleen ovat palvelussa, mutta jotka eivät enää tule haussa esille - niihin pääsee siis käsiksi vain suoralla linkillä materiaaliin (näet nämä jo vanhentuneet nykyään punaisella päivämäärällä oppimateriaalin nimen yläpuolella). Nyt näet myös ne oppimateriaalit, joihin olet merkinnyt vanhenemispäivämäärän, mutta joka ei vielä ole tullut (näet nämä keltaisena päivämääränä oppimateriaalin nimen yläpuolella). Näin on helpompi pysyä kärryillä milloin omia oppimateriaaleja voisi päivittää! Voit myös tilata sähköposti-ilmoituksen, joka tulee 2 päivää ennen oppimateriaalin vanhenemista, muistaaksesi päivittää materiaalit tai sen tiedot ajoissa.

Vanhentumispäivämäärät näkyy oppimateriaalin nimen yläpuolella olevana päivämääränä

Selkeytimme myös liikkumista sivustolla pelkkää näppäimistöä käyttäen. Tämä on ollut aiemminkin mahdollista, mutta kielivalikon kohdalla kohdistin ei erottunut oikealla tavalla. Tämä on nyt korjattua ja kohdistin on saanut myös uuden ulkoasun.

Ensi kerralla tiedossa onkin sitten mahdollisuus vinkata toisille että oppimateriaali liittyy myös aiheeseen jota tekijä ei ollut muistanut tai ymmärtänyt laittaa kuvailutietoihin - esimerkiksi kertoa että lukion kielten materiaali sopii mainiosti myös ammatillisen YTO-materiaaliksi. Palataan tähän kuukauden päästä!

Tämän kertainen tilannekatsaus uusiin parannuksiin Avointen oppimateriaalien kirjastossa sisältää useita pieniä helpotuksia kirjaston käyttäjille. Pidemmittä puheitta, tässä uusien ominaisuuksien esittely:

Versiohistoria näkyville 

Versiohistoria-painike on heti julkaisu ja muokkaus -päivämäärien jälkeen

Avointen oppimateriaalien kirjastossa haluamme edistää sitä, että avoimet oppimateriaalit ovat luotettavia lähteitä. Samalla pyrimme luomaan tapoja, joilla avointen oppimateriaalien julkaisuprosessi olisi sujuva osa niiden luonnetta päivittyvinä materiaaleina. Niinpä Avointen oppimateriaalien kirjastossa oppimateriaalia voi muokata: sen tiedostoja voi vaihtaa ja tehdä kokonaan uusia lisäyksiä. Jotta materiaaleihin voi luotettavasti viitata, vanhat versiot oppimateriaalista eivät poistu. Nyt kaikki käyttäjät pääsevät myös näihin vanhoihin versioihin käsiksi. 
Versiohistoria-painike tulee näkyviin silloin, kun oppimateriaaliin osiin on tehty muutoksia. Klikkaamalla versiohistoriasta saat näkyviin ne päivämäärät jolloin materiaali on uusittu (myös sen uusimman version).

Versiohistoria-painikkeesta näet listauksen materiaalin eri versioista

Valitsemalla yhden näistä päivämääristä saat juuri sen version avattua. Avattuasi oppimateriaalin version, saatat huomata että selaimessasi näkyvä sivun otsikko sekä linkki vaihtuivat:

 

Mikäli haluat päästä aina tiettyyn versioon tai haluat jakaa tietyn version kollegoillesi tai oppijoillesi, voit jakaa myös tätä versionumeron sisältävää linkkiä. Huomaathan, että upotuslinkki viittaa aina viimeisimpään versioon oppimateriaalista. 

Lataus- ja näyttömäärät

 lataus- ja näyttömäärät ovat oppimateriaalin kansikuvan jälkeen

Voit nyt katsoa omiesi ja muiden oppimateriaalien lataus- ja näyttökertoja. Löydät tiedon jokaisen oppimateriaalin kansikuvan alta sekä Omat oppimateriaalit -näkymässä jokaisen oppimateriaalisi kohdalla. Huomaathan että lataus- ja näyttömäärät eivät ole kertyneet palvelun koko toiminnan ajalta, joten jos materiaalisi on ollut jo pitkään AOE:ssa, luvut eivät kerro totuutta alkuvuodelta. Näin alkuun, jokaisen oppimateriaalin latausmäärä on 0 ja näyttömäärät vastaavat viime kuukasien evästeet hyväksyneiden käyttäjien katselukertoja. Oikeaa käyttöä ne siis alkavat mittaamaan vaan tästä lähtien (10/2020).

Mistä nämä luvut sitten tästä eteenpäin tulevat? Näyttökerta nousee joka kerta kun oppimateriaalisi sivu ladataan. Se siis kertoo että oppimateriaalisi on avattu käytettäväksi tai katseltavaksi. Luku nousee myös silloin kun joku käyttää oppimateriaaliasi, joka on upotettu toisaalle upotuskoodilla. Latausmäärä kertoo kuinka moni käyttäjä on ladannut oppimateriaalisi omalle konelleen offline-käyttöä tai jatkotyöstöä varten (lisenssin sen salliessa).

Jatkossa voit hyödyntää näitä myös haussa. Seuraavan päivityksen myötä (noin kuukauden kuluttua), voit järjestää hakutuloksia suosion sekä päivämäärän perusteella (vanhimmat tai uusimmat ensin). Näistä lisää ensi blogissa!

Hakurajausten poistaminen

Käytetyt hakurajaukset ovat heti vapaahaun alapuolella sekä itse hakurajauksissa

Teimme rajausten poistamisesta entistä selkeämpää. Näet nyt valitsemasi rajaukset suoraan hakukentän alapuolella ja voit samasta paikasta ruksia painamalla poistaa haluamasi rajauksen. Tämä toimii samalla tavalla kuin Finna.fissä, johon Avointen oppimateriaalien kirjaston avoimet oppimateriaalit tulevat näkyviin ensi kuussa. Avoimia aineistoja löydät jo nyt Finnasta, joten ennen h-hetkeä on hyvä harjoitella hakuja Finnassa tai AOEssa.


Muita muutoksia: selvennöksiä tallentamiseen ja korjaus hyödynnettyihin teoksiin muokkauslomakkeella

Tiettyjen kenttien alle on laitettu ohjeistus kentän toimintalogiikasta

Palautteen ja käyttäjätestien perusteella oppimateriaalien tallentamisessa on vielä hiottavaa. Tällä kertaa kokemuksen sujuvoittamiseksi toimme selkeytystekstin niihin kenttiin, joihin voi lisätä useamman itse kirjoitetun tiedon. Lisäksi lisäsimme asiasanat- ja organisaatio -kenttien tooltippeihin tiedon, että mikäli haluaamasi sanaa ei löydy listalta, voit lisätä sen kirjoittamalla sanan tai lauseen loppuun ja painamalla enter. Toivottavasti nämä nopeuttavat yleisimpiä kompastuskivi-tilanteita!

Lisäksi asiakaspalautteen perusteella huomasimme että referenssien (hyödynnetty teos -kentät) lisääminen muokkaus-lomakkeella oli hetkellisesti rikki. Tämä on nyt korjattu, mutta valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että mikäli olette lisänneet referenssejä eivätkä ne ole tulleet näkyville, tulee teidän lisätä ne uudelleen. Ongelma on koskenut vain muokkauslomaketta, eli uutta oppimateriaalia syöttäessä referenssejä on voinut lisätä ongelmitta. Pahoittelut ylimääräisestä vaivasta ja kiitos bugin raportoimisesta!

Iloista oppimista ja oppimateriaalien avaamista! Kysymysten herätessä ja ongelmatilanteissa otattehan yhteyttä oppimateriaalivaranto@csc.fi.

Joskus selaillessa oppimateriaaleja voi löytää materiaalin joka on lähellä omaa tarkoitusta mutta ei aivan sitä mitä etsi. Tällöin yksi hyvä keino edetä on katsoa tämän materiaalin kuvailutietoja: miten tekijä on kuvannut materiaaliaan, mitkä ovat hänen valitsemansa avainsanat oppimateriaalin löytymiseksi. Uusimman päivityksen myötä voit nyt suoraan klikata näitä löytääksesi vastaavasti kuvailtuja oppimateriaaleja. 

Esimerkiksi Leena Huhtaman oppimateriaali Puutarha-alan muovijätteiden käsittely ja kierrätys on sisältää mm. seuraavia kuvailutietoja:

Kuvakaappaus Huhtaman oppimateriaalin kuvailutiedoista. Asiasanoissa näkyy mm. kierrätys.

Kaikki avainsanat jotka näyttävät klikattavilta kun viet osoittimen niiden päälle  mahdollistavat sinulle suoraan haun toteuttamisen. Nämä sanat ovat myös korostettu harmaalla värillä käyttöliittymässä. Esimerkkitapauksessa voisit olla kiinnostunut mm. kierrätyksestä. Painamlla kierrätys-sanaa löydät muut aiheeseen liittyvät oppimateriaalit. Näin voit puutarha-alan muovijätteiden kierrätyksen jälkeen opetella esimerkiksi miten eri muovimerkinnöillä olevat materiaalit kierrätettään Vesa Silanderin ja Jatta Jokisen Siivous-materiaalista.


Laajennettu esikatselu teksti-, esitys ja taulukko-oppimateriaaleille

Toisena uudistuksena tuomme laajennetun esikatselun erilaisille teksti-, esitys- ja taulukko-oppimateriaaleille. Tähän mennessä olet nähnyt esimerkiksi Microsoft Office:n tuotteilla tehdyt oppimateriaalit siten, että olet voinut avata ne uuteen välilehteen tai ladata ne suoraan. Erityisesti erilaiset teksti- ja esitysmateriaalit ovat hyvin suosittuja ja olemmekin halunneet mahdollistaa oppijoille, opettajille ja kaikille muille oppimateriaalien hyödyntäjille oppimateriaalin selailun heti materiaalin avattuaan. Jotta saamme esikatselun monella näytöllä pieneksi käyvän ikkunan hyödynnettyä mahdollisimman saavutettavalla ja selkeällä tavalla päädyimme muuttamaan tiedostot esikatselua varten. Jos tiedosto on muunnettu esikatselu varten näet seuraavan ilmoituksen: 

Kuvakaappaus Puutarha-alan muovijätteiden käsittely ja kierrätys -oppimateriaalista, jossa näkyy ilmoitus että se on muunnettu esikatselua varten.


Muuntaminen ei vaikuta itse tiedostoihin. Tiedostot pysyvät aina siinä alkuperäisessä muodossaan, joina ne on Avointen oppimateriaalien kirjastoon ladattu. Voit ladata ja ottaa materiaalit käyttöön aina alkuperäisessä muodossaan. Esikatselun avulla voit todeta materiaalin toimivaksi ja ladata sen edistyneempää käyttöä varten.


Opi lisää kokoelmista ja vaikuta palveluun

Järjestämme kokoelma-ominaisuudesta etätyöpajoja 2.10. klo 9-10 ja 8.10. klo 13-14 yhteistyössä Sotepeda-hankkeen kanssa. Etätyöpajat ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joissa pääset kuulemaan Avointen oppimateriaalien kirjastosta ja sen kokoelma-ominaisuudesta ja voit kysyä, kokeilla ja tehdä kokoelmia. Tule mukaan Zoomiin! https://cscfi.zoom.us/j/66974369762 Lisätietoa wikisivultamme. Kurkkaa samalta sivulta myös tiistaisen Sama aihe, eri oppijat -webinaarin diat! Diat ovat katseltavissa kahden viikon ajan.

Olet varmasti huomannut myös sinisen bannerin sivuillamme.  Keräämme tämän avulla tietoa Avointen oppimateriaalien kirjaston suunnittelun tueksi. Nyt on viimeiset mahdollisuudet vaikuttaa sillä kysely on auki enää viikon aja. Olisimme todella kiitollisia jos voisit käyttää muutaman minuutin sen täyttämiseen. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Syyskuun oppimista voi vauhdittaa nyt H5P-tehtävien myötä. Odotettu tuki H5P-tehtävien käyttämiselle Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) on nyt täällä. Aiemmin tallennetut ja tulevat H5P-tehtävät aukeavat samoin kuin lähdejärjestelmissään ja ne on mahdollista ottaa käyttöön oppimisalustoissa ja muissa oppimisen paikoissa upoutuslinkin kautta tai lataamalla ja tallentamalla tiedoston omiin alustoihin.

Mitä H5P-oppimateriaalit sitten ovat? H5P on moottori interaktiivisten tehtävien, esitysten ja videoiden tekemiseen. Voit tehdä H5P-oppimateriaaleja esim. monissa Moodle- ja Wordpress -alustoissa ja kokeilla niiden tekemistä h5p.orgissa. Avointen oppimateriaalien kirjastoon H5P-oppimateriaalit tuodaan lataamalla h5p-tiedosto työskentelyalustaltasi reuse-painikkeen avulla. Tallentaessasi oppimateriaalia Avointen oppimateriaalin kirjastoon valitset tiedostoksi tuon h5p-tiedoston, täytät tarvittavat kuvailutiedot ja tallennat - tämän jälkeen interaktiivinen oppimateriaalisi on käytettävissä.

h5p-tehtävissä reuse-painike on tehtävän vasemmassa alalaidassa

Kuvakaappaus h5p.orgin esimerkkioppimateriaalista. Oppimateriaalin reuse-painikkeen avulla voit ladata tekemäsi tehtävän h5p-muodossa omalle koneellesi. H5P-tiedostot avautuvat koneellasi kuin zip-tiedostot, mutta näkyvät oikein interaktiivisina tehtävinä Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Jos haluat esimerkkejä interaktiivisista oppimateriaaleista, niitä löytyy kirjastosta. Kiinnostaisiko suomenkielen verbien opiskelu, kaipaisitko apua kansalaisten sote-palvelujen virtaan, mietitkö mitä lukion äidinkielen abikurssilla kannattaisi kerrata tai haluaisit tutustua terveydenhuoltolakiin. Näiden oppimateriaalien avulla pääset tutustumaan erilaisiin H5P-oppimateriaaleihin. H5P:n monmuotoisiin tehtävätyyppeihin voi tutustua myös H5P:n omien esimerkkien avulla.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa H5P-materiaalit avautuvat kuten muutkin oppimateriaalit ja niitä voi olla myös yhdessä oppimateriaalissa useampi. Lataus-linkki on muiden oppimateriaalien tavoin ylhäällä, ei jokaisen tiedoston kohdalla.

Kuvakaappaus H5P-oppimateriaalista Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Voit avata jokaisen materiaalin joka omalle välilehdelleen tai tehdä tehtäviä suoraan esikatselu-näkymässä. 

Nopeampi, kauniimpi ja ketterämpi haku


Avointen oppimateriaalien kirjastoon on jaettu jo yli 500 oppimateriaalia. Oppimateriaalia löytyy varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen ja aiheita on runsaammin kuin mitä tässä voi luetella. Oppimateriaaleja tulee myös jatkuvasti lisää - kiitos kaikille oppimateriaalien osaaville tekijöille! Jotta materiaalien etsiminen on jatkossakin nopeaa ja helppoa, teimme hakuun muutaman parannuksen. Ensimmäisen parannuksen huomaat etusivulla - etusivun haku on nyt nostettu selkeämmin esille omalla vihreällä laatikollaan. 

Etusivun haku on eritelty omaksi containerikseen. 

Kuvakaappaus kirjaston etusivun hausta.

Etusivun parannus on puhtaasti visuaalinen ja käyttöä ohjaava. Toinen parannuksemme, sivuutus, myös nopeuttaa palvelun käyttöä. Sivuutus nopeuttaa hakutuloksien saamista erityisesti kun haet aiheella, jossa on paljon hakutuloksia. Jokaisella sivulla on 15 hakutulosta ja päästäksesi hakutulosten seuraavalle sivulle voit painaa hakutulosten ylä- tai alaosasta seuraava-painiketta tai suoraan haluamasi sivun numeroa.

Sivutus on rajaus-valikkojen jälkeen ennen ja jälkeen hakutulosten

Kuvakaappaus hakutulokset-näkymästä. Voit selata kirjaston kaikkia oppimateriaaleja painamalla hakupainiketta etusivulla ilman hakuehtoja.

Sujuvoitimme samalla myös hakurajaukset-näkymää. Tästä lähin hakurajauksissa näkyy 8 ensimmäistä rajausta ja painamalla Näytä kaikki, saat loputkin rajaukset näkyviin. Samoin mikäli hakutermi on hyvin pitkä, katkeaa se keskeltä ja voit katsoa termin loppuosan painamalla Näytä kokonaan. Tämä koskee lähinnä Tavoite ja sisältöalue -rajausta, sillä jotkin lukion ja perusopetuksen tavoitteet sekä ammatillisen koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat pitkiä, mutta niiden ideasta saa kiinni jo ensimmäisten sanojen perusteella.

Rajaukset-listauksessa saat loputkin rajausvaihtoehdot näkyviin näytä kaikki -painikkeella.

Kuvakaappaus rajaus-valikosta, jossa näkyy kuinka rajaukset on rajoitettu käsiteltäviin kokonaisuuksiin.

Auta meitä ymmärtämään Avointen oppimateriaalien kirjaston tarpeita ja kehityskohteita entistä paremmin

Olet ehkä huomannut että sivuillemme on ilmestynyt sininen banneri, jossa pyydetään osallistumaan kyselyyn. Keräämme tämän avulla tietoa Avointen oppimateriaalien kirjaston suunnittelun tueksi. Kysely on auki syyskuun ajan ja olisimme todella kiitollisia jos voisit käyttää muutaman minuutin sen täyttämiseen. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Keräämme myös jatkuvaa palautetta ja käymme mieluusti vuoropuhelu käyttäjien kanssa. Tiimiimme saa yhteyden osoitteesta oppimateriaalivaranto@csc.fi ja meidät voi kutsua mukaan myös opastamaan ja kertomaan palvelusta verkostosi tai organisaatiosi kehittämispäiville tai tiimipalaveriin.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan myös syksyn tapahtumiimme! Järjestämme syyskuun 29. päivä klo 15-16 webinaarin, jossa poraudutaan miten oppimateriaaleissa käsitellään samaa aihetta eri koulutusasteilla ja erilaisille oppijoille suunnattuna. Tavoitteena on myös hahmottaa, miten olemassa olevia avoimia oppimateriaaleja voi tehokkaasti käyttää oman opetuksen ja uusien avointen oppimateriaalien pohjana. Lisätietoa wikisivultamme: https://wiki.eduuni.fi/x/9hvVCQ Sivulle päivittyy webinaarin zoom-osoite hyvissä ajoin ennen webinaarin alkua. Samalta sivulta löydät tiedot myös lokakuisista kokoelma-etätyöpajoista!