Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Organisaatiotunnus

Nimi suomeksi

Nimi ruotsiksi

Nimi englanniksi

Lyhenne

02557PoliisiammattikorkeakouluPolisyrkeshögskolanPolice University CollegePOLAMK
430001RuokavirastoLivsmedelsverketFinnish Food Authority-
558005Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusSäkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdetThe Finnish Medicines AgencyFIMEA
1120017Ulkopoliittinen instituuttiUtrikespolitiska institutetThe Finnish Institute of International AffairsUPI
01714953Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueKuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdeKuopio University Hospital Catchment AreaKYS ERVA
02022481Suomen PankkiFinlands BankBank of FinlandSP
02202669TyöterveyslaitosArbetshälsoinstitutetFinnish Institute of Occupational HealthTTL
3060016Valtion taloudellinen tutkimuskeskusStatens ekonomiska forskningscentralVATT Institute for Economic ResearchVATT
4020217MaanmittauslaitosLantmäteriverketNational Land Survey of FinlandMML
4100010LuonnonvarakeskusNaturresursinstitutetNatural Resources Institute FinlandLUKE
4940015Ilmatieteen laitosMeteorologiska InstitutetFinnish Meteorological InstituteIL
5040011Geologian tutkimuskeskusGeologiska forskningscentralenGeological Survey of FinlandGTK
5550012SäteilyturvakeskusStrålsäkerhetscentralenRadiation and Nuclear Safety AuthoritySTUK
5610017Terveyden ja hyvinvoinnin laitosInstitutet för hälsa och välfärdNational Institute for Health and WelfareTHL
06794809Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueUleåborg universitetssjukhus specialupptagningsområdeOulu University Hospital Catchment AreaOYS ERVA
7020017Suomen ympäristökeskusFinlands miljöcentralFinnish Environment InstituteSYKE
08265978Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueTammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområdeTampere University Hospital Catchment AreaTAYS ERVA
08282559Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueÅbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdeTurku University Hospital Catchment AreaTYKS ERVA
15675350Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueHelsingforsregionens universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdeHelsinki University Hospital Catchment AreaHYKS ERVA
26473754Teknologian tutkimuskeskus VTT OyTeknologiska forskningscentralen VTT AbVTT Technical Research Centre of Finland LtdVTT
22809791Orton OyOrton OyOrton LtdORTON