Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt Include
A-taso
A-taso

Excerpt Include
Ei EU-alueella
Ei EU-alueella

Note

 

Include PageU-tasoU-taso

ORCID

http://orcid.org/

Excerpt
Rekisteröitymällä ORCID:iin tutkija tms. saa yksikäsitteisen tunnisteen, jolla tunnistetaan rekisteröityjän tuottamat aineistotjota voi käyttää tuottamissaan aineistoissa. Rekisteröitynyt tai hänen valtuuttamansa taho voi tallettaa tiedot viitteet rekisteröidyn tuotttamista aineistoista palveluun.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio+ Yliopistojen suosittama

Palvelua ylläpitää riippumaton, voittoa tuottamaton yhteisö

Tutkija päättää itse viitteidensä näkyvyydestä ja ylläpitäjistä

+ Yliopistot ovat kytkemässä palvelua omiin järjestelmiinsä

 -  

Kirjautuminen

  • Palveluun kirjaudutaan siinä luotavalla tunnuksella ja salasanalla. Kirjautumisen voi tehdä myös Facebook tai eduGAIN tunnuksella.

Palvelun ansaintamalli

  • Palvelun tuottaja on voittoa tuottamaton
organisaatio
  • yhteisö.
Se
  • Palvelu rahoitetaan organisaatiokäyttäjien maksuilla.

Palvelun tarjoaja

  • Palvelun tarjoaa ORCID Inc., 10411 Motor City Drive, Suite 750, Bethesda MD 20817, USA.
  • Ristiriitatilanteet ratkotaan sovittelumenettelyllä jonka tekee International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association tai tuomioistuimessa New Yorkissa USA:ssa.

Vastaavat palvelutTähän voi listata pilkulla erotettuna vastaavia palveluita