Academia.edu

Academia.edu on akateeminen yhteisö johon voi luoda oman profiilin ja ladata omia julkaisuja tai tutkimuksia. Kirjoituksiin voi lisätä hakusanoja, jotta ne löytyvät esim. tietyn tutkijan tai teeman mukaan. Palveluun voi kirjoittaa statuspäivityksiä tai pitää omaa blogia.

Mendeley

Mendeley on verkkopalvelu johon voi luoda oman profiilin ja ladata omia julkaisuja tai tutkimuksia. Mendeleytä käytetään myös viitteidenhallintaan. Mendeleytä voi käyttää myös Windows, Mac, Linux, iPhone tai iPad sovelluksella.

ORCID

Rekisteröitymällä ORCID:iin tutkija saa yksikäsitteisen tunnisteen, jota voi käyttää tuottamissaan aineistoissa. Rekisteröitynyt tai hänen valtuuttamansa taho voi tallettaa viitteet rekisteröidyn tuotttamista aineistoista palveluun.

ResearchGate

Tutkijoille suunnattu yhteisöpalvelu. Henkilökohtaisen profiilin ohella sivusto tarjoaa käyttäjälleen sovelluksia, mukaan lukien semanttisen tiedonhaun,  tiedostojen jakamisen, julkaisutietokantojen jakamisen sekä mahdollisuuden luoda ryhmiä sekä osallistua keskustelufoorumeille. Palveluun voi kirjoittaa statuspäivityksiä tai pitää omaa blogia.

 

  • No labels