Sivusto ei ole aktiivisessa ylläpidossa. Arviointikriteerit ja luokittelu on kuitenkin aikaa kestävä ja suositeltu pohja omalle työlle.

Tämän sivuston tarkoituksena on helpottaa pilvipalveluiden soveltuvuuden arviointia korkeakouluissa.Verkosta löytyy suuri määrä eri käyttötarpeisiin soveltuvia palveluja, mutta niiden laatu ja turvallisuus vaihtelevat suuresti. Sivusto pyrkii ottamaan kantaa siihen voiko palveluita käyttää korkeakoulutoiminnassa. 

Sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

Sivustolla on arvioitu sellaisia palveluita, joiden tiedetään kiinnostavan korkeakoulujen käyttäjiä. Arviot ovat korkeakoulujen asiantuntijoista koostuvan arviointiryhmän tekemiä. Arvioinnissa käytetyt kriteerit ovat nähtävissä kunkin palvelun kohdalla. Arviointiryhmälle voi esittää uusia palveluja arvioitavaksi näiden sivujen kautta (edellyttää kirjautumista).

Tällä sivustolla esitetyt palveluarvioinnit on pyritty tekemään parhaalla mahdollisella tavalla sekä mahdollisimman täsmällisesti, mutta palveluntarjoaja on voinut muuttaa palveluaan, dokumentaatiotaan tai käyttöehtojaan arvion tekemisen jälkeen. Tämän sivuston arviointeja on käsiteltävä ohjeellisina ja vastuu palveluiden käytöstä on käyttäjällä

 

Palveluiden luokitus


Suositeltava, laajasti korkeakouluissa käytetty palvelu. (Lue lisää)


Palvelu ei sovellu kaikkiin käyttötarpeisiin. (Lue lisää)


Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)Palveluiden sijainti


 
Palvelu tuotetaan kokonaan EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity erityisvaatimuksia. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Viestintä, bloggaus ja microbloggaus

Akateeminen julkaiseminen ja tekijänoikeudet

Kyselyt, lokitiedot, analytiikka, suosituimmuus, äänestäminenTiedostojen ja median jako

Sähköposti


  • No labels