Suositeltava, laajasti korkeakouluissa käytetty palvelu. (Lue lisää) 
Palvelu tuotetaan kokonaan EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity erityisvaatimuksia. (Lue lisää)


Eduuni-yhteistyöpalvelut

http://eduuni.fi

Eduuni on CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen tarjoama sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Eduuni mahdollistaa yhteistyön yli organisaatio- ja ekosysteemirajojen. Eduuni-palvelut ovat osa CSC:n ja OKM:n välistä sopimusta ns. lisäpalveluina, jotka edistävät koulutuksen, tieteen ja kulttuurin kohdealueen yhteentoimivuutta. Eduuni-palveluiden hankinnassa sovelletaan omakustannushinnoittelua ja in-house -periaatetta.

Eduuni-workspaces

 • Microsoft SharePoint -työtiloja hankkeiden, verkostojen tai tiimien tarpeisiin.
 • Työtila on selaimella käytettävä sivusto, joka voi sisältää asiakirjoja, kuvia, videoita, tehtävälistoja, keskustelupalstoja, kalentereita, wiki- tai blogisivuja jne. Työtilan voi luoda suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Office Web Apps mahdollistaa Office-dokumenttien käsittelyn selaimessa ja myös mobiililaitteissa.
 • Kaikille palvelun käyttäjille kuuluu henkilökohtainen OneDrive for business, joka mahdollistaa omien tiedostojen käytön ja jakamisen selaimella tai synkronoimalle ne työasemalle. OneDrive sisältää samat ominaisuudet kuin työtilatkin.

Eduuni-wiki

 • Atlassian Confluence työryhmäalusta hankkeiden, verkostojen tai tiimien tarpeisiin.
 • Tiimit tai verkostot voivat luoda ja ylläpitää omaa työtilaa jolla on oma URL ja halutut käyttöoikeudet.

Eduuni-Jira

 • Jira on tapahtumien seurannan ja ketterän projektihallinnan työväline. Palvelu sisältää Atlassian JIRA ominaisuudet.

Eduuni-ID

 • Eduuni-ID on käyttäjän työidentiteetti, jonka ydin on työsähköpostiosoite. Eduuni-palveluiden käyttäminen vaatii työsähköpostiosoitteen rekisteröimistä ja sen hallinnan vahvistamista. 
 • Käyttöoikeudet on mahdollista antaa käyttöoikeuksia suoraan sähköpostiosoitteille.
 • Ryhmät voidaan julkaista Eduuni-työtiloissa lisäämällä #-merkki minkä tahansa ryhmän nimen eteen. Kun ryhmän jäsenet kirjautuvat mihin tahansa Eduuni-ID:tä käyttävään palveluun, lähetetään ryhmätieto muiden kirjautumistietojen mukana (SAML, WS-fed.). Ryhmätieto lähetetään muodossa esim. https://tt.eduuni.fi/sites/tyotila#tyotila-members.
 • Eduuni-ID:tä hyödyntävissä palveluissa on mahdollista myöntää käyttöoikeuksia myös sähköposti-domainille. Antamalla käyttöoikeudet esim. @yliopisto.fi, voidaan luoda organisaation sisäisiä intranet tai ekstranet tyyppisiä sivustoja.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (2.2.2017)

 • Palvelua voi suositella tiedolle joka on luokiteltu luottamukselliseksesi, sisäiseksi tai julkiseksi (ns. Tietoturvatasojen ST IV- suojaustaso). Salassa pidettävän tiedon osalta tulee kutenkin aina varmistaa oman organisaation ohjeistus.
 • (plus) Palvelu soveltuu myös sisäiselle tai luottamukselliselle aineistolle.
 • (plus) Hyvä tietoturvan ja tietosuojan taso. Palveluympäristö on auditoitu ja se sijaitsee Suomessa, palvelun tuottaja CSC on sitounut ylläpitämään korotettua tietoturvatasoa.
 • (plus) Eduuni ID vahvistetaan kerran vuodessa. Kevyt tarkistus työsuhteen voimassaolosta säännöllisesti.
 • (plus) Eduuni ID tuo mukanaan joustavan ryhmien hallinnan. Riski virheille tai liian laajoille oikeuksille on pienempi.
 • (plus) Työryhmätiloihin voidaan sallia pääsy myös organisaation ulkopuolisille käyttäjille. Voidaan siirtyä kolmansien osapuolien pilvipalveluista turvallisempaan ympäristöön.
 • (plus) Palvelun sijainti Funet-verkossa mahdollistaa vakaat ja nopeat yhteydet. 
 • (plus) Versionhallinta ja lokitus voidaan pakottaa päälle.
 • (minus) Kaikkien käyttäjien (myös Haka) on rekisteröitävä itselleen Eduuni-ID ja vahvistettava työsähköpostiosoite.
 • (minus) Ei palvelutasolupausta (SLA) eikä englanninkielisiä ohjeita.
 • (minus) Arkistointi tai varmistus ei eroa O365-ympäristöstä, arkistointi- tai säilytysvelvollisuuden täyttyminen varmistettava esimerkiksi ohjeistuksella.

Kirjautuminen

Identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinta perustuu työsähköpostiosoitteeseen, joka rekisteröidään ja vahvistetaan omaksi identiteetiksi ”Eduuni-ID”. Luotettuja kirjautumistapoja ovat:

 • Organisaation omat tunnukset, jos organisaatio on Haka-, Virtu tai EduGAIN-luottamusverkoston jäsen tai organisaatio käyttää Office 365 (Azure AD) palveluja.
 • Google, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Facebook tai Yahoo! – tunnukset.

Tukimalli

 • Organisaatioasiakkaat toimivat oman organisaation Eduuni-ohjeiden mukaan. Verkostoasiakkaat ottavat yhteyttä support@eduuni.fi

Palvelun tarjoaja

 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoaa Eduuni-palveluympäristöä OKM:n toimeksiannosta.

Vastaavat palvelut

 • Office 365, Atlassian Confluence ja JIRA.