You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

C-taso

Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)


Palvelut saattavat myös kerätä ja/tai luovuttaa tietoja ulkopuolisille kuten mainostajille ja yhteistyökumppaneille. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimusten suunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat) arkistointi- tai säilyttämisvelvollisuuden alaiset eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Vakavia ongelmia aiheutuu mm. siitä että korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan. Esimerkiksi vakavassa sairastumisessa korkeakoululla tai omaisilla ei ole pääsyä materiaaliin.


Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.
  • No labels