Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.


Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2022 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2021 kerättäviin tietoihin on ilmoitettu kunkin luvun infolaatikossa.

Mikäli tiedonkeruun määritelmiin tulee muutos aikaisempaan tai tiedonkeruuseen uusi muuttuja, sovitaan näistä muutoksista pääsääntöisesti ennen ko. tiedonkeruuvuoden alkamista. Mikäli tiedonkeruun määritelmiä tarkennetaan esimerkiksi korkeakoulujen kysymysten johdosta tai tiedonkeruun asiantuntijaryhmien taholta, korkeakoulun pitää ottaa uudet määritelmät käyttöön viimeistään määritelmän tarkentumista seuraavana tiedonkeruuvuotena mutta tarkentuneita määritelmiä voi noudattaa myös välittömästi. Jos esimerkiksi jotain julkaisutiedonkeruun määritelmää tarkennetaan vuoden 2022 syksyllä julkaistavassa tiedonkeruukäsikirjassa (joka koskee vuoden 2023 keväällä kerättäviä tilastovuoden 2022 tietoja), niin nämä muutokset voi ottaa käyttöön jo vuoden 2022 julkaisuja koskien tai viimeistään vuoden 2023 julkaisuja koskien. 

Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.
Recently Updated