Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Info
titleKäsikirjan status

Include Page
8 Käsikirjan status 2022
8 Käsikirjan status 2022 
Anchor
Julkaisutiedonkeruu
Julkaisutiedonkeruu

Julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A-E ja G toimitetaan XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. Julkaisutyypin F julkaisutiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida julkaisukohtaisesti VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tai lukumäärätietoina KOTA-alustan kautta. Julkaisutyypit H ja I toimitetaan lukumäärätietoina kerran vuodessa KOTA-alustan kautta.

Tiedonkeruuseen poimitaan tiedonkeruukevättä tiedonkeruukevättä edeltävältä kahdelta vuodelta sellaiset uudet julkaisut, jotka on siirretty tietovarantoon kulloisenkin tiedonkeruunvuoden aikataulun mukaisesti, ja joiden Julkaisun tila -koodi on 2. Esimerkiksi keväällä 2021 2021 tiedonkeruuseen poimitaan ne uudet julkaisut julkaisuvuosilta 2019-2020, jotka on ilmoitettu kevään poimintapäivämäärään mennessä.

Organisaatio voi tarkistaa omat VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt julkaisunsa Korkeakoulujen extranetistä

Julkaisu-XML-tiedoston voi halutessaan muodostaa mallitiedoston mukaisesta CSV-tiedostosta käyttämällä CSV-XML-muuntotyökalua. Ks. CSV-XML -muuntotyökalun asennus- ja käyttöohjeet.

Tietovarannossa julkaisulle määritellään automaattisesti Julkaisufoorumi-luokitus sen viitetietojen perusteella. Niin ikään usean organisaation ilmoittamat yhteisjulkaisut tunnistetaan tietovarannossa automaattisesti. Suoraan VIRTA-julkaisutietopalveluun tietoja toimittavat organisaatiot saavat tiedon virheellisistä tai puutteellisista tiedoista*, ja ne tulee korjata tiedonkeruun määräaikaan mennessä. Mikäli yhteisjulkaisuissa on ristiriitaisia tietoja toisen saman julkaisun raportoineen organisaation kanssa, tulee tiedot korjata niiden osalta tietovarantoon kolmen viikon kuluessa tiedonkeruun määräajan jälkeen. Määräajat ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan sivullajulkaisutiedonkeruun 2022 aikataulu ja ohjeita

Tietojen lataamisen ja tarkistamisen jälkeen julkaisuille lisätään Julkaisufoorumitasot, minkä jälkeen julkaisujen lukumäärätiedot ovat nähtävillä Vipunen-portaalissa. Organisaatioiden lähettämät tiedot ovat heti tarkistamisen jälkeen nähtävilläjulkaisukohtaisesti Juuli-portaalissa, tiedejatutkimus.fi-palvelussa sekä korkeakoulujen extranetissä. män lisäksi ministeriö toimittaa korkeakoulujen tietoon tietojen tarkistusprosessissa esiin tulleita asioita myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla.

 Lisätietoja julkaisutiedonkeruusta löytyy VIRTA-julkaisutietopalvelun omilta sivuilta.*Justus-palvelun kautta tietoja toimittavat organisaatiot eivät saa VIRTA-julkaisutietopalvelusta automaattisesti muodostettavaa virheraporttia, vaan tiedot on tarkistettava korkeakoulujen extranetistä