Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Katselijat, Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle:
   • koulutuksen järjestäjää koskevien kyselyiden eri tilojen valinta sivun näkymään
   • sorttaukset tiedonkeruun nimen, voimassaolon ja tilan mukaan
   • näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja viimeksi annetun vastauksen ajankohta
   • tiedonkeruun esikatselu
 • Käyttäjät ja Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle
  • pääsy Vastaajat-sivulle:
   • näkymä tiedonkeruun vastausten lukumääriin ja vastausprosenttiin
   • vastaajatunnusten listaus sekä haku
    • myös tiedonkeruukohtaisia hakukategorioita
    • jatkossa kaikista tiedonkeruista muodostuu vastaajatunnusten listaus, myös uraseurannoissa ja Move-tiedonkeruussa
   • vastaajatunnusten sorttaus luontiajan, vastausajan ja vastausten lukumäärän pohjalta
 • Vastuukäyttäjät
  • pääsy Kyselyt-sivulle
   • kyselyn muokkaaminen: koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän lisääminen kyselyyn, koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän poistaminen kyselystä, koulutuksen järjestäjän omien kysymysryhmien järjestäminen kyselyssä, kyselyn johdantotekstin muokkaaminen, uudelleenohjauslinkin lisääminen
    • Uuden käyttöliittymän myötä koulutuksen järjestäjän omia kysymysryhmiä voi lisätä, poistaa ja järjestää kyselyssä vain ennen kuin kyselyn voimassaoloaika on alkanutvastausaika alkaa. Esimerkiksi 1.7. alkaviin kyselyihin ei voi enää lisätä omia kysymysyryhmiä 130.76. jälkeen. 
    • Uuden käyttöliittymän myötä uusien vastausasteikkojen luominen ei ole enää mahdollista vastuukäyttäjälle, vaan CSC:n ylläpitäjät luovat kaikki asteikot. Vastuukäyttäjä voi yhä luoda monivalintatyyppisiä kysymyksiä, joille voi antaa useita itse luotuja vastausvaihtoehtoja, mutta omaa asteikkoa ei voi tallentaa käytettäväksi useassa kysymyksessä. 
   • koulutuksen järjestäjän oman kysymysryhmän esikatselu
  • pääsy Vastaajat-sivulle:
   • Vastaajat-sivulla vastaajatunnusten lataaminen CSV-tiedostona
 • Arvon rajapintakäytön (Arvo-API) käyttöliittymäkäyttö

...