Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width100%

Yhteenveto tutkimustietovarannon tietosisällöstä

Excerpt


Tietokokonaisuus

Kuka voi toimittaa tietoja?

Miten tietoja toimitetaan?

Milloin tietojen toimittaminen on mahdollista?

Julkaisut

Tutkimusorganisaatiot

VIRTA-julkaisutietopalveluun XML-tiedostona tai JUSTUS-palvelun kautta

Käytössä

Tutkijan tiedot ja muut tutkimusaktiviteetit

Tutkimusorganisaatiot, tutkijat

XML-siirtotiedostona tutkimustietovarantoon tai JUSTUS-palvelun kautta (tulossa) ,

Yksittäiset tutkijat voivat tuoda tietoja ORCID-profiileistaan

Testiaineistolla käytössä, varsinaisesti käytössä erillislain tullessa voimaan (arvio vuoden 2022 alussa)tiedonsiirtojen pilotointi käynnissä

Rahoituspäätökset

Rahoittajat

XML-siirtotiedostona tutkimustietovarantoon

Käytössä
RahoitushautRahoittajat

Aurora-tietokanta

Auroran osalta tuotannossa, muita ratkaisuja suunnitellaanSuorat tiedonsiirrot apurahajärjestelmien toimittajilta (tulossa).

sähköinen lomake

Sähköinen lomake käytössä, suorat tiedonsiirrot valmistuvat kevään 2022 aikana

Tutkimusaineistot

Tutkimusorganisaatiot, aineistopalvelut

METAX rajapinnan kautta, haravointi METAXiin tai tietojen syöttäminen Qvain-palveluun

Käytössä

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusorganisaatiot, infrastruktuurien tarjoajat

Infrastruktuurien syöttölomakkeella tai siirtotiedostona

Käytössä

Tiedeuutiset

Tutkimusorganisaatiot, rahoittajat ym. tiedettä tukevat organisaatio

Haravoidaan RSS-syötteestä

Käytössä
Hankkeet

Tutkimusorganisaatiot

XML-siirtotiedostona tutkimustietovarantoon

Käyttöönotto vuoden 2022 aikana

Organisaatiot

Vipunen, YTJ, Finto

Organisaatiot eivät itse toimita tietoja, vaan ne kootaan muista julkisista palveluistaTietoja päivitetään tarvittaessa

Tiede- ja innovaatiopolitiikka, Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta

OKM, Suomen Akatemia

Organisaatiot eivät itse toimita tietoja, vaan ne kootaan muista julkisista palveluistaTietoja päivitetään tarvittaessa

...