Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu

Livesearch
placeholderHae sivustolta

section

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.


Navigation Map
kasikirja
kasikirja
cellWidth180
wrapAfter2
cellHeight45
titleTiedonkeruun käsikirja

Navigation Map
suorat_etusivu
suorat_etusivu
cellWidth180
wrapAfter2
cellHeight45
titleMuut
livesearch

Info
size
icon
largeplaceholderHae sivustolta
false
Info
title

Ajankohtaista


Tip
title
iconfalse

Yhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:

Opetusneuvos Jukka Haapamäki,
0295 3 30088, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Opetusneuvos Tomi Halonen,
0295 3 30095, tomi.halonen(a)gov.fi 

Opetusneuvos Soili Vasikainen,
0295 3 30171, soili.vasikainen(a)gov.fi 

Tekninen toteutus - CSC:
"suorat-support(a)csc.fi"


Tämä sivu löytyy myös osoitteella: http://tiedonkeruu.fi

Info
iconfalse
titleVIRTA-palvelut
VIRTA-opintotietopalvelu

VIRTA-julkaisutietopalvelu

Section

Recently Updated
themeconcise

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu

Section

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.

Navigation MapkasikirjakasikirjacellWidth180wrapAfter2cellHeight45titleTiedonkeruun käsikirja Navigation Mapsuorat_etusivusuorat_etusivucellWidth180wrapAfter2cellHeight45titleMuut

Livesearch
sizelarge
placeholderHae sivustolta

Info
titleAjankohtaista
Tip
titleYhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, 0295 3 30088, etunimi.sukunimi (a) minedu.fi

Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, 0295 3 30359, etunimi.sukunimi (a) minedu.fi

Tekninen toteutus CSC:
suorat-support (a) csc.fi

Tämä sivu löytyy myös osoitteella: http://tiedonkeruu.fi


Info
iconfalsetitle

VIRTA-palvelut

VIRTA-opintotietopalvelu

VIRTA-julkaisutietopalvelu

sectionRecently Updated
themeconcise